Informacje

W Jaśle religijnie i patriotycznie – 105. rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Przed południem w Jaśle odbyły się obchody 105. rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę, przygotowane wspólnie przez władze samorządowe powiatu jasielskiego i miasta Jasła oraz Parafię Ojców Franciszkanów. Uczestnicy uroczystości wzięli udział w mszy świętej sprawowanej w intencji Ojczyzny, po której przeszli ulicami miasta do parku, gdzie miała miejsce oficjalna część z apelem pamięci, składaniem wiązanek kwiatów oraz przemówieniem okolicznościowym starosty jasielskiego.
| FOTOGALERIA

Społeczność miasta Jasła i powiatu jasielskiego miała okazję wspólnie celebrować Narodowe Święto Niepodległości. Lokalne obchody rozpoczęły się w Kościele Ojców Franciszkanów, gdzie Ojciec Gwardian Paweł Sroka wraz z Dziekanem Jasielskim ks. Zbigniewem Irzykiem oraz proboszczami jasielskich parafii sprawowali mszę świętą w intencji Ojczyzny. Homilię o patriotycznym wydźwięku wygłosił natomiast o. Artur Zajchowski.

Tuż po zakończeniu eucharystii uczestnicy uroczystości uformowali pochód, który został poprowadzony przez miejską orkiestrę dętą ulicami miasta do Parku Miejskiego. Po drodze, w dwóch lokalizacjach, przedstawiciele władz państwowych oraz samorządowych złożyły w imieniu lokalnej społeczności wieńce. Pierwsza to pamiątkowa tablica umieszczona na budynku przy ulicy Kołłątaja 18, poświęcona jasielskiemu oddziałowi Związku Strzeleckiego, który w 1914 roku wyruszył z tego miejsca, aby pod wodzą ukochanego komendanta Józefa Piłsudskiego dać krew i życie za honor i wolność Polaków. Kwiaty złożono również pod tablicą upamiętniającą Marszałka Józefa Piłsudskiego, która jest przytwierdzona do ściany frontowej Kościoła pw. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika.

Tradycyjnie już oficjalna część jasielskich obchodów miała miejsce w Parku Miejskim. Dla uczczenia 105. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, przy akompaniamencie orkiestry, odśpiewano Mazurka Dąbrowskiego. Następnie został odczytany apel pamięci.

| POSŁUCHAJ RELACJI →

 

W dalszej kolejności na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza złożono wiązanki kwiatów oraz zapalono znicze od delegacji reprezentujących: parlamentarzystów; władze samorządowe wszystkich szczebli; służby mundurowe – Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Straży Miejskiej, Straży Ochrony Kolei, Wojskowego Centrum Rekrutacji; instytucje użyteczności publicznej – Szpital Specjalistyczny w Jaśle, Państwową Inspekcję Sanitarną, Związek Gmin Dorzecza Wisłoki, Magurski Park Narodowy z siedzibą w Krempnej; miejskie instytucje kultury – Jasielski Dom Kultury, Miejską Bibliotekę Publiczną, Muzeum Regionalne im. dr. Stanisława Kadyiego; organizacje pozarządowe – Związek Żołnierzy Wojska Polskiego, Ligę Obrony Kraju, Związek Harcerstwa Polskiego, Polski Czerwony Krzyż, Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego, NSZZ „Solidarność”, Stowarzyszenie „Solidarni w Jaśle”; zakłady pracy – Zakład Gazowniczy w Jaśle, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Krośnie oraz szkoły i placówki oświatowe z terenu miasta Jasła i powiatu jasielskiego.

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Okolicznościowe przemówienie do zgromadzonych gości wygłosił starosta jasielski Adam Pawluś: – Dziękujemy Panu Bogu za pogodę, że nie ma ulewnych deszczy, że możemy godnie uczcić to wielkie święto narodu polskiego – 105. rocznicę odzyskania Niepodległości przez Najjaśniejszą Rzeczpospolitą Polską, która po 123 latach niewoli, upodlenia, wynaradawiania Polaków wróciła na mapę Europy. Odzyskanie Niepodległości nie nastąpiło w jeden dzień. Było ukoronowaniem całego szeregu różnych działań polskich patriotów, którzy pomimo trwającej ponad sto lat niewoli, krwawo tłumionych powstań narodowych, represji politycznych, zsyłek na Sybir, nasilającej się polityki rusyfikacji i germanizacji, nie porzucili marzeń o odzyskaniu Niepodległości.

Gospodarz naszego powiatu zwrócił się z apelem, szczególnie kierując go do ludzi młodych, gdzie przypominał, że Niepodległość nie została nam dana raz na zawsze.

W końcu 1918 roku, po 123 latach niewoli, odzyskaliśmy upragnioną wolność, którą cieszymy się do dzisiaj. Jeszcze do niedawna traktowaliśmy ją jako coś danego nam raz na zawsze. Jak pewnik. Jednak wydarzenia, które rozgrywają się za naszą wschodnią granicą (…) uzmysławiają nam, że nasza Ojczyzna może być zagrożona, a Niepodległość i wolność nie są dane raz na zawsze. Dlatego w tych niestabilnych czasach musimy szczególnie dbać o naszą Ojczyznę. Wszyscy musimy być patriotami, strzegącymi tradycyjnych polskich zasad i wartości. Nie możemy dopuścić, aby historia się powtórzyła i obce wpływy decydowały o losach naszego kraju. Oddajmy naszej Ojczyźnie serca. Działajmy z myślą o niej tak, aby Polska rozkwitała, a nasz patriotyzm był podstawą chwały Niepodległości dla naszych dzieci i wnuków. Patrząc dzisiaj na zgromadzoną tutaj młodzież, zwłaszcza drużyny strzeleckie, klasy mundurowe, harcerzy, zuchy to Wy jesteście przyszłością naszego narodu. Wy uczestniczycie podczas wielu patriotycznych uroczystości. Jestem pewien, że w sytuacji ewentualnego zagrożenia staniecie do walki i zadbacie o naszą Ojczyznę. Tak, jak to czynili nasi przodkowie. – powiedział.

Za liczne przybycie włodarz powiatu jasielskiego podziękował pocztom sztandarowym, klasom mundurowym ze szkół ponadpodstawowych powiatu jasielskiego, młodzieży ze Związku Strzeleckiego „Strzelec”, harcerzom z Komendy Hufca Związku Harcerstwa Polskiego im. Rodziny Madejewskich w Jaśle, parlamentarzystom i ich przedstawicielom, komendantom podległych służb, inspekcji i straży, samorządowcom wszelkich szczebli, miejskiej orkiestrze dętej oraz mieszkańcom miasta Jasła i powiatu jasielskiego.

Świętujmy ten dzień radośnie w swoich rodzinach, wśród swoich przyjaciół. Cześć i chwała Bohaterom! – dodał na zakończenie.

Słowa wdzięczności należą się również dla zapewniających bezpieczeństwo uczestnikom uroczystości funkcjonariuszom Policji, Straży Miejskiej oraz ratownikom medycznym ze szpitala.

Oficjalne obchody Narodowego Święta Niepodległości zakończyło odegranie Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego.

 FOTOGALERIA: 

Święto Niepodległości 2023 w mieście Jaśle

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button