Informacje

Nowy samochód dla ŚDS w Jaśle

Środowiskowy Dom Samopomocy w Jaśle otrzymał dofinansowanie na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych. Pozytywną decyzję w tej sprawie wydał Zarząd PFRON Oddziału Podkarpackiego.

ŚDS w Jaśle świadczy usługi dla osób przewlekle psychicznie chorych, z niepełnosprawnością intelektualną, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz ze spektrum autyzmu. Z otrzymanego wsparcia w kwocie 135 tys. zł oraz z wkładu własnego w wysokości 75 tys. zł, kupiony zostanie specjalnie przystosowany dziewięcioosobowy bus, który będzie służył do codziennego transportu uczestników ŚDS.

To dla nas bardzo cenne wsparcie, bo dzięki temu będziemy mogli zapewnić codzienny transport naszym uczestnikom do i z ośrodka. Będziemy mogli również organizować dodatkowe wyjazdy turystyczne, rekreacyjne czy sportowe, co przyczyni się do integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym oraz z innymi osobami korzystającymi ze wsparcia tego typu placówek – podkreśla Katarzyna Sierakowska, kierownik ŚDS Jasło.

Do tej pory ŚDS Jasło nie posiadał własnego środka transportu i musiał korzystać z odpłatnych usług oferowanych przez podmioty zewnętrzne.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Jaśle dla osób z zaburzeniami psychicznymi został utworzony w grudniu 2017 r. w ramach realizacji programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na lata 2017-2021. Jego głównym celem jest szeroko pojęta rehabilitacja osób z zaburzeniami psychicznymi, polegająca na nauce, podtrzymywaniu i rozwijaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego (lub z niewielką pomocą), radzenia sobie w życiu oraz wspieranie i aktywizowanie uczestników do poprawy skuteczności funkcjonowania psychofizycznego i społecznego w środowisku rodzinnym i lokalnym.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *