Na drogach

Pieniądze dla samorządów na przebudowę dróg lokalnych rozdane

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Kolejna transza środków na rozwój lokalnej infrastruktury komunikacyjnej trafiła do samorządów powiatu jasielskiego. Pieniądze z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w znaczący sposób pokryją koszty przebudowy dróg powiatowych i gminnych. Tym samym poprawi się komfort i bezpieczeństwo dojazdu do pracy, na zakupy czy w razie potrzeby załatwienia ważnych spraw urzędowych.

Wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2024 rok otrzymają powiat jasielski, gmina Tarnowiec, gmina Skołyszyn oraz gmina Krempna. Dofinansowanie w wysokości 70% wartości zadania pozwoli samorządom na przebudowę dróg powiatowych i gminnych, które są istotne dla istniejącego układu komunikacyjnego w danym rejonie.

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

W ramach rozstrzygniętego naboru powiat jasielski uzyskał kwotę 2 737 302 zł na realizację projektu inwestycyjnego polegającego na budowie zamiennego odcinka drogi powiatowej nr 1864R Grudna – gr. wojew. – Kunowa – Pusta Wola – Przysieki w miejscowości Pusta Wola, stanowiący dojazd do nowo wybudowanego mostu na rzece Ropie. Planowana długość drogi wynosi 458 metrów. Szacunkowa wartość kosztorysowa zadania opiewa na nieco ponad 3,9 mln złotych.

Starosta jasielski Adam Pawluś powiedział, że jest to niewielki odcinek drogi, ale niezwykle ważny, ponieważ tworzy nowy ciąg komunikacyjny, alternatywny dla drogi krajowej nr 28 relacji Jasło-Gorlice.

🎙POSŁUCHAJ WYPOWIEDZI:

 

Gmina Tarnowiec wnioskowała o dofinansowanie do dwóch zadań. Jedno z nich dotyczy poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1874R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – Potok w miejscowości Tarnowiec na odcinku 425 metrów. Uzyskana kwota pomocy finansowej z budżetu państwa na ten cel wynosi 914 192 zł (przy szacunkowej wartości kosztorysowej 1 305 989,82 zł).

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Samorząd tarnowiecki, kierowany przez wójt Agatę Augustyn, dokona również przebudowy drogi publicznej w miejscowości Umieszcz – na długości 105 metrów. Wysokość dofinansowania to 344 117 zł, przy całkowitej szacunkowej wartości zadania na poziomie 491 595,86 zł.

Następnym obdarowanym została gmina Skołyszyn. Wójt Bogusław Kręcisz odebrał promesę w wysokości 919 187 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie pierwszego etapu przebudowy drogi gminnej relacji Skołyszyn – Lisów w miejscowości Lisów, na odcinku 529 metrów. To zadanie wyszacowano na poziomie 1 313 124,49 zł.

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Z kolei gmina Krempna pozyskała środki w wysokości 435 000 zł. Sekretarz gminy Katarzyna Maciejczyk poinformowała, że zostaną one wykorzystane na przebudowę drogi relacji Krempna – Huta Krempska, która jako ostatnia w gminie posiada jeszcze nawierzchnię tłuczniową. To bardzo malownicze tereny wykorzystywane w sposób szczególny przez turystów dlatego korzystając ze sposobności zaprosiła do odwiedzenia pięknych zakątków Magurskiego Parku Narodowego.

Na liście rezerwowej znajdują się zadania zgłoszone przez powiat jasielski (Budowa nowej drogi powiatowej Kąty – Myscowa I Etap), gminę Dębowiec (Przebudowa drogi gminnej nr 113258R Majscowa „pod las” w miejscowości Majscowa), gminę Jasło (Remont drogi gminnej nr 113360R Szebnie od domu ludowego w dół w km 0+989 – 1+957 w miejscowości Szebnie oraz przebudowa drogi gminnej 113340R Niegłowice przez wieś w kier. Berdechowa w km 0+212 – 1+115 w miejscowości Niegłowice) oraz gminę Skołyszyn (Remont drogi gminnej nr 113684R Święcany – Betlejem w km 0+000,0 – 0+800,0 i w km 0+973,0 – 1+260,0 w m. Święcany).

Kwalifikacja tych projektów do realizacji jest uzależniona od wyników postępowań przetargowych na pozostałych zadaniach zgłoszonych przez podkarpackie samorządy.

Przekazując samorządowcom powiatu jasielskiego informacje o wynikach naboru Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg posłanka na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Maria Kurowska powiedziała, że polski rząd w sposób szczególny dba o rozwój dróg w małych miastach i wsiach.

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Wszyscy widzimy, że Polska jest w budowie, ale jednocześnie ziemia jasielska jest w budowie, bo te środki, które dzisiaj rozdaliśmy, idą do gmin, idą tam, gdzie są najbardziej potrzebne. Zatem kolejny raz pokazujemy, że rząd Zjednoczonej Prawicy – Prawa i Sprawiedliwości oraz Suwerennej Polski, dba o Polskę lokalną, docenia te społeczności, które żyją w mniejszych miejscowościach. Nie wszystko tylko do dużych miast, ale właśnie dbamy o tych ludzi, którzy mają najtrudniej, którzy mają kawałek dojazdu do miejsc pracy, do załatwienia wszelakich spraw w instytucjach więc potrzebne są dobre drogi. Również po to, aby się w tych miejscowościach rozwijał przemysł, mała przedsiębiorczość. Bez dobrych dróg tego nie będzie. Gratuluję wszystkim, którzy złożyli wnioski na tyle zasadne, że te potężne środki do nich przyszły. – skomentowała.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *