Informacje

Na co dzień pomagają w sytuacjach, gdy czyjeś życie lub zdrowie jest zagrożone

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

W Rzeszowie odbyły się Wojewódzkie Obchody Dnia Ratownictwa Medycznego. To doskonała okazja do złożenia podziękowań dla wszystkich pracowników systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, którzy na co dzień realizują zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa osobom znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia. Do ratowników medycznych, pielęgniarek, lekarzy oraz dyspozytorów medycznych popłynął również strumień życzeń od administracji państwowej, samorządowców oraz służb współpracujących.

Wojewódzkie Obchody Dnia Ratownictwa Medycznego zorganizowano w Sali Kolumnowej im. Ojców Niepodległości Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. Przybyli na nie przedstawiciele administracji państwowej, samorządowcy, służby mundurowe, jednostki współpracujące, a przede wszystkim pracownicy systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego na Podkarpaciu.

Wojewoda Podkarpacki dr Ewa Leniart zaznaczyła, że wrzesień i październik to ważne daty dla wszystkich pracowników sektora ochrony zdrowia, a w szczególności systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. 8 września obchodzono po raz pierwszy Dzień Ratownika Medycznego, wprowadzony ustawą z dnia 1 grudnia 2022 r. o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych, 13 października obchodzony jest Dzień Ratownictwa Medycznego, wprowadzony ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Natomiast 18 października, w dniu imienin Łukasza Ewangelisty, przypada święto patronalne lekarzy i całej służby zdrowia.

To dobra okazja, by w sposób szczególny podziękować wszystkim osobom tworzącym system PRM za zaangażowanie i pracę, którą na co dzień realizują, ratując ludzkie życie i zdrowie.

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Podczas swojego wystąpienia podkreśliła, że „bez systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego trudno byłoby sobie wyobrazić pełne zabezpieczenie obywatela w sytuacji wystąpienia zagrożeń związanych z bezpośrednim zagrożeniem życia i zdrowia” dodając, że „Państwowe Ratownictwo Medyczne dołączyło do takich służb państwowych jak Policja i Państwowa Straż Pożarna, stając się pewnego rodzaju ramieniem sprawnie realizującym pomoc w najtrudniejszych momentach każdego człowieka”.

Model Państwowego Ratownictwa Medycznego w naszym województwie jest modelem docelowym. Osiągnęliśmy to, że mamy jeden rejon operacyjny, obsługiwany przez jedną dyspozytornię medyczną, która funkcjonuje w ramach struktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego. Co ważne, rejon jest obsługiwany przez pięciu dysponentów zespołów ratownictwa medycznego, którymi są samodzielne stacje pogotowia ratunkowego z liderem – Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie. To jest ten model, który powinien być wzorcowo zrealizowany w odniesieniu do każdego z województw. Jaki jest etap realizacji w piętnastu pozostałych województwach myślę, że państwo wiecie. Natomiast podkreślam, województwo podkarpackie osiągnęło ten stan w najtrudniejszym z możliwych momentów – w środku epidemii. Ale zgodnie z przepisami prawa, spełniliśmy jako jedyne województwo normy prawne, które zostały na nas wówczas nałożone. Inni podążają ścieżką, którą już wytyczyliśmy. – powiedziała wojewoda podkarpacki.

Od 2016 roku na Podkarpaciu sukcesywnie przybywa liczba miejsc stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego. W tamtym czasie było ich 86, obecnie liczba ta wynosi 97. Obszar powiatu jasielskiego zabezpieczają cztery zespoły ratownictwa medycznego Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie (jeden specjalistyczny i dwa podstawowe w Jaśle oraz jeden podstawowy w Nowym Żmigrodzie).

Minister Zdrowia zaakceptował aktualizację wojewódzkiego planu zabezpieczenia systemu ratownictwa medycznego dla naszego województwa. Już od 1 stycznia 2024 roku będziemy mieć cztery nowe miejsca stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego. Będą to miejscowości Brzostek, Domaradz, Hyżne i Horyniec-Zdrój. Będą to zespoły 12-godzinne. Przede wszystkim ma to na celu zwiększenie dostępności do udzielanych świadczeń ratownictwa medycznego. To jest także efekt analizy, którą przeprowadziliśmy tutaj w naszym wydziale, gdzie widzieliśmy, że nowe lokowanie zespołów da nam możliwość osiągnięcie tego, co jest najbardziej mierzalne jeżeli chodzi o funkcjonowanie systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, czyli czasu dojazdu do zdarzeń. A więc od 2024 roku w naszym województwie będzie funkcjonować już 101 zespołów ratownictwa medycznego. Jest to wzrost o 15 zespołów do roku 2016. To też jest wyraz pewnej ewolucji, żeby nie powiedzieć kontynuacji rewolucji, którą dokonywaliśmy. A więc nie tylko skupialiśmy się organizacyjnie, ale także ciągle próbujemy poszerzać system poprzez zwiększanie liczby zespołów ratownictwa medycznego, mając na uwadze specyfikę naszego województwa i ukształtowanie terenu, które także musi być brane pod uwagę w wypadku pomocy realizowanej w trybie kołowym. – podała Ewa Leniart.

W ciągu ostatniego roku podkarpackie zespoły ratownictwa medycznego wyjeżdżały do prawie 150-tysięcy wezwań, z czego 60% wyjazdów kończyło się przewiezieniem pacjentów do szpitali.

To pokazuje jakby skalę trudności, z którymi mierzą się ratownicy medyczni. To też wyzwanie dla naszego społeczeństwa, bo te 40% wyjazdów mogłoby się nie odbyć, gdyby społeczeństwo wiedziało, że zespół ratownictwa medycznego wzywamy do zagrożenia życia i zdrowia, a nie do każdego przypadku, który nam się wydaje, że pomoc medyczna jest potrzebna. Pewnie też można jeszcze kilka innych pomysłów na to, aby jak najmniej obciążać zespoły ratownictwa medycznego wyjazdami nieuzasadnionymi by się znalazło, ale konkretnie ich nie narzucimy. – wyjaśnia.

Istotnym elementem funkcjonowania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego są Szpitalne Oddziały Ratunkowe. Na terenie województwa podkarpackiego w 2016 roku było ich 13, w 2019 roku uruchomiono kolejny przy szpitalu powiatowym w Jarosławiu (kluczowym argumentem była obecność autostrady A4 i bliskość granicy Unii Europejskiej z Ukrainą). Natomiast od 1 stycznia 2024 roku rozpocznie funkcjonowanie drugi na terenie miasta Rzeszowa – przy szpitalu MSWiA.

W minionym roku w podkarpackich SOR-ach udzielono 240 tys. świadczeń zdrowotnych.

System Państwowego Ratownictwa Medycznego w województwie podkarpackim tworzy: 1 549 ratowników medycznych, 337 pielęgniarek oraz 216 lekarzy.

Wojewoda podkreśliła, że to wyjątkowa służba i podziękowała im za pracę, którą wykonują.

Za pracę wszystkich państwa bardzo serdecznie dziękuję, raz jeszcze składam życzenia dla osób, które w ramach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego funkcjonują. Wartość Waszej pracy jest wielka. Cieszę się, że także w społeczeństwie budzi się wiedza i szacunek dla służb ratownictwa medycznego. Wiedza pewnie ciągle jest jeszcze nieadekwatna, ale mam nadzieję, że w dobie mediów społecznościowych czy też przy bardzo rozlicznych aktywnościach państwa wiele rzeczy uda nam się w zakresie zmian mentalnych obywateli osiągnąć. Tak, aby rzeczywiście system był używany wtedy kiedy jest do tego potrzeba, a nie wtedy kiedy można zadziałać w sposób tradycyjny. Wiedza społeczna musi być w tym zakresie inna. – dodała Ewa Leniart.

Podczas spotkania w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie zostały wręczone następujące wyróżnienia: za zaangażowanie i wsparcie w codziennych wyzwaniach niesienia pomocy osobom znajdującym się w stanach nagłych oraz za współdziałanie z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego; za wieloletnią współpracę i szczególne zaangażowanie w rozwój ratownictwa medycznego; dla ratowników medycznych, którzy swoją postawą i zaangażowaniem szczególnie zasłużyli się dla ratownictwa medycznego oraz listy gratulacyjne dla pracowników dyspozytorni medycznej i wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego.

W gronie szczególnie wyróżnionych znalazł się mieszkaniec powiatu jasielskiego rat. med. Andrzej Głodziak – koordynator podstacji w Nowym Żmigrodzie Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie.

Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart oraz dyrektor Wydziału Ratownictwa Medycznego i Powiadamiania Ratunkowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie Jakub Dzik otrzymali w prezencie od podkarpackich stacji pogotowia ratunkowego pamiątkowe kurtki służbowe z nadrukowanymi emblematami systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz imiennikami.

Uczestnicy wydarzenia wysłuchali również interesującego wykładu lek. Andrzeja Włodyki – Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie medycyny ratunkowej na temat praktycznego postępowania zespołu ratownictwa medycznego w przypadku interwencji u pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym.

Wśród gości, którzy zaszczycili swoją obecnością Wojewódzkie Obchody Dnia Ratownictwa Medycznego w Rzeszowie, znaleźli się m.in.: Stanisław Kruczek – członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, Jan Pelczar – starosta krośnieński, Stanisław Chęć – starosta sanocki, insp. Stanisław Sekuła – I Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie, st. bryg. Janusz Jabłoński – Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie, Marcin Zaborniak – Dyrektor Generalny Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, Violetta Tyczyńska – zastępca Dyrektora ds. Służb Mundurowych Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie, Krzysztof Szczurek – Naczelnik Grupy Bieszczadzkiej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Katarzyna Zioło – dyrektor Biura Bieszczadzkiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Andrzej Kwiatkowski – dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie, Rafał Kijanka – dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu, Grzegorz Gałuszka – dyrektor Podkarpackiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mielcu, Anna Salwierz – zastępca dyrektora ds. medycznych Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego w Sanoku, Joanna Bukowczyk – dyrektor Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie, Stefan Zubel – kierownik filii Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Sanoku, Grażyna Szarama – przedstawiciel posła do Parlamentu Europejskiego Bogdana Rzońcy.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *