Informacje

Poprawa infrastruktury drogowej oraz budowa miejskiego żłobka – kolejne wnioski Jasła do Polskiego Ładu

Wśród propozycji zgłoszonych przez miasto Jasło do Polskiego Ładu jest przebudowa ulic Pietrusa i Kucharzyka (osiedle Ulaszowice) | FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Miasto Jasło będzie aplikowało z kolejnymi pięcioma projektami do Polskiego Ładu. Cztery zadania dotyczą budowy lub modernizacji sieci drogowo-mostowej. Kolejne – budowy miejskiego żłobka wraz z wyposażeniem oraz infrastrukturą towarzyszącą. Obiekt, który zgodnie z opracowanym programem funkcjonalno – użytkowym przewidziany jest na osiemdziesiąt miejsc, miałby zostać w przyszłości wzniesiony przy ulicy Na Kotlinę.

Na dzisiejszym nadzwyczajnym posiedzeniu, zwołanym na wniosek burmistrza Jasła, radni podjęli uchwały w sprawie przystąpienia miasta do programu inwestycyjnego i złożenia wniosków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Do naboru w ramach drugiej edycji samorząd zgłosi m.in. projekt budowy żłobka miejskiego wraz z wyposażeniem oraz infrastrukturą towarzyszącą. Szacowana wartość zadania opiewa na 7,3 mln złotych, z czego dofinansowanie ze środków Polskiego Ładu może wynieść do 85% wydatków kwalifikowanych, tj. do kwoty 6,2 mln złotych.

Magistrat dysponuje programem funkcjonalno – użytkowym dla planowanego obiektu. Budynek ma zostać wzniesiony na działce przylegającej do ulicy Na Kotlinę, w bliskim sąsiedztwie m.in. uczelni wyższej, budowanego biurowca Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej oraz osiedla budynków wielorodzinnych Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. W związku z potencjalnie dużym zainteresowaniem ze strony rodziców ofertą edukacyjną placówki, ma ona pomieścić osiemdziesięcioro podopiecznych.

Władze miasta wybrały ten kierunek działań spośród dwóch rozpatrywanych już od dłuższego czasu wariantów.

Rozmawialiśmy w zeszłym roku o tych dwóch propozycjach. Te propozycje zostały przeanalizowane w kontekście adaptacji budynku „małej Czwórki” i budowy nowego. Już pierwsze przymiarki do programu funkcjonalno – użytkowego pokazały, że budynek „małej Czwórki” jest za mały i zbyt mało funkcjonalny na to, żeby tam utworzyć dobry żłobek. W związku z tym burmistrz podjął decyzję, żeby zrobić program funkcjonalno – użytkowy tylko na wersję drugą, czyli budowę, bo byłaby to strata pieniędzy. Już na dzień dobry pokazuje się, że tam powierzchnia nie jest wystarczająca, że te ścianki działowe, itp. rzeczy to utrudniają plus fakt, że nie będzie to żłobek na odpowiednim poziomie. My musimy być konkurencyjni dla żłobków, które są niepubliczne, które mają swoją ciekawą ofertę. M.in. sam fakt piętra, które tam jest, nam to utrudnia, gdyż żłobki powinny być na jednym poziomie, z dużymi oknami, żeby te dzieci mogły też mieć trochę przestrzeni będąc w środku. Więc żeby to wszystko miało ręce i nogi to propozycja jest taka, że będzie wybudowany żłobek Na Kotlinie. – wyjaśnia Małgorzata Adamska – Chmiel, zastępca burmistrza miasta Jasła.

Wnioski Jasła w zakresie poprawy dostępności komunikacyjnej dotyczą m.in. budowy drogi na osiedlu Gądki, na odcinku pomiędzy oddanym w ubiegłym roku do użytkowania mostem nad rzeką Wisłoką, a ulicą Słoneczną. Szacunkowy koszt realizacji tego zadania opiewa na kwotę 7,3 mln złotych, w tym dofinansowanie z funduszu celowego w wysokości do 95% wydatków kwalifikowanych, tj. do kwoty 3,8 mln złotych.

Jak poinformował burmistrz Ryszard Pabian, do urzędu wpłynęła pozytywna opinia Wód Polskich, która zezwala na realizację trasy w przybliżeniu do wału przeciwpowodziowego, co ma być uwzględnione w projekcie.

Kolejny wniosek do Polskiego Ładu dotyczy przebudowy mostu na rzece Wisłoce w ciągu ulicy Krajowickiej. W ramach tego zadania magistrat uwzględnił również modernizację istniejącej drogi dojazdowej do strefy przemysłowej na osiedlu Gamrat oraz budowę nowego odcinka zgodnego z przebiegiem ustalonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru.

Według przybliżonych szacunków, przedsięwzięcie to ma wynieść aż 32,5 mln złotych. Władze mają nadzieję na wsparcie tej inwestycji z budżetu państwa w wysokości do 95% wydatków kwalifikowanych, tj. do kwoty 30 875 000,00 złotych.

Miasto Jasło zamierza również skorzystać z możliwości pozyskania dodatkowych środków na zadania inwestycyjne ze specjalnej puli, która jest przeznaczona dla jednostek samorządu terytorialnego, na terenie których przed transformacją gospodarczą funkcjonowały niegdyś przedsiębiorstwa gospodarki rolnej (PGR-y).

Stąd też do Polskiego Ładu zostanie zgłoszony projekt przebudowy mostu na ulicy Towarowej wraz z przebudową drogi – ulicy Tadeusza Sroczyńskiego. Szacowana wartość zadania wynosi 2 mln złotych, w tym planowane dofinansowanie w wysokości do 98% wydatków kwalifikowanych, tj. do kwoty 1 960 000,00 złotych.

Radna Krystyna Sikora podkreśliła, że jest to istotny kierunek działań: – Pierwszą informację o przebudowie ulicy Towarowej dostałam chyba szesnaście lat temu. Wtedy też w tej koncepcji była również przebudowa tego mostu. Patrząc przez te wszystkie lata jak nam się rozwija strefa warzycka okazuje się, że przepustowość tego mostu jest faktycznie niewielka i wiemy czym to się kończy. Mieszkańcy ciągle lobbują w kierunku, aby zlikwidować te okulary. Zresztą to się też fajnie wpisuje w tą całą koncepcję odwodnienia strefy warzyckiej. Mam nadzieję, że te pieniądze uda się pozyskać.

Ostatni wniosek dotyczy przebudowy ulic: Albina Pietrusa oraz Adama Kucharzyka.

Według wyliczeń przedstawionych w uchwale, szacowany koszt adaptacji obydwu dróg zapewniających mieszkańcom tego osiedla domków jednorodzinnych wygodny dojazd do swoich posesji wynosi 5 mln złotych. Dofinansowanie z Polskiego Ładu przewidywane jest w wysokości do 98% wydatków kwalifikowanych, tj. do kwoty 4 900 000,00 złotych.

Jak słusznie zauważa gospodarz naszego miasta, są one aktualnie w fatalnym stanie technicznym, przez co bezwzględnie wymagają pilnej poprawy.

W tej chwili są tam nawierzchnie tłuczniowe lub też z płyt drogowych. Tamta zabudowa jest naprawdę intensywna i ona postępuje cały czas. Stąd też konieczność zapewnienia docelowego dojazdu. Ten teren jest już w miarę tak zainwestowany, że można przystąpić do budowy tych ulic. Raczej nie nastąpi już ich dewastacja w wyniki przyłączeń, itd. co jest normalne w czasie procesu inwestycyjnego. Bardzo często wpływają do nas wnioski od mieszkańców tych ulic, aby poprawić ich stan. Ta poprawa może być możliwa tylko przez wybudowanie docelowego układu dróg. – opisuje burmistrz Ryszard Pabian.

W uchwałach zaznaczono, że realizacja zadań nastąpi pod warunkiem uzyskania dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Są to projekty wieloletnie, rozłożone w przedziale czasowym, czyli na lata 2022-2025.

Samorząd Jasła, podejmując stosowne uchwały kierunkowe, wyraził nadzieję, że gdyby udało się pozyskać wsparcie finansowe to byłaby to bardzo duża pomoc miastu w jego dalszym rozwoju i poprawie jakości życia mieszkańców.

Burmistrz Ryszard Pabian zaznaczył, że to nie wszystkie projekty, które będą skierowane ze strony naszego miasta do Polskiego Ładu. Swoje wnioski będzie składał również Związek Gmin Dorzecza Wisłoki. Zostały tam uwzględnione dwa zadania zlokalizowane w granicach administracyjnych Jasła: przebudowa stawów i poprawa retencji wód na osiedlu Sobniów oraz budowa ulicy Polnych Kwiatów.

Ponadto samorządowiec poinformował, że w przypadku uruchomienia kolejnych edycji programu, Jasło planuje aplikować z wnioskiem o pozyskanie środków na przebudowę stadionu przy ulicy Śniadeckich 15 w części związanej z budową trybun oraz zaplecza.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE