Informacje

Święto tych, którzy ratują najcenniejszy dar jakim jest ludzkie życie

W Samodzielnym Publicznym Pogotowiu Ratunkowym w Krośnie zorganizowano obchody Dnia Ratownictwa Medycznego. To wyjątkowe święto dla wszystkich pracowników, którzy stanowią istotne ogniwo całego systemu bezpieczeństwa zdrowotnego naszego państwa. Uroczystość stała się również okazją do przekazania podziękowań dla władz i instytucji publicznych oraz partnerów społecznych, którzy przyczyniają się do systematycznej poprawy warunków w jakich świadczona jest pomoc medyczna osobom będącym w stanie nagłego zagrożenia życia i zdrowia.

 FOTOGALERIA: 

Dzień Ratownictwa Medycznego 2022 w SPPR Krosno

Dzień Ratownictwa Medycznego to ważne święto dla lekarzy, pielęgniarek, pielęgniarzy oraz ratowników medycznych, którzy każdego dnia niosą pomoc drugiemu człowiekowi. Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Krośnie zabezpiecza zdrowotnie południową część województwa podkarpackiego. Są to powiaty krośnieński, jasielski, strzyżowski oraz ropczycko-sędziszowski, na terenie których zamieszkuje przeszło czterysta tysięcy mieszkańców. Zespoły ratownictwa medycznego są rozlokowane po całym terenie w taki sposób, aby móc jak najszybciej dotrzeć z pomocą do ofiar wypadków losowych lub znajdujących się w stanie bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia. Po reformie systemu krośnieńskie pogotowie dysponuje w sumie szesnastoma ambulansami. W powiecie jasielskim mamy cztery zespoły wyjazdowe – specjalistyczny i dwa podstawowe w Jaśle oraz podstawowy w Nowym Żmigrodzie. Na ich pokładzie dyżuruje w pełni profesjonalny i kompetentny personel medyczny, gotowy do ratowania ludzi przez 365 dni w roku, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, niezależnie od pory dnia czy panujących na zewnątrz warunków atmosferycznych.

To właśnie w celu uznania ich codziennej determinacji i pracy na rzecz lokalnej społeczności zorganizowano uroczystość z udziałem znamienitych gości – przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, parlamentarzystów, Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie, służb mundurowych oraz jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Motywem przewodnim dzisiejszego wydarzenia były słowa Seneki – „Jeśli los ofiaruje ci skrzydła … nic ci po nich, jeżeli nie pragniesz posługiwać się nimi w służbie drugiemu człowiekowi”.

Joanna Bukowczyk, p.o. Dyrektor Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie przypomniała, że Dzień Ratownictwa Medycznego został ustanowiony na mocy ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Dzień Ratownictwa Medycznego to okazja do uświadomienia sobie jak wielka odpowiedzialność spoczywa na pracownikach służby zdrowia. Ratownik medyczny musi być świetnie wyszkolony, umieć działać pod wpływem stresu, mieć zdolność analitycznego myślenia, a nierzadko posiadać też umiejętność psychologa. Praca w karetce to konieczność podejmowania trudnych decyzji, a także ogromny wysiłek fizyczny i umysłowy. Tu liczy się każda sekunda, która może przesądzić o ludzkim życiu. Ratownicy medyczni każdego dnia ratują zdrowie i życie setek tysięcy osób. Pamiętajmy jednak, że ratownictwo medyczne to nie tylko lekarze, pielęgniarze systemu, ratownicy medyczni i kierowcy. To także cały sztab ludzi wspierających: pracownicy obsługi techniczno – administracyjnej i gospodarczej. Sprawne działanie systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego nie jest możliwe bez osób, które dbają o to, by zespoły ratownictwa medycznego działały sprawnie, by karetka przyjechała na czas kiedy ktoś potrzebuje pomocy. – powiedziała.

Do codziennej pracy personelu medycznego odniosła się z wielkim szacunkiem i uznaniem. Pani dyrektor podziękowała swoim podwładnym za pomoc okazywaną drugiemu człowiekowi, otwarte serca, zaangażowanie, odpowiedzialność, współczucie i współuczestniczenie w ratowaniu zdrowia i życia ludzkiego.

Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że nie ma większego dobra niż zdrowie i życie człowieka. W naszej codziennej pracy nie ma większej wartości niż ratowanie zdrowia i życia innych ludzi. – podkreśliła.

Dobrze funkcjonujący system Państwowego Ratownictwa Medycznego – taki stan nie byłby możliwy do osiągnięcia bez wzajemnej współpracy pomiędzy pracownikami Pogotowia, a władzami rządowymi, samorządowymi oraz lokalnej społeczności.

Dyrektor Joanna Bukowczyk zaznaczyła, że dzięki zaangażowaniu wielu osób w bieżącym roku udało się dokonać zakupu czterech sztuk nowych ambulansów (dwa z nich trafiły do stacji ratownictwa medycznego w Jaśle) i jednego używanego, jak również zakupu nowoczesnego i profesjonalnego sprzętu medycznego do udzielania medycznych czynności ratunkowych.

Ambulans Państwowego Ratownictwa Medycznego
Wyposażenie ambulansu Państwowego Ratownictwa Medycznego

Okazane nam wsparcie i szacunek powodują, że nasza misja ratowania życia ludzkiego nabiera jeszcze większego wymiaru. Na przestrzeni ostatnich lat zmienialiśmy nie tylko myślenie, ale rzeczywiste warunki udzielania świadczeń. Dysponujemy profesjonalną kadrą medyczną, podnosimy świadomość społeczeństwa w zakresie umiejętności udzielania pierwszej pomocy, zdobywamy kolejne szczeble wykształcenia, dbamy o standard wykonywanych świadczeń zdrowotnych, pracujemy w nowoczesnych karetkach wyposażonych w coraz to nowszej generacji sprzęt medyczny. – powiedziała.

Na spotkaniu wielokrotnie podkreślano, że w dobie istniejących wyzwań jak pandemia czy wojna na Ukrainie lekarze, pielęgniarki i pielęgniarze oraz ratownicy medyczni zdali celująco egzamin ze społeczeństwa.

Wszystkim pracownikom Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie życzono, aby praca jaką jest ratowanie ludzkiego życia i zdrowia niosła zawsze za sobą zadowolenie i satysfakcję.

Świat potrzebuje dobra. Bądźcie zawsze gotowi do niesienia pomocy tym, którzy jej potrzebują. Życzę wszystkim Państwu sukcesów w pracy, szczęścia osobistego, zdrowia i dobrego samopoczucia oraz wiele optymizmu na co dzień. – przekazała Joanna Bukowczyk.

W związku z dzisiejszą uroczystością Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Piotr Babinetz złożył wszystkim pracownikom Pogotowia Ratunkowego w Krośnie wyrazy podziękowania i uznania za codzienną służbę na rzecz społeczeństwa.

To od Waszej ciężkiej, odpowiedzialnej, ale też wymagającej ogromnego zaangażowania o różnych porach pracy zależy zdrowie i życie mieszkańców nie tylko miasta Krosna i powiatu krośnieńskiego, ale też trzech innych powiatów. Jest to teraz bardzo rozbudowane Pogotowie. Opiekuje się ponad 400-tys. mieszkańcami. Dziękuję również Wojewodzie Podkarpackiej Ewie Leniart za te cztery karetki zakupione niedawno dla krośnieńskiego Pogotowia. Wszystkim Państwu życzę dużo zdrowia. Oby tych wyjazdów na rzecz ratowania mieszkańców było jak najmniej. Oby zawsze te wyjazdy zakończyły się bezpiecznie. – powiedział.

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Joanna Frydrych wyraziła zadowolenie z zaproszenia na to wyjątkowe wydarzenie. Wyjątkowym nazwała zawód ratownika medycznego, który musi odznaczać się odwagą, determinacją, racjonalnym myśleniem, empatią wobec drugiego człowieka oraz ogromną wiedzą z różnych dziedzin medycyny.

Dzień Ratownictwa Medycznego to dzień radości, ale też skłania nas wszystkich do refleksji, bo zawód ratownika medycznego jest bardzo trudnym zawodem, bardzo obciążającym psychicznie, a jednocześnie bardzo odpowiedzialnym. To od szybkości reakcji ratownika medycznego, jego kwalifikacji i kompetencji zależy coś co mamy najpiękniejszego, czyli nasze życie. Bardzo serdecznie dziękuję Wam ratownicy medyczni za to, że jesteście gotowi, wytrwali w tym swoim bardzo trudnym i odpowiedzialnym zawodzie. Przyjmijcie dzisiaj ode mnie serdeczne podziękowania, słowa uznania i wyrazy szacunku. Dziękuję Wam właśnie za to, że jesteście wytrwali. Życzę Wam przede wszystkim dużo zdrowia, satysfakcji z Waszej pracy, wszelkiej pomyślności, samych sukcesów zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Życzę godnej gratyfikacji za tą Waszą piękną i trudną pracę. – powiedziała.

Wicewojewoda Podkarpacki Joanna Sawicka dołączyła do podziękowań za piękną pracę na rzecz osób potrzebujących, które wymagają natychmiastowej pomocy od zespołów ratownictwa medycznego:

Kieruję do Państwa słowa uznania i wielkiego szacunku za tą pełną gotowość, zaangażowanie, odniesione już sukcesy i pracę na rzecz drugiego człowieka. Śmiem twierdzić, że nie ma piękniejszego zawodu jak ratowanie zdrowia i życia człowieka. Tutaj trzeba wykazać się empatią, dużą wrażliwością, a przede wszystkim szacunkiem do drugiego człowieka. Państwo te zalety posiadacie. Macie wielkie serca, a my takich serc potrzebujemy. Zdaliście Państwo pięknie egzamin z ludzkości podczas pandemii czy też teraz, gdy stoimy w obliczu wojny na Ukrainie. Na prawdę wielkie słowa uznania kieruję do wszystkich medyków za Państwa fachowość, gotowość i wielkie serca. Życzę Państwu z okazji tego pięknego dnia przede wszystkim zdrowia, wytrwałości, dużo radości i satysfakcji z tej trudnej, ale jakże pięknej pracy, bo niesiecie tą pomoc drugiemu człowiekowi. Życzę Państwu wszystkiego co dobre i piękne. Obyście zawsze wytrwali w tej szlachetnej misji niesienia pomocy drugiemu człowiekowi.

Starosta Krośnieński Jan Pelczar podczas swojego wystąpienia przypomniał, że od ubiegłego roku Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Krośnie stało się dużym podmiotem, który udziela świadczeń medycznych na rzecz ponad 400 tysięcy mieszkańców, wymagających niejednokrotnie profesjonalnej pomocy medycznej. Poinformował o poczynionych nakładach inwestycyjnych w rozwój systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego na chronionym obszarze oraz zapewnił o dalszym wsparciu jednostki w jej rozwoju.

Pamiątkowy grawerton przekazał wójt gminy Nowy Żmigród Grzegorz Bara.

Zaproszenie do wspólnego świętowania przyjęli również m.in. Jakub Dzik – Dyrektor Wydziału Ratownictwa Medycznego i Powiadamiania Ratunkowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie; Jerzy Borcz – Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego; Joanna Bril – Radna Sejmiku Województwa Podkarpackiego; Piotr Przytocki – Prezydent Miasta Krosna; Monika Subik – Przewodnicząca Rady Społecznej przy SPPR w Krośnie; Jan Muzyka – Etatowy Członek Zarządu Powiatu w Jaśle; Grzegorz Bara – Wójt Gminy Nowy Żmigród; Zbigniew Betlej – Zastępca Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.

Dzisiejsza uroczystość to przede wszystkim czas na podziękowania dla ratowników medycznych, pielęgniarek i pielęgniarzy. Pamiątkowe statuetki oraz dyplomy podziękowań odebrali: Jolanta Tomkiewicz – pielęgniarka koordynująca i nadzorująca pracę personelu medycznego oraz koordynatorzy podstacji i ich zastępcy Marcin Bochenek (Ropczyce), Dawid Filip (Jasło), Grzegorz Szot (Jasło), Andrzej Głodziak (Nowy Żmigród), Janusz Kmieć (Sędziszów Małopolski), Henryk Małysz (Miejsce Piastowe), Grzegorz Reptak (Dukla), Łukasz Rodak (Rymanów), Dawid Rusyn (Strzyżów i Wielopole Skrzyńskie), Artur Walczak (Strzyżów i Wielopole Skrzyńskie), Piotr Szurek (Jedlicze).

Podziękowania za całokształt pracy trafiły również do ratowników medycznych i pielęgniarzy: Dawida Boruty, Gabriela Goneta, Jacka Knurka, Karola Krzemińskiego i Piotra Szurka.

W najbliższy wtorek (25 października) najbardziej zasłużeni pracownicy Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie odbiorą na odrębnej uroczystości, która została zaplanowana w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę Złote Medale „Za długoletnią służbę”. Odznaczonych zostanie szesnastu pracowników – ratownicy medyczni, pielęgniarki i pielęgniarze. Wśród wyróżnionych znajdą się cztery osoby ze stacji ratownictwa medycznego w powiecie jasielskim (Antoni Biernacki, Wiesław Maślanka, Stanisław Kmiecik, Stanisław Hanas).

Na zakończenie części oficjalnej tegorocznych obchodów Dnia Ratownictwa Medycznego odbył się pokaz nowoczesnego sprzętu medycznego, który podnosi efektywność pracy zespołów ratownictwa medycznego podczas interwencji, a mianowicie urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej LUCAS, wideolaryngoskop, zestawy do wkłucia doszpikowego, ultrasonograf i torba pediatryczna – dwa ostatnie trafiły niedawno na wyposażenie karetek specjalistycznych w Krośnie i Jaśle jako dar Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Pokaz sprzętu i umiejętności ratowniczych

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE