Informacje

Panele fotowoltaiczne na budynku Komendy Powiatowej PSP w Jaśle

| Instalacja fotowoltaiczna na budynku KP PSP w Jaśle, FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Fotowoltaika zapewni dostęp do czystej energii produkowanej ze słońca dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle. Zadanie polegające na dostawie i montażu paneli zostało sfinansowane w stu procentach z budżetu powiatu jasielskiego. To pierwszy etap inwestycji, która pozwoli na to, by obiekty jednostki mogły być w przyszłości całkowicie niezależne od zewnętrznego dostawcy prądu.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle pozyskała dotację z budżetu powiatu jasielskiego na 2023 rok w wysokości 40 tysięcy złotych na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle”.

Instalacja została zlokalizowana na dachu zaplecza magazynowo – warsztatowego z uwagi na korzystne warunki nasłonecznienia, zapewniające optymalną pracę całego układu i uzyskanie jak największej ilości energii pobranej ze słońca.

Zamontowanych zostało trzydzieści paneli o łącznej mocy około 14 kW. Jest to pierwszy etap prac zmierzających do poszukiwania oszczędności finansowych na rachunkach za prąd, który jest niezbędny do całodobowej bezawaryjnej eksploatacji infrastruktury technicznej jednostki zajmującej się na co dzień bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową mieszkańców naszego powiatu. Ponadto realizacja inwestycji związanej z odnawialnymi źródłami energii przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego poprzez znaczne obniżenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

Aby cały kompleks budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przy ulicy Mickiewicza 33 w Jaśle, na który składa się budynek administracyjno-socjalny wraz ze stanowiskami wyjazdowymi pojazdów ratowniczo-gaśniczych, garaże dla pozostałych samochodów i sprzętu specjalnego oraz zaplecze warsztatowo-magazynowe, stał się niezależny energetycznie, potrzebne jest drugie tyle mocy. Część bazowa instalacji jest przygotowana do dalszej rozbudowy.

Komendant Powiatowy PSP w Jaśle bryg. Piotr Śmietana podziękował staroście jasielskiemu Adamowi Pawlusiowi oraz radnym Rady Powiatu w Jaśle za przekazaną pomoc finansową na wykonanie fotowoltaiki. Jednocześnie poinformował, że będzie lobbował wśród władz samorządowych o dodatkowe środki na dokończenie tej inwestycji.

Starosta jasielski powiedział, że zadanie nie było planowane na ten rok dlatego też nie uzyskało żadnego dofinansowania z funduszy zewnętrznych. W stu procentach są to środki powiatu jasielskiego.

Chcę w imieniu władz powiatu jasielskiego zadeklarować, że przekazywanie środków do takiej instytucji jak Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle to jest inwestycja w nasze bezpieczeństwo. My w tym roku przekazaliśmy 40 tysięcy złotych na instalację fotowoltaiczną, ponieważ ceny energii gwałtownie wzrosły. Komendant będzie mógł zaoszczędzić środki na energię elektryczną. Mówił mi, że potrzebuje jeszcze 30 tysięcy złotych. Mam nadzieję, że Rada Powiatu zagłosuje za tymi 30 tysiącami złotych i nie będzie problemu z tym, żeby zabezpieczyć prąd ze słońca. Po to, aby obniżyć koszty, bo to jest potrzebne. – powiedział Adam Pawluś.

Co ważne, całą dokumentację projektową wykonali oraz sprawowali nadzór nad wykonaniem i odbiorem technicznym robót pracownicy Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Jaśle.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *