Podkarpacki Urząd Wojewódzki

 • Na co dzień pomagają w sytuacjach, gdy czyjeś życie lub zdrowie jest zagrożone

  W Rzeszowie odbyły się Wojewódzkie Obchody Dnia Ratownictwa Medycznego. To doskonała okazja do złożenia podziękowań dla wszystkich pracowników systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, którzy na co dzień realizują zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa osobom znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia. Do ratowników medycznych, pielęgniarek, lekarzy oraz dyspozytorów medycznych popłynął również strumień życzeń od administracji państwowej, samorządowców oraz służb współpracujących.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Wojewódzkie Obchody Dnia Ratownictwa Medycznego 2022 w Rzeszowie

  Zasłużeni pracownicy Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie otrzymali wysokie odznaczenia państwowe nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wśród wyróżnionych znaleźli się ratownicy medyczni dyżurujący na co dzień w zespołach ratownictwa medycznego na terenie powiatu jasielskiego. Zdjęcia: terazJaslo.pl / Damian Palar.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Ratownicy medyczni z Jasła i Nowego Żmigrodu odznaczeni przez Prezydenta RP 📸

  Zasłużeni pracownicy Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie otrzymali wysokie odznaczenia państwowe nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wśród wyróżnionych znaleźli się ratownicy medyczni dyżurujący na co dzień w zespołach ratownictwa medycznego na terenie powiatu jasielskiego.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Nowe ambulanse w systemie PRM

  Do stacji ratownictwa medycznego w Jaśle, Krośnie i Strzyżowie trafią nowoczesne ambulanse wraz z niezbędnym wyposażeniem. Zakup pojazdów był możliwy dzięki środkom pozyskanym z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Zdjęcia: terazJaslo.pl / Damian Palar.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Nowe ambulanse dla Państwowego Ratownictwa Medycznego w Jaśle 📸

  Do stacji ratownictwa medycznego w Jaśle, Krośnie i Strzyżowie trafią nowoczesne ambulanse wraz z niezbędnym wyposażeniem. Zakup pojazdów był możliwy dzięki środkom pozyskanym z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Karetka w Nowym Żmigrodzie jednak bez lekarza

  Z dniem 1 kwietnia dojdzie do przekwalifikowania zespołu ratownictwa medycznego stacjonującego w miejscowości Nowy Żmigród ze specjalistycznego na podstawowy. W praktyce to oznacza, że miejsce lekarza w obsadzie karetki zajmie kolejny ratownik medyczny. Wojewoda Podkarpacki, który odpowiada za organizację systemu ratownictwa medycznego w naszym regionie uspokaja lokalną społeczność, że zaproponowana zmiana w żaden sposób nie obniży jakości świadczonych usług w stanach nagłego zagrożenia życia i zdrowia mieszkańców.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Promesa dla powiatu jasielskiego: odbudowa drogi Łubno Szlacheckie-Łubienko

  Powiat Jasielski otrzymał 730 tys. zł dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na przebudowę drogi powiatowej Łubno Szlacheckie - Łubienko. Wczoraj promesę na realizację tego zadania z rąk Wojewody Podkarpackiego Ewy Leniart odebrał Starosta Jasielski Adam Pawluś.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Jaślanin Witold Lechowski wicewojewodą podkarpackim

  Wieloletni samorządowiec oraz nauczyciel historii w I Liceum Ogólnokształcącym im. króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle Witold Lechowski objął funkcję wicewojewody podkarpackiego.

  CZYTAJ WIĘCEJ »