Informacje

„Niech nasz sztandar zawsze unosi się dumnie, a my zawsze trwajmy w służbie dla naszej Ojczyzny” 📷 🎧

| Nz. zastępca dowódcy JS 2094 Kołaczyce Sylwester Michalski odbiera sztandar z rąk Komendanta Głównego Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego bryg. Marka Matuły; FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

W samo południe miała miejsce patriotyczna uroczystość związana z nadaniem sztandaru Jednostce Strzeleckiej 2094 im. ppłk. Stanisława Soczka Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego, działającej przy Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kołaczycach. Na płycie tamtejszego Rynku zgromadzili się licznie zaproszeni goście, młodzież szkolna wraz z rodzinami, duchowieństwo, harcerze, strażacy, przedstawiciele organizacji strzeleckiej oraz władze samorządowe.
| FOTORELACJA Z WYDARZENIA

Na sztandarze Jednostki Strzeleckiej 2094 w Kołaczycach widnieje orzeł strzelecki otoczony wieńcem laurowym. Na drugiej stronie płatu mieści się dewiza Wojska Polskiego „Bóg, Honor, Ojczyzna”, stanowiąca oddanie wierności państwu polskiemu. W czterech rogach sztandaru umieszczono – w otoczeniu wieńca laurowego – herb gminy Kołaczyce, herb powiatu jasielskiego, logo Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kołaczycach oraz dwie daty – rok 2016, czyli rok założenia Jednostki oraz rok 2023, czyli rok wydania sztandaru. Grot sztandaru wieńczy orzeł w koronie – symbol wolnej Ojczyzny.

Fundatorami sztandaru są: Piotr Nowiński, Andrzej Maziarz oraz ks. Grzegorz Złotek.

Dziś jest szczególny dzień dla naszej Jednostki. To dzień, w którym otrzymujemy symbol jedności, wierności, dumy i honoru – nasz sztandar. Jest to chwila nie tylko symboliczna, ale także pełna emocji i głębokiego znaczenia dla naszej „Strzeleckiej” rodziny. Sztandar, który dzisiaj otrzymujemy, nie jest jedynie kawałkiem materiału. To nie tylko kawałek płachty z barwami narodowymi i barwami „Strzeleckimi”. To manifestacja naszych wartości, tradycji i oddania. To symbol naszej Jednostki w służbie dla Ojczyzny i naszej gotowości do działań w obronie jej Niepodległości. – powiedział zastępca dowódcy JS 2094 w Kołaczycach Sylwester Michalski.

Podczas swojego wystąpienia przytoczył on słowa Marszałka Józefa Piłsudskiego: „Sztandar jest to rzecz dziwna, zwykła szmata złotem tkana, a jednak w życiu żołnierza przedstawia ona wartość widomego symbolu życiowej udręki żołnierskiej, jego dążeń i celów. Przypomina dni jego chwały i sławy, jak również jego bólów i niepowodzeń”.

Patrząc na ten sztandar widzimy historię naszej Jednostki, historię naszych przodków, „Strzelców” minionych pokoleń, którzy poświęcając na ołtarzu Ojczyzny własne życie pokazali nam czym jest Niepodległość. To dziedzictwo, które teraz spoczywa na naszych barkach. – mówił.

Wyraził on słowa uznania wobec każdego kto przyczynił się do tego, że Jednostka mogła otrzymać sztandar.

Za oddaną służbę na rzecz drugiego człowieka, za poświęcenie i wysiłek oraz gotowość do stawienia czoła każdemu wyzwaniu podziękował w szczególności wszystkim kołaczyckim „Strzelcom”: – To Wasza determinacja i zaangażowanie czynią naszą Jednostkę silną i godną podziwu. Ale dzisiejsze wydarzenie to też moment refleksji. To czas, abyśmy zastanowili się nad tym co oznacza być „Strzelcem”. To nie tylko stopień czy mundur. To przede wszystkim postawa wartości i oddania Ojczyźnie. To gotowość do działania w każdej sytuacji, nawet najtrudniejszej. To również umiejętność pracy zespołowej, bo tylko wspólnie jesteśmy w stanie robić wielkie rzeczy. Dziś zamyka się pewien rozdział w historii naszej Jednostki, ale i otwiera się nowy. Dziś proszę Was, abyśmy nie osiedli na laurach, abyśmy nie popadli w zachwyt. Nowy rozdział to nowe zadania, nowe wyzwania i bardzo dużo pracy. W dniu dzisiejszym mogę śmiało stwierdzić, że zakończył się etap formowania naszej Jednostki. Dziękuję Wam wszystkim za Waszą obecność i Wasze wsparcie. Razem, jako jedna społeczność, jesteśmy niezwyciężeni. Niech nasz sztandar zawsze unosi się dumnie, a my zawsze trwajmy w służbie dla naszej Ojczyzny. – dodał Sylwester Michalski.

| POSŁUCHAJ RELACJI →

W ceremonii wręczenia sztandaru wzięli udział: „rodzice chrzestni” Maria Gustek (w zastępstwie z uwagi na chorobę reprezentowała ją Grażyna Żygłowicz) oraz Piotr Nowiński, a także Komendant Główny Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego bryg. Marek Matuła. Przywileju udziału w poczcie sztandarowym dostąpili: dowódca pocztu sekc. Grzegorz Grzelak, sztandarowy sekc. Dawid Skocz oraz asystujący st. strz. Jakub Burnatowski.

Podczas uroczystości miało miejsce ślubowanie strzeleckie. Wyróżnionymi do złożenie przyrzeczenia na sztandar zostali: strzelec Antonina Płaziak, strzelec Jakub Śmietana, strzelec Emilia Tuleja, strzelec Kacper Biernacki.

Następnie odbyło się wręczenie honorowych odznak – Krzyża Strzeleckiego, które otrzymali: Antoni Salacha (Złoty), chorąży Miłosz Dybka (Srebrny), drużynowa Gabriela Drzymalska, drużynowy Andrzej Nabożny, sekcyjny Dawid Skocz (Brązowy).

„Za wzorowe wywiązywanie się z obowiązków, dyscyplinę oraz wzorową postawę w pracy strzeleckiej i zaangażowanie w proces wychowawczy i edukacyjny młodzieży”, z dniem 14 kwietnia 2024 wyróżnieni na kolejny stopień strzelecki zostali:

  • na stopień chorążego – starszy sierżant Mateusz Dybka;
  • na stopień starszego sierżanta – sekcyjny Dawid Skocz;
  • na stopień sierżanta – drużynowy Sylwester Michalski, ks. Rafał Kłos;
  • na stopień drużynowego – sekcyjny Gabriela Merkwa, sekcyjny Gabriel Dziedzic, sekcyjny Norbert Woźniak, sekcyjny Zuzanna Marek, sekcyjny Piotr Pietraszek, sekcyjny Kacper Szudy, sekcyjny Kamil Dziadosz, sekcyjny Grzegorz Grzelak;
  • na stopień sekcyjnego – starszy strzelec Jakub Burnatowski, starszy strzelec Kamila Czarnecka, starszy strzelec Tomasz Madej, starszy strzelec Dominik Rak, starszy strzelec Maciej Wojnicki, starszy strzelec Diana Czech, starszy strzelec Gabriela Skocz, starszy strzelec Aleksandra Kozioł, starszy strzelec Wiktor Hendzel

Głos zabrał Komendant Główny ZS „Strzelec” Józefa Piłsudskiego bryg. Marek Matuła, który podkreślił, iż „ten sztandar zakończył budowę Jednostki, która na kształt – nie wiem jak to nazwać – pewnie już tej najwyższej części domu stoi i pokazuje drogowskaz dokąd wrócić można, a czasami dokąd wrócić należy. Proszę pozwolić, że będę Wam życzył wszystkiego co najlepsze. Pilnujcie tego sztandaru, pilnujcie idei, które on uosabia”.

Jestem niezwykle dumny, że mogę brać udział w tej pięknej uroczystości” – podkreślił starosta powiatu jasielskiego Adam Pawluś, który na tę okoliczność przekazał Jednostce pamiątkowy grawerton oraz list gratulacyjny.

W imieniu władz powiatu jasielskiego chcę podkreślić, że dbamy i będziemy dbać o liceum w Kołaczycach. W tej chwili idą wielkie inwestycje i będziemy je kontynuować. Mamy zabezpieczone środki na ten cel. Będziemy również dbać o Jednostkę Strzelecką. Chciałbym podziękować Jednostce Strzeleckiej i wszystkim członkom tej Jednostki za uświetnianie uroczystości państwowych i samorządowych. Nie dalej jak 10 kwietnia byliście z nami na uroczystościach w Jaśle pod „Golgotą Wschodu”. Zawsze możemy na Was liczyć. Za tą piękną patriotyczną postawę bardzo serdecznie Wam dziękuję. – powiedział.

Dowódcą niedzielnych uroczystości był oficer sztabu Komendy Głównej ZS „Strzelec” Józefa Piłsudskiego chorąży Kamil Mazur. Wydarzenie swoją obecnością uświetnili: orkiestra dęta działająca przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Ropczycach, Ogniowa Kompania Honorowa OSP Kołaczyce, 307 Kołaczycka Drużyna Harcerska „Wilki” w Kołaczycach, poczty sztandarowe szkół podstawowych z terenu gminy Kołaczyce oraz zaprzyjaźnione Jednostki Strzeleckie z terenu województwa podkarpackiego.

Związek Strzelecki „Strzelec” Józefa Piłsudskiego jest organizacją o zasięgu ogólnopolskim. Jej członkowie odegrali ogromnie ważną rolę w przygotowaniach do odzyskania Niepodległości przez Polskę jeszcze przed wielką wojną 1914-1918, a potem w Legionach i Polskiej Organizacji Wojskowej. Współcześnie to najliczniejsza w kraju organizacja proobronna. „Strzelcy” budują pozytywną atmosferę w lokalnym środowisku. Stale współpracują z jednostkami samorządu terytorialnego, szkołami, administracją państwową i służbami mundurowymi. Aktywnie uczestniczą w obchodach świąt narodowych oraz uroczystościach powiatowych. Są stawiani kolejnym pokoleniom młodych ludzi za wzór patriotyzmu oraz przywiązania do wartości narodowych. Jednostka Strzelecka 2094 Kołaczyce została zawiązana w 2016 roku. Zrzesza ona młodzież – uczniów klas o profilu mundurowym, które funkcjonują przy miejscowym liceum.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *