Informacje

Lokalne planowanie energetyczne

24 czerwca w Urzędzie Miasta Jasła odbyło się spotkanie dotyczące Lokalnego Planowania Energetycznego. W spotkaniu, któremu przewodniczył Andrzej Czernecki, burmistrz Jasła, brali udział przedstawiciele gmin (Jasła, Brzysk, Skołyszyna, Dębowca, Kołaczyc), organizacji pozarządowych (Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités”, Związku Gmin Dorzecza Wisłoki) oraz firm.

Fot. © Urząd Miasta w Jaśle
Fot. © Urząd Miasta w Jaśle

Wśród najważniejszych dotychczasowych działań Jasła na rzecz zrównoważonej energii oraz możliwości wykorzystania fotowoltaiki (badania z Firmą el-mech-Plast) wymienione zostały termomodernizacje budynków użyteczności publicznej, analiza stanu oświetlenia publicznego i aplikowanie do konkursu NFOŚiGW „SOWA” oraz udział w projekcie „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”, dzięki któremu na ponad 550 domach prywatnych i na 5 budynkach użyteczności publicznej zostaną zamontowane kolektory słoneczne (wg przeprowadzonych obliczeń zamontowane kolektory pokryją 74% zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową w ciągu roku).

Podczas sesji Laboratorium Energii, realizowanej w ramach projektu RENERGY (współfinansowanemu ze środków UE Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREV IVC) omawiano pięć zagadnień: Dotychczasowe działania Jasła na rzecz zrównoważonej energii oraz możliwości wykorzystania fotowoltaiki (B.Pięta, UMJ), Wyzwania i sposoby wykorzystania nowoczesnych systemów oświetlenia (P.Kuś, P.K.PROJEKT), Odzyskiwanie biogazu w oczyszczalni ścieków (S.Juszczyk z MPGK Sp. z o.o.), Możliwości wykorzystania wód geotermalnych w Jaśle (W.Bujakowski z PAN), Postępy w realizacji projektu RENERGY (M.Łojek, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”).

Druga część o nazwie Lokalne Forum była związana z realizacją projektu MESHARTILITY (Pomiary i wymiana danych pomiędzy zakładami energetycznymi a gminami na rzecz Porozumienia Burmistrzów) współfinansowanym ze środków Programu Inteligentna Energia Europa. W tym panelu znalazły się cztery wystąpienia: Porozumienie Burmistrzów – A.Jaskuła, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”, Lokalny Plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) – P.Płonka ze Stowarzyszania Gmin Polska Sieć „Energie Cités”, Analiza SWOT sytuacji energetycznej Miasta Jasła – A.Nykiel ze Stowarzyszania Gmin Polska Sieć „Energie Cités” oraz Obowiązki gminy jako lokalnego kreatora polityki energetycznej według nowego prawa energetycznego – G.Łaba z Urzędu Regulacji Energetyki.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE