Informacje

Przykrywają drugą połowę „zielonego rynku”

Na „zielonym rynku” w Jaśle realizowane są prace związane z budową zadaszenia drugiej połowy obiektu. Miasto planuje też wykonanie w tym miejscu elektrowni fotowoltaicznej, która wytworzony z energii słonecznej prąd będzie dostarczać do pobliskiego magistratu. Tutejszy samorząd liczy na znaczące oszczędności w rachunkach.

Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR

W związku z realizacją prac związanych z budową zadaszenia drugiej części „zielonego rynku”, na okres wakacji kupcy oferujący mieszkańcom Jasła artykuły spożywcze pochodzące z własnych gospodarstw rolnych musieli przenieść się na chodniki wzdłuż przylegających do placu ulic.

Siłą rzeczy musieliśmy przemieścić handlujących, ale udało się to zrobić w taki sposób, że nie musieliśmy ich wynosić aż na parking przy Kościele Farnym jak to miało miejsce przy wcześniejszej realizacji inwestycji. Zagęściliśmy te stoiska wzdłuż przylegających chodników. Jest ciasno, ale handel może się odbywać normalnie. – wyjaśnia Antoni Pikul, zastępca burmistrza miasta Jasła.

Rewitalizacja miejskiego targowiska została przeprowadzona trzy lata temu. Dzięki dofinansowaniu uzyskanemu przez lokalny samorząd z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich udało się wówczas kompleksowo przebudować nawierzchnię placu i osłonić jego jedną połowę dachem oraz wybudować zaplecze sanitarno-techniczne z przeznaczeniem dla osób handlujących i klientów. Zostało zagospodarowane również otoczenie, wokół którego ulokowano miejsca postojowe, w tym przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Za środki pochodzące z zewnętrznej dotacji zakupiono również wyposażenie „zielonego rynku”, w tym stoły oraz parasole ochraniające drugą część kompleksu handlowego przed niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi.

Jak przyznaje zastępca burmistrza Jasła odpowiedzialny za miejskie inwestycje, w ówczesnym projekcie po prostu zabrakło środków na zadaszenie całego placu.

Zatrzymały nas sprawy budżetowe. Poprzednie zadaszenie było wykonywane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i tam była ograniczona górna granica wartości przedsięwzięcia do półtora miliona złotych. Przy takiej kwocie mogliśmy sobie jedynie pozwolić na wprowadzenie zadaszenia na jednej połówce placu. – powiedział Pikul.

Wizualizacja zadaszenia płyty "zielonego rynku". © Pracownia Architektury Magdalena Łachańska
Wizualizacja zadaszenia płyty „zielonego rynku”.
© Pracownia Architektury Magdalena Łachańska

Miasto zleciło wykonanie koncepcji dokończenia budowy zadaszenia „zielonego rynku” tej samej pracowni architektonicznej, która realizowała przedsięwzięcie w pierwszym etapie i za opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego zapłaciła 34 440 złotych. Po udzieleniu pozwolenia na budowę został ogłoszony przetarg na wykonanie robót budowlanych. Do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego przystąpiły dwa miejscowe podmioty. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma Ecoresbud sp. z o.o.

Prowadzona inwestycja obejmuje wykonanie następującego zakresu prac: roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, wykonanie fundamentów, izolacje fundamentów, elementy żelbetowe, konstrukcja i pokrycie dachu.

Na placu miejskiego targowiska zostanie wybudowana wiata nawiązująca stylistycznie i materiałowo do zadaszenia zrealizowanego w pierwszym etapie przedsięwzięcia. Wraz z nim będzie tworzyć spójny element chroniący przed niekorzystnym działaniem czynników atmosferycznych, a tym samym poprawi komfort użytkowania placu zarówno dla kupujących, jak i dla oferujących im swoje produkty handlowców.

Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR

Z uwagi na konieczność wykonania słupów podtrzymujących konstrukcję nowo projektowanego zadaszenia, konieczna była ingerencja w istniejącą płytę betonową placu i jej częściową rozbiórkę. Niezbędny do realizacji projektu był też demontaż istniejących latarń oświetlenia ulicznego, których lokalizacja na placu kolidowała z planowaną koncepcją.

Jak zapewnia wiceburmistrz miasta – w związku z prowadzoną inwestycją nie przewidziano redukcji stoisk handlowych.

Powierzchnia użytkowa praktycznie się nie zmniejszy. Jedyne ograniczenie wystąpi tam, gdzie zostaną wbudowane słupy. Niemniej jednak to jest znikoma rzecz. Wybudowanie zadaszenia nad drugą częścią placu jeszcze bardziej pozwoli poprawić komfort wszystkim sprzedającym i kupującym. – tłumaczy.

Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR

Inwestor zaplanował, że na obiekcie zostaną zamontowane panele fotowoltaiczne, które mają służyć pozyskiwaniu energii elektrycznej z promieniowania słonecznego. Będą one zasilać w prąd budynek miejscowego magistratu.

W tej chwili kończą się prace projektowe i w najbliższym czasie do pracy przystąpi firma, która będzie prowadzić kable elektryczne z tej części rynku do budynku Urzędu Miasta. Mówimy o trzydziestu kilowatach mocy. Wtenczas nie zużywalibyśmy prądu z sieci miejskiej. W taki słoneczny dzień pozwoli to mieć praktycznie za darmo klimatyzację w całym urzędzie. – podkreśla Antoni Pikul.

Instalacja fotowoltaiczna na „zielonym rynku” w Jaśle zostanie sfinansowana w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy i częściowo budżetu miasta.

Część budowlaną na „zielonym rynku” powinniśmy zrealizować do 15 września. W międzyczasie wejdzie kolejny wykonawca do wykonania instalacji fotowoltaicznej. Do końca bieżącego roku musi być rozliczony projekt szwajcarski. A więc im wcześniej tym lepiej dla nas. Liczymy się, że realny termin – myślę tu o części fotowoltaicznej – zakończy się w okolicach 1 października. – powiedział Antoni Pikul.

Na podobne rozwiązanie zdecydował się w ubiegłym roku Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Za projekt, bez części fotowoltaicznej, miasto zapłaciło około czterdzieści tysięcy złotych. Przygotowała go ta sama pracownia architektoniczna, która wcześniej zaprojektowała przebudowę „zielonego rynku”. Koszty wykonania części konstrukcyjnej to ponad 400 tysięcy złotych natomiast o koszcie samej części fotowoltaicznej trudno mi jeszcze powiedzieć, ponieważ w tej chwili trwa projektowanie tej części. Liczymy się z kwotą 600-700 tysięcy złotych. To jest rząd tej wielkości. Prace obejmują wykonanie zadaszenia podobnego w konstrukcji do tego jaki w tej chwili jest na jednej połowie rynku. Będzie ono wykonane w tej samej technologii jak poprzednia część z niewielką różnicą. Szyby, które występują na tej istniejącej części, będą pokryte odpowiednią warstwą folii fotowoltaicznej. Dzięki temu będzie możliwa produkcja energii elektrycznej dla potrzeb urzędu.
– Antoni Pikul, zastępca burmistrza miasta Jasła

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE