Informacje

Znamy nazwisko nowej dyrektor MOPS w Jaśle

| Siedziba MOPS w Jaśle; FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Urszula Kućma wygrała konkurs na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle – wynika z informacji opublikowanej przez Urząd Miasta w Jaśle. Posiada odpowiednie doświadczenie zawodowe w pracy związanej z opieką społeczną. Dotychczas była zastępcą Doroty Lignar, która po latach prowadzenia tej jednostki przechodzi na emeryturę.

Otwarty nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle został przeprowadzony na podstawie ogłoszenia burmistrza miasta Jasła z dnia 24 stycznia 2024 roku, w którym określono: wymagania niezbędne i wskazane wymagania dodatkowe w stosunku do kandydatów, zakres zadań wykonywanych na stanowisku, informację o warunkach pracy, informację o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych, wymagane dokumenty oraz informacje dotyczące terminu i miejsca składania ofert.

Dzisiaj w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Jaśle ukazała się informacja o wyniku naboru.

Po przeprowadzeniu procedury konkursowej komisja rekomendowała włodarzowi miasta na to stanowisko 43-letnią Urszulę Kućmę. Kandydatka spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze, w szczególności dotyczące wykształcenia i ukończonej specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej, stażu pracy oraz nieposzlakowanej opinii, wymaganych dla pełnienia funkcji dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Burmistrz miasta Ryszard Pabian podał w uzasadnieniu co przemówiło o jej wyborze:

„Kandydatka spełniła wszystkie wymagania niezbędne oraz wymagania dodatkowe określone w ogłoszeniu o naborze. Podczas przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się bardzo dobrą wiedzą z zakresu przepisów prawa w ramach zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle. Pani Urszula Kućma posiada wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika w zakresie pracy socjalnej, ukończyła studia podyplomowe w zakresie organizacji pomocy społecznej, ponadto posiada ponad 19 letni staż pracy w jednostce pomocy społecznej, w tym 14 letni staż pracy na stanowisku zastępcy dyrektora w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle”.

Zatrudniona na stanowisku dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle 63-letnia Dorota Lignar, pełniąca tę funkcję od 24 maja 2010 roku, odchodzi na emeryturę.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *