Informacje

„Zielony Rynek” w Jaśle pokryty ekologicznym dachem

Trwają prace przy zadaszeniu drugiej połowy „Zielonego Rynku” w Jaśle. Wraz z nową konstrukcją pozwalającą ochronić handlujących, jak i odwiedzających bazar przed opadami atmosferycznymi powstaje elektrownia fotowoltaiczna, która pozwoli na zasilenie miejscowego magistratu w przetworzoną ze słońca energię elektryczną. Inwestycja przyczyni się do ograniczenia emisji szkodliwych substancji do środowiska naturalnego, a także pozwoli na znaczne zredukowanie kosztów utrzymania siedziby Urzędu Miasta.

Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR

Na „Zielonym Rynku” trwają ostatnie prace zmierzające do przykrycia drugiej połowy placu, na którym na co dzień odbywa się handel artykułami rolno-spożywczymi. Zadaszenie powstaje na konstrukcji, której wykonanie jeszcze w ubiegłym roku zlecił tutejszy magistrat. Szczególną uwagę przykuwa nietypowy wygląd paneli, które mają chronić handlujących, jak i kupujących przed skutkami zmiennych warunków atmosferycznych. W szklane elementy, które w żaden sposób nie przysłonią światła dziennego, wtopiono moduły fotowoltaiczne, dzięki czemu cały obiekt będzie stanowił źródło wytwarzania energii odnawialnej.

Jest to inwestycja realizowana przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki. To oni realizują to zadanie dla nas, bo tak wynika z zawartego porozumienia. Mam nadzieję, że w najbliższych dniach dojdzie do zakończenia tej inwestycji, bo ona zdecydowanie przeciąga się. Pierwsze terminy to był początek września ubiegłego roku, teraz mamy już marzec, ale w ostatnich dniach nastąpiło przyspieszenie i zgodnie z deklaracjami wykonawcy wszystkie roboty zostaną zakończone do końca marca. – wyjaśnia Ryszard Pabian, burmistrz miasta Jasła.

Zamontowana na powierzchni ponad 660 metrów kwadratowych instalacja pozwoli na generowanie w szczytowym momencie do 36 kilowatogodzin energii elektrycznej, a to w zupełności wystarczy do pokrycia bieżącego zapotrzebowania funkcjonowania bazaru. Wytworzony tutaj prąd popłynie również do miejscowego magistratu. Pozwala na to przygotowana jeszcze w ubiegłym roku sieć ułożona bezpośrednio pod miejską infrastrukturą techniczną.

Realizacja tego przedsięwzięcia ma przede wszystkim na celu zadaszenie „Zielonego Rynku”, a ten efekt dodany to możliwość pozyskania energii słonecznej, która zarówno będzie wykorzystywana na „Zielonym Rynku”, jak i dostarczana do Urzędu Miasta. W ubiegłym roku została położona linia kablowa, którą właśnie będziemy dostarczać tą energię do budynku Urzędu Miasta. Udało się tak rozmieścić te ogniwa, że produkowana będzie założona moc. Wedle naszych kalkulacji powinna wystarczyć na przykład do zasilenia układu klimatyzacji w budynku. Wtedy zasilana energią słoneczną klimatyzacja byłaby za darmo. – mówi Ryszard Pabian.

Projekt, którego głównym zamierzeniem jest poprawa efektywności energetycznej i redukcji emisji, w szczególności gazów cieplarnianych i niebezpiecznych substancji poprzez wprowadzenie systemów energii odnawialnej, obejmuje montaż instalacji fotowoltaicznych na kilkudziesięciu budynkach użyteczności publicznej na obszarze czternastu samorządów wchodzących w skład Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.

W samym Jaśle z energii wytwarzanej ze słońca korzystają już m.in. Gimnazjum nr 1 przy ulicy Czackiego 2, Zespół Szkół Miejskich nr 3 przy ulicy Szkolnej 38, Szkoła Podstawowa nr 4 przy ulicy Wincentego Pola 9, Zespół Szkół Miejskich nr 4 przy ulicy Piotra Skargi 10, Przedszkole Miejskie nr 6 przy ulicy Kopernika 8a, Urząd Miasta Jasła przy ulicy Rynek 12 oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przy ulicy Sikorskiego 15.

Podobne instalacje zamontowano także w gminach sąsiadujących z naszym miastem, m.in. w Kołaczycach (dwa budynku urzędu miasta i gminy), Dębowcu (urząd gminy w Dębowcu, wiejskie domy kultury w Woli Dębowieckiej i Cieklinie oraz szkoły w Dębowcu, Zarzeczu, Łazach Dębowieckich, Dobryni i Cieklinie) i Tarnowcu (urząd gminy w Tarnowcu, gminny ośrodek kultury w Tarnowcu, przedszkole gminne w Tarnowcu oraz szkoły w Tarnowcu, Łubnie Szlacheckim i Umieszczu).

„Zielony Rynek” to ostatnie miejsce, w którym w ramach wspólnego przedsięwzięcia powstaje elektrownia wykorzystująca odnawialne źródła energii. Jej montaż pokryto ze środków w ramach realizowanego przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki projektu realizowanego w oparciu o dofinansowanie w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Miasto poniosło jedynie koszty konstrukcji do zamontowania zadaszenia. Zresztą zadaszenie tej drugiej części było też oczekiwane przez korzystających z „Zielonego Rynku”, a więc zarówno sprzedających, jak i kupujących. Więc jest to też dodatkowy element wyposażenia całego placu. Zakładamy, że od początku kwietnia handlujący będą mogli wrócić na tę część bazaru. – dodaje burmistrz Jasła.

Wykonawcą instalacji jest firma FreeVolt™ z siedzibą w Bydgoszczy.

Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE