Informacje

Promesa dla powiatu jasielskiego: odbudowa drogi Łubno Szlacheckie-Łubienko

Powiat Jasielski otrzymał 730 tys. zł dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na przebudowę drogi powiatowej Łubno Szlacheckie – Łubienko. Wczoraj promesę na realizację tego zadania z rąk Wojewody Podkarpackiego Ewy Leniart odebrał Starosta Jasielski Adam Pawluś.

Fot. © archiwum Starostwa Powiatowego w Jaśle

Środki z rezerwy celowej budżetu państwa zostaną przeznaczone na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2410R Łubno Szlacheckie – Łubienko w km 0+000 – 1+880 w m. Łubno Szlacheckie i Łubienko wraz z przebudową przepustu w km 1+615”. Wysokość dotacji stanowić będzie 730 tys. zł, nie więcej niż 80% wartości zadania po udzieleniu zamówienia publicznego.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2410R Łubno Szlacheckie – Łubienko w km 0+000 – 1+880 obejmuje m.in. roboty przy przepustach pod drogą, przebudowę przepustu w Łubienku, likwidację przełomów, wymianę podbudowy drogi i położenie nowej nawierzchni. W ramach tego zadania pobocza i zjazdy zostaną uzupełnione mieszanką tłuczniową, a rowy i przepusty odmulone. Zamontowane zostaną również 24 mb stalowych poręczy energochłonnych – omówił zakres prac Starosta Jasielski Adam Pawluś. – Szacowana wartość zamówienia to około 1 mln zł. Powiat zwrócił się do Gminy Tarnowiec o finansowe wsparcie tego zadania – dodał Starosta.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2410R Łubno Szlacheckie – Łubienko zostanie zrealizowana jeszcze w tym roku.

Wczoraj wsparcie na odbudowę infrastruktury w kwocie prawie 10 mln zł otrzymało 6 powiatów z województwa podkarpackiego, tj. powiat: jasielski, lubaczowski, sanocki, strzyżowski, dębicki oraz przemyski. Są to zadania priorytetowe dla województwa podkarpackiego, mające znaczenie ponadlokalne.

(Starostwo Powiatowe w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE