Informacje

Przebudowa, a także doposażenie jasielskiego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

W perspektywie najbliższych trzech lat Szpitalny Oddział Ratunkowy w Jaśle czeka kompleksowa modernizacja. Oprócz robót budowlanych, mających na celu poprawę ergonomii pracy personelu medycznego, planowane są również zakupy specjalistycznej aparatury medycznej, która wpłynie na lepszą diagnostykę oraz szybsze rozpoznawanie zagrożeń dla życia i zdrowia pacjentów. – Każda taka inwestycja powoduje również to, że warunki pracy się poprawiają, a to też ma wpływ na przyciąganie młodej kadry. – podkreśla Beata Trzop, dyrektor szpitala.

Szpital Specjalistyczny w Jaśle został beneficjentem środków z Funduszu Medycznego będącego w dyspozycji Ministra Zdrowia, przeznaczonych na przebudowę i modernizację Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia. Symboliczny czek opiewający na kwotę przeszło 7,5 mln złotych przekazał dzisiaj uroczyście na ręce dyrektor placówki starosta jasielski, w obecności kierownictwa Oddziału, zastępców dyrektor do spraw leczniczych i administracyjno-ekonomicznych oraz zaproszonych gości.

| Nz. od prawej: lek. Piotr Marciniak – kierownik SOR-u, Beata Trzop – dyrektor szpitala, Adam Pawluś – starosta jasielski; FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Chciałem w sposób oficjalny przekazać na ręce pani dyrektor czek na 7,5 mln złotych. To są środki z Funduszu Medycznego, którym dysponuje Minister Zdrowia. Środki są przeznaczone na podniesienie jakości i dostępności jasielskiego SOR-u. Bardzo serdecznie gratuluję, dziękuję za dobry wniosek, dobrze przygotowany. Jesteście jednym ze szpitali w Polsce, którzy otrzymali tak duże dofinansowanie. To są w stu procentach środki przeznaczone na SOR. Mam nadzieję, że w wyniku tej inwestycji poprawią się warunki dla pacjentów, dla służby medycznej, poprawią się również sprawy związane z diagnostyką. – oświadczył Adam Pawluś.

Dyrektor Beata Trzop powiedziała, że jest to bardzo wysokie dofinansowanie dla szpitala, które zostanie we właściwy sposób wykorzystane. Celem przedsięwzięcia jest dostosowanie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego do aktualnych potrzeb poprzez jego przebudowę, modernizację i doposażenie w nowoczesny sprzęt medyczny.

Jak podkreśliła, przedmiotowe przedsięwzięcie będzie służyło nie tylko kadrze medycznej, ale przede wszystkim pacjentom, którym będą tutaj udzielane świadczenia zdrowotne.

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Potrzebę zmodernizowania jasielskiego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego zauważa jego obecny kierownik lek. Piotr Marciniak, specjalista medycyny ratunkowej.

Szpitalny Oddział Ratunkowy w Jaśle funkcjonuje już kilkadziesiąt lat. Obecnie przyjmujemy nawet do stu pacjentów na dobę. Te pieniądze z Funduszu Medycznego chcemy przeznaczyć przede wszystkim na modernizację tego Oddziału. Chcemy, aby poprawiła się ergonomia i funkcjonalność tego Oddziału Ratunkowego, gdyż Oddział nie był modernizowany już przez dłuższy czas natomiast w ratownictwie medycznym w tym czasie zmieniło się bardzo wiele. Przede wszystkim zmieniło się w zespołach ratownictwa medycznego, zmieniło się w okolicach ratownictwa, a więc Podstawowej Opiece Zdrowotnej (POZ). Utworzono Nocną i Świąteczną Opiekę Zdrowotną, do których to warunków my – jako Szpitalny Oddział Ratunkowy – musimy też się dostosować. Mam nadzieję, że te 7,5 mln złotych przeznaczone z Funduszu Medycznego na Szpitalny Oddział Ratunkowy poprawi przede wszystkim funkcjonalność tego Oddziału, że nowoczesny SOR będzie zachętą dla pacjentów, a przede wszystkim dla młodych lekarzy, których jest coraz więcej i którzy – mam nadzieję – będą decydowali się coraz częściej, aby zaczynać swoją przygodę z medycyną od specjalizacji z medycyny ratunkowej, do czego bardzo serdecznie zapraszamy.

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Szpitalny Oddział Ratunkowy jest zlokalizowany w budynku głównym kompleksu szpitalnego przy ulicy Lwowskiej 22 w Jaśle, na parterze. Funkcjonuje w ramach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. Zapewnia specjalistyczną pomoc medyczną osobom znajdującym się w stanie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia, które przywożone są przez zespoły ratownictwa medycznego lub zgłaszające się samodzielnie. Świadczenia udzielane są przez lekarzy specjalistów oraz wysoko wykwalifikowany personel średni, w tym przez ratowników medycznych i pielęgniarki. W roku ubiegłym z usług Oddziału skorzystało ponad 14 tysięcy pacjentów.

Wskutek przeprowadzonej inwestycji wszystkie obszary SOR, w tym obszar segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć; resuscytacyjno-zabiegowy; wstępnej intensywnej terapii; terapii natychmiastowej; obserwacji; konsultacyjny oraz zaplecza administracyjno-gospodarczego, zostaną przebudowane i wyposażone w nowoczesny sprzęt. Na liście planowanych zakupów są m.in. aparat USG, lampy, kolumny chirurgiczne i wiele innych.

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Zmieni się lokalizacja obszarów, aby była lepsza ergonomia i lepsze postępowanie z pacjentem. To nam też pokazał okres COVID-u, że musimy mieć odpowiednie izolatki, odpowiednie usytuowanie poszczególnych obszarów. To jest dostosowanie do aktualnych potrzeb i wymagań. – podkreśla Beata Trzop.

Kierownik SOR-u lek. Piotr Marciniak uzupełnia: – Obecnie, jeżeli chodzi o infrastrukturę i wyposażenie SOR, minimalne warunki regulowane są przez rozporządzenie Ministra Zdrowia o Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i my te warunki oczywiście spełniamy. Natomiast my oczekujemy czegoś więcej. Oczekujemy, że po przebudowie i modernizacji tego SOR-u, będzie on spełniał warunki zgodne ze specyfiką tego rejonu, specyfiką tego szpitala, z charakterem pacjentów, którzy tutaj trafiają.

Działania dotyczące modernizacji SOR-u mają ruszyć niezwłocznie. W pierwszej kolejności kierownictwo szpitala zleci zaprojektowanie prac. Ze względu na specyfikę i charakter tego miejsca, inwestycja będzie etapowana w taki sposób, aby zachować ciągłość udzielanych świadczeń medycznych.

To jest bardzo istotny punkt szpitala w związku z tym wstępna koncepcja jest przygotowana na etapy. Więc będzie pierwszy etap i drugi. Po to właśnie, żeby można było funkcjonować. Pierwotnie zaczynamy od projektu. To będzie około cztery, pięć miesięcy. Natomiast sama przebudowa z uwagi na to, że to będzie robione etapami, to będzie trwać około roku. Zakładamy, że w 2025 roku zakończymy inwestycję. – informuje Beata Trzop.

Podczas dzisiejszego spotkania starosta Adam Pawluś podziękował wszystkim osobom, które przyczyniły się do pozyskania środków, które pozwolą unowocześnić jasielski Szpitalny Oddział Ratunkowy.

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Z tego miejsca chciałbym podziękować minister Katarzynie Sójka za to, że te środki trafiły tutaj do nas, jak i również dla wszystkich, którzy przyczynili się do pozyskania tych środków – dla naszych parlamentarzystów, dla naszych pracowników w szpitalu, bo wniosek wymagał dobrego przygotowania. Ja rozmawiałem z ministrem Marcinem Martyniakiem (Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Zdrowia RP – przyp. red.) w czasie spotkania w Warszawie. On zwrócił uwagę, że trzeba ten wniosek jeszcze uzupełnić. Uzupełniliśmy ten wniosek i trafiliśmy na listę dofinansowań. To jest dobra wiadomość. Bardzo serdecznie dziękujemy polskiemu rządowi, pani minister i wszystkim, którzy się do tego przyczynili. – powiedział.

Jednocześnie poinformował, że Szpital Specjalistyczny w Jaśle będzie aplikował do kolejnego naboru w ramach Funduszu Medycznego, tym razem o środki na budowę przyszpitalnego lądowiska dla śmigłowców sanitarnych. – Mamy gotowy projekt lądowiska, mamy pozwolenie budowlane, mamy odpowiedni teren i wszystkie uzgodnienia związane z tym lądowiskiem. Lądowisko będzie zlokalizowane w niedalekiej odległości pomiędzy szpitalem, a siedzibą nowej Komendy Powiatowej Policji. Więc ta odległość pozwoli na to, że to lądowisko będzie służyć dla pacjentów w sposób bezpieczny i szybki. – przekazał starosta.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *