Państwowe Ratownictwo Medyczne

 • Na co dzień pomagają w sytuacjach, gdy czyjeś życie lub zdrowie jest zagrożone

  W Rzeszowie odbyły się Wojewódzkie Obchody Dnia Ratownictwa Medycznego. To doskonała okazja do złożenia podziękowań dla wszystkich pracowników systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, którzy na co dzień realizują zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa osobom znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia. Do ratowników medycznych, pielęgniarek, lekarzy oraz dyspozytorów medycznych popłynął również strumień życzeń od administracji państwowej, samorządowców oraz służb współpracujących.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Przebudowa, a także doposażenie jasielskiego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

  W perspektywie najbliższych trzech lat Szpitalny Oddział Ratunkowy w Jaśle czeka kompleksowa modernizacja. Oprócz robót budowlanych, mających na celu poprawę ergonomii pracy personelu medycznego, planowane są również zakupy specjalistycznej aparatury medycznej, która wpłynie na lepszą diagnostykę oraz szybsze rozpoznawanie zagrożeń dla życia i zdrowia pacjentów. - Każda taka inwestycja powoduje również to, że warunki pracy się poprawiają, a to też ma wpływ na przyciąganie młodej kadry. - podkreśla Beata Trzop, dyrektor szpitala.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Samorząd powiatu wesprze zakup karetki dla pogotowia

  Państwowe Ratownictwo Medyczne w Jaśle zostanie doposażone w nowy ambulans sanitarny. Pomoc finansową w zakupie specjalistycznego środka transportu wraz z wyposażeniem niezbędnym do ratowania życia i zdrowia pacjentów przekaże powiat jasielski. Realizacja inwestycji radykalnie poprawi warunki pracy zespołu ratownictwa medycznego, co z kolei przełoży się na wzrost poziomu bezpieczeństwa publicznego mieszkańców naszego regionu.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Co z całodobowym lądowiskiem dla śmigłowców ratowniczych w Jaśle?

  Lądowisko dla śmigłowców ratowniczych planowane jest na działce obok Komendy Powiatowej Policji w Jaśle. Jego budowa zostanie uruchomiona jak tylko pojawi się możliwość pozyskania środków zewnętrznych na sfinansowanie prac. Szacuje się, że inwestycja może kosztować przeszło milion złotych.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Wojewódzkie Obchody Dnia Ratownictwa Medycznego 2022 w Rzeszowie

  Zasłużeni pracownicy Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie otrzymali wysokie odznaczenia państwowe nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wśród wyróżnionych znaleźli się ratownicy medyczni dyżurujący na co dzień w zespołach ratownictwa medycznego na terenie powiatu jasielskiego. Zdjęcia: terazJaslo.pl / Damian Palar.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Ratownicy medyczni z Jasła i Nowego Żmigrodu odznaczeni przez Prezydenta RP 📸

  Zasłużeni pracownicy Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie otrzymali wysokie odznaczenia państwowe nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wśród wyróżnionych znaleźli się ratownicy medyczni dyżurujący na co dzień w zespołach ratownictwa medycznego na terenie powiatu jasielskiego.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Dzień Ratownictwa Medycznego 2022 w SPPR Krosno

  W Samodzielnym Publicznym Pogotowiu Ratunkowym w Krośnie zorganizowano obchody Dnia Ratownictwa Medycznego. To wyjątkowe święto dla wszystkich pracowników, którzy stanowią istotne ogniwo całego systemu bezpieczeństwa zdrowotnego naszego państwa. Uroczystość stała się również okazją do przekazania podziękowań dla władz i instytucji publicznych oraz partnerów społecznych, którzy przyczyniają się do systematycznej poprawy warunków w jakich świadczona jest pomoc medyczna osobom będącym w stanie nagłego zagrożenia życia i zdrowia. Zdjęcia: terazJaslo.pl / Damian Palar.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Święto tych, którzy ratują najcenniejszy dar jakim jest ludzkie życie

  W Samodzielnym Publicznym Pogotowiu Ratunkowym w Krośnie zorganizowano obchody Dnia Ratownictwa Medycznego. To wyjątkowe święto dla wszystkich pracowników, którzy stanowią istotne ogniwo całego systemu bezpieczeństwa zdrowotnego naszego państwa. Uroczystość stała się również okazją do przekazania podziękowań dla władz i instytucji publicznych oraz partnerów społecznych, którzy przyczyniają się do systematycznej poprawy warunków w jakich świadczona jest pomoc medyczna osobom będącym w stanie nagłego zagrożenia życia i zdrowia.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Nowe ambulanse w systemie PRM

  Do stacji ratownictwa medycznego w Jaśle, Krośnie i Strzyżowie trafią nowoczesne ambulanse wraz z niezbędnym wyposażeniem. Zakup pojazdów był możliwy dzięki środkom pozyskanym z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Zdjęcia: terazJaslo.pl / Damian Palar.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Nowe ambulanse dla Państwowego Ratownictwa Medycznego w Jaśle 📸

  Do stacji ratownictwa medycznego w Jaśle, Krośnie i Strzyżowie trafią nowoczesne ambulanse wraz z niezbędnym wyposażeniem. Zakup pojazdów był możliwy dzięki środkom pozyskanym z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

  CZYTAJ WIĘCEJ »