Informacje

Seniorze! Nie wychodź z domu tylko zadzwoń po wsparcie

Miasto Jasło przystąpiło do realizacji rządowego programu „Wspieraj Seniora”, którego celem jest pomoc osobom w wieku 70 lat i więcej. Program zakłada pomoc w dostarczeniu niezbędnych produktów do domu osób starszych, po to by ograniczyć ich konieczność wychodzenia na zewnątrz podczas trwającej pandemii.

Wsparciem objęci mogą być seniorzy w wieku 70 lat i więcej (w szczególnych przypadkach również osoby przed 70 rokiem życia), którzy w obowiązującym stanie pandemii powinni pozostać w domu i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby.

Usługa wsparcia polega w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej oraz w razie potrzeby wykonywanie czynności związanych z codziennym funkcjonowaniem. Co ważne udzielenie pomocy w ramach programu nie zależy od kryterium dochodowego, ani nie jest przyznawane na drodze administracyjnej.

Jak senior może uzyskać pomoc:

  • senior (70+) dzwoni na ogólnopolską infolinię: 22 505 11 11 lub na numer MOPS w Jaśle 13 446 43 28, w godzinach pracy ośrodka poniedziałek 7.30-17.00, wtorek – czwartek 7.30-15.30, piątek 7.30-14.00.
  • pracownik MOPS w Jaśle kontaktuje się z seniorem i ustala usługę wsparcia usługi wsparcia będą realizowane przez pracowników ośrodka oraz przez wolontariuszy, którzy posiadać będą stosowne identyfikatory.
  • koszt zakupów pokrywa senior, który pieniądze przekazuje przed dokonaniem zakupów.

Program, który będzie realizowany do 31 grudnia 2020 r., dofinansowany jest z budżetu państwa w wysokości ponad 102 tys. zł oraz z budżetu Miasta Jasła w kwocie ponad 25,5 tys. zł. Jego realizacja jest współfinansowana ze środków otrzymanych od wojewody w ramach Programu „Wspieraj Seniora”.

(UMJ)(MOPS w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE