pomoc społeczna

 • Marta Misiołek dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Foluszu

  Zarząd Powiatu w Jaśle, w dniu 24 stycznia br., zatrudnił na stanowisku dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Foluszu Martę Misiołek. Teraz to ona będzie kierować pracą DPS-u.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • MOPS: dodatek do gospodarstw domowych

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle informuje, że od 20 września 2022 r. można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek dla gospodarstw domowych wprowadzony ustawą z 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1967).

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • MOPS: dodatek węglowy – ważne zmiany!

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle informuje, że zgodnie z nowelizacją ustawy o dodatku węglowym z 20 września 2022 r dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, do 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Wsparcie dla seniorów

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle rozpoczął realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów”, z którego mogą skorzystać osoby powyżej 65 roku życia. Seniorzy mogą liczyć między innymi na wsparcie społeczne i psychologiczne, pomoc w umawianiu wizyt lekarskich czy też w codziennych czynnościach.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Specjalna opaska ratująca życie dla jasielskich seniorów

  Seniorzy mieszkający na terenie miasta Jasła otrzymają do użytku tzw. „opaski bezpieczeństwa”. Urządzenie zapewni wyposażonym w nie osobom starszym stałe monitorowanie ich podstawowych parametrów życiowych, a w przypadku nagłego zagrożenia zdrowotnego umożliwi wysłanie sygnału do wirtualnego opiekuna i jak najszybsze uruchomienie procedury ratowniczej.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • W Nowym Żmigrodzie ma powstać nowoczesne centrum opiekuńczo-mieszkalne dla osób ze szczególnymi potrzebami

  Gmina Nowy Żmigród planuje utworzenie centrum opiekuńczo-mieszkalnego. Ośrodek zapewni specjalistyczne wsparcie w zakresie potrzeb zdrowotnych i niezależnego funkcjonowania oraz opiekę wykwalifikowanego personelu dwudziestu osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym niepełnosprawnym, starszym czy samotnie mieszkającym. Na budowę komfortowego budynku, pozbawionego jakichkolwiek barier architektonicznych wraz z pełnym wyposażeniem samorząd zamierza aplikować o środki zewnętrzne.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Dotacje z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i terapii uzależnień

  Miasto Jasło w ramach ogłoszonego konkursu przyznało dotacje z zakresu pomocy społecznej na 2022 rok o wartości 458 500 zł. Dodatkowo rozstrzygnięte zostały również konkursy na dotacje z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – 167 tys. zł oraz świadczeń zdrowotnych z zakresu terapii uzależnień – 105 tys. zł. W sumie na zadania te przeznaczono ponad 730 tys. zł.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Pamiętajmy o osobach narażonych na wychłodzenie

  Zima, to trudny czas dla osób bezdomnych i samotnych, które narażone są na wychłodzenie organizmu. Apelujemy, by informować policjantów o miejscach, gdzie mogą przebywać osoby potrzebujące pomocy. Przypominamy - aby uratować komuś życie wystarczy jeden telefon na numer 112 lub 987. Nie bądźmy obojętni na ludzki los!

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • MOPS: pomoc dla najstarszych jaślan w czasie pandemii

  Przypominamy, że Miasto Jasło realizuje rządowy program „Wspieraj Seniora”, którego celem jest pomoc seniorom w wieku 70 lat i więcej. Program zakłada pomoc w dostarczeniu niezbędnych produktów do domu seniora, po to by ograniczyć konieczność wychodzenia osób starszych na zewnątrz podczas pandemii.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Gmina Jasło wesprze pogorzelców z Nowej Białej

  Gmina Jasło, w geście solidarności z pogorzelcami z Nowej Białej w gminie Nowy Targ, przekaże wsparcie finansowe na wypłatę zasiłków celowych dla najbardziej poszkodowanych w zdarzeniu losowym rodzin. W ten symboliczny sposób urząd kierowany przez wójta Wojciecha Piękosia chce odwdzięczyć się za ubiegłoroczną pomoc ofiarowaną od wielu samorządów w odbudowie zniszczeń powstałych wskutek powodzi błyskawicznej, która dotknęła nasz region.

  CZYTAJ WIĘCEJ »