Informacje

Około tysiąca lamp do wymiany w Jaśle w ramach programu „Rozświetlamy Polskę”

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Jasielscy radni zadeklarowali udział miasta w rządowym programie „Rozświetlamy Polskę”, który daje możliwość pozyskania środków na modernizację oświetlenia ulicznego, które będzie mniej energochłonne. W przypadku uzyskania dofinansowania przewiduje się wymianę około tysiąca punktów, czyli jedną czwartą ze wszystkich znajdujących się na terenie naszego miasta.

W Jaśle jest około 3,7 tysiąca punktów oświetleniowych. Bardzo energochłonne oprawy podlegają systematycznej wymianie zarówno przez samorząd miejski, jak i PGE Dystrybucję. Obecnie magistrat zamierza złożyć wniosek do Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych edycja dziewiąta „Rozświetlamy Polskę”. W uproszczeniu, projekt dotyczy modernizacji istniejącej infrastruktury oświetleniowej w celu poprawy efektywności energetycznej przez obniżenie energochłonności oświetlenia poprzez redukcję opraw oświetleniowych o co najmniej 50%.

Szacunkowy koszt realizacji tego zadania wyniesie 2 mln złotych. Planowane dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych to 1,6 mln złotych, co stanowi 80% wartości wydatków kwalifikowalnych.

Z wyjaśnień przedłożonych przez burmistrza Jasła Ryszarda Pabiana oraz energetyka miejskiego Bogusława Piętę wynika, że projektem ma być objęte około tysiąca istniejących punktów oświetleniowych. Wstępnie oszacowano, że koszt wymiany jednej oprawy wraz ze źródłem światła na energooszczędne ledowe ma oscylować w granicach 1,9 tysiąca złotych. Program nie przewiduje natomiast innych działań takich jak wymiana słupów na nowe czy poprawę infrastruktury technicznej. Chodzi tu tylko i wyłącznie o zaoszczędzenie na rachunkach za energię. Do oświetlenia naszych ulic miejskich mają być wykorzystane oprawy o natężeniu 4 tysięcy kelwinów.

W zależności od potrzeb, wymiana opraw, które straciły już na swojej intensywności, ma nastąpić w centrum Jasła oraz objąć peryferyjne części miasta. Natomiast szczegółowy wykaz ulic zostanie uściślony na etapie realizacji projektu.

Zgodę na przystąpienie miasta Jasła do programu inwestycyjnego i złożenie wniosku w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych edycja dziewiąta „Rozświetlamy Polskę” radni wyrazili jednogłośnie podczas dzisiejszej „nadzwyczajnej” sesji Rady Miejskiej Jasła.

W przypadku uzyskania dofinansowania, planowany termin realizacji zadania to lata 2024-2025.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *