Na drogach

Przebudowa drogi powiatowej z Tarnowca do Wrocanki została ukończona

| Nz. moment symbolicznego przecięcia wstęgi i przekazania do użytkowania drogi po remoncie; FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Zakończyły się prace związane z przebudową 900-metrowego odcinka drogi powiatowej w miejscowościach Tarnowiec i Wrocanka. To dobra wiadomość dla miejscowej społeczności. Zrealizowana inwestycja z pewnością przyczyni się do poprawy komfortu jazdy, jak też wzrostu poziomu bezpieczeństwa jej wszystkich użytkowników.

| Mówi Adam Pawluś, starosta jasielski →

 

Realizacją objęto odcinek drogi łączącej miejscowości Tarnowiec i Wrocankę, o długości nieco ponad 900 metrów. W ramach zaplanowanych prac poszerzono jezdnię do 6 metrów, tym samym dostosowując ją nowych warunków technicznych, ułożono nową nawierzchnię asfaltową na całej szerokości, utwardzono pobocza, wykonano odwodnienie i odmulenie rowów melioracyjnych, przebudowano wyjazdy z posesji indywidualnych, a co najważniejsze – odseparowano ruch pojazdów mechanicznych od pieszych dzięki nowo powstałemu chodnikowi.

Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych sp. z o.o. w Jaśle. Wcześniej pracownicy Powiatowego Zarząd Dróg w Jaśle wykonali szereg prac przygotowawczych, bez których tego projektu nie udałoby się zrealizować.

Na przebudowę drogi powiatowej nr 1892R Tarnowiec – Wrocanka – Piotrówka (powiat krośnieński) wydano przeszło 2,4 mln złotych brutto. Inwestycja uzyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na poziomie ponad 1,5 mln złotych. Wkład własny do projektu w wysokości 900 tys. złotych pokryły solidarnie, po połowie, samorządy powiatu jasielskiego oraz gminy Tarnowiec.

Współpraca popłaca

Starosta jasielski Adam Pawluś przyznał, że bez wsparcia finansowego ze strony poszczególnych gmin, powiat jasielski nie byłby w stanie wykonać tak dużego wachlarza inwestycji, a tych zadań drogowych w powiecie jest naprawdę wiele.

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Za wzorową współpracę pomiędzy obydwoma samorządami podziękowała wójt gminy Tarnowiec Agata Augustyn. – Chciałam podziękować panu staroście, Zarządowi i całej Radzie Powiatu za wprowadzenie tego zadania do budżetu i wykonanie tej drogi. Jest to dla mnie tym bardziej ważne, że prace nad tą drogą rozpoczęły się jeszcze jak pracowałam w Starostwie Powiatowym. Nabór miał być w tamtym roku, ale nie udało się. Został ogłoszony w tym roku i jest mi niezmiernie miło, że dołożyliśmy się do tego wspólnie. Ta współpraca się układa. – powiedziała.

Gdyby dodać wszystkie te dofinansowania do powiatu w tym roku to pewnie uzbierała by się kwota gdzieś około miliona złotych, przy czym może nawet trochę więcej. – zauważa pani wójt. – Zawsze podchodzimy do tego tematu rozsądnie. Zawsze uważamy, że trzeba pomóc i dołożyć. Naprawdę mamy tych kilometrów bardzo dużo na swoim terenie. Prosimy o więcej remontów i nowe budowy chodników. Ale co roku jest tego coraz więcej i myślę, że taka tendencja się utrzyma.

Czynnik społeczny

Starosta jasielski zwraca uwagę, że nie było to łatwe zadanie. – Ponieważ pas drogowy był bardzo wąski, a okres naboru był dosyć krótki i musieliśmy w krótkim czasie przygotować to zadanie do nowych warunków technicznych. Wg nowych norm technicznych droga powiatowa to jest sześć metrów szerokości nawierzchni utwardzonej, asfaltowej i pobocza co najmniej jeden metr. – objaśnia Adam Pawluś.

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Przy realizacji tego konkretnego zadania ogromną rolę odegrała miejscowa ludność. Problemy natury technicznej wynikały przede wszystkim z zabudowy, gęsto przylegającej do terenu planowanej inwestycji i braku możliwości przebudowy drogi bez ingerencji w prywatne mienie.

Jednak mieszkańcy z dużą życzliwością i zrozumieniem podeszli do tematu mając świadomość, że wyremontowana droga będzie służyła nie tylko im samym, ale przede wszystkim całej społeczności gminy Tarnowiec oraz wszystkim przejeżdżającym tędy do pracy, szkół, na zakupy czy w innym celu.

Podejście mieszkańców naprawdę zasługuje na podziękowanie. Również w trakcie robót, przynajmniej ja o tym wiem, bo byłam tutaj prawie codziennie czy kilka razy w tygodniu, ta współpraca z mieszkańcami układała się bardzo dobrze. To jest warte podkreślenia. Tak uważam, bo my wszyscy razem pracujemy dla dobra mieszkańców, dla poprawy ich sytuacji. Tutaj jest to niezmiernie ważne, że nie było tu jakiś większych problemów, że podejście mieszkańców było bardzo pozytywne. – podkreśla Agata Augustyn.

Na czynnik społeczny zwrócił uwagę również etatowy członek Zarządu Powiatu w Jaśle Jan Muzyka: – Też chciałem podkreślić tę rolę mieszkańców. Mogę ich wymienić z imienia i nazwiska, którzy właśnie w ten sposób podeszli do tego, że dali się namówić do tego, że sami złożyli wnioski o podział działek, co też znacznie przyspieszyło proces przygotowywania wniosku. Bez tego też byśmy nie zdążyli. Potem było dobre podejście przy ustalaniu odszkodowań. Tym mieszkańcom należy się wielkie podziękowanie.

| Nz. moment poświęcenia drogi przez miejscowego proboszcza ks. Pawła Knurka; FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

To dobry przykład na to jak można z mieszkańcami rozmawiać i jak można zrealizować inwestycję, mówił z kolei starosta Adam Pawluś.

Na pewno mieszkańcy będą się czuć bezpiecznie jeżeli będą mieli chodnik, jeżeli będą mieli szeroką jezdnię. Kiedyś te drogi były budowane w czynie społecznym. One na tamten czas, gdy jeździło się furmankami lub we wsi było tylko kilka samochodów, wystarczały. Dzisiaj muszą być te drogi szerokie, musi być selekcja ruchu z chodnikiem. Wtedy jest naprawdę bezpiecznie. To również korzyści dla mieszkańców, bo szeroka droga, z dobrym dojazdem podnosi również wartość nieruchomości. Dlatego apelujemy o to, bo my wypłacamy potężne pieniądze na odszkodowania. Te procedury, nawet przy specustawie drogowej, one trwają nawet po kilka lat. Gdybyśmy mieli tą drogę zgłosić w takiej procedurze ZRID-owskiej to na pewno okazja na skorzystanie z tych środków by nam umknęła. Więc jest tu dobra wola wielu osób. Dlatego trzeba wspólnie myśleć i działać. – powiedział.

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Blisko 60 km dróg powiatowych w gminie Tarnowiec

Sieć dróg publicznych administrowanych przez powiat jasielski jest najgęstsza właśnie na terenie gminy Tarnowiec. Włodarz naszego powiatu podaje, że to blisko 60 kilometrów.

Jeszcze jak zaczynałem pracę w powiecie jasielskim w 2006 roku, jako Członek Zarządu odpowiedzialny za inwestycje, to było tu blisko 20 kilometrów dróg żwirowych i gruntowych. – wspomina starosta. – Dzisiaj o tym możemy zapomnieć. Dzisiaj nie ma już dróg żwirowych i gruntowych, wszystkie posiadają nawierzchnię asfaltową.

Samorządowiec dokonał krótkiego podsumowania inwestycji zrealizowanych lub realizowanych na administrowanych przez powiat jasielski drogach publicznych przebiegających przez teren gminy Tarnowiec.

Wracając do historii, ten stan dróg jaki był w 2006 roku, to były drogi bardzo dziurawe. Udało nam się wykonać w tej trzeciej kadencji bardzo dużo, bo ponad 150 kilometrów dróg nowej nawierzchni w powiecie, a szczególnie dużo w gminie Tarnowiec. Szczególnie musimy tu podziękować śp. Stanisławowi Zającowi i śp. wójtowi Kazimierzowi Szajnickiemu za drogę, która łączy Czeluśnicę z Tarnowcem. To była droga, po której tylko hulał wiatr i kurz. Dzisiaj jest w miarę dobry asfalt, ale wymaga jeszcze poszerzenia w kilku miejscach. Nie ma takich dróg, które byłyby nieprzejezdne, a taką drogą była ta między Nowym Glinikiem, a Glinikiem Polskim. W ubiegłym roku zakończyliśmy inwestycję mostową i tak droga jest przejezdna. Z takich większych inwestycji, które zrealizowaliśmy w gminie Tarnowiec oprócz tej drogi, to od ulicy Floriańskiej aż do granicy z powiatem krośnieńskim cały ten ciąg został zrealizowany i naprawiony. Również ważny ciąg od Szebni wraz z mostem na rzece Jasiołce, przebudowany do pełnego tonażu, aż do Łężyn. Jeżeli uda nam się poprawić jeszcze te 700 metrów, czyli do Piotrówki to jest kolejny ważny ciąg drogowy, który będzie zrealizowany. Kończymy realizację odcinka w lesie w Potakówce. W tym roku naprawdę wiele się dzieje, łącznie z tym przepustem w Czeluśnicy. – opisuje Adam Pawluś.

Natomiast kolejne zadania są w fazie przygotowawczej. – Prowadzimy projektowanie drogi w Brzezówce. Jeden odcinek projektuje gmina, drugi projektuje powiat jasielski. Odcinek, który ma zlikwidować trzy przejazdy kolejowe. Nie wiem czy i kiedy to się uda. Jeszcze jest wiele dróg, które nie spełniają norm technicznych i będziemy musieli je naprawić. – dodaje samorządowiec.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *