Informacje

„Usługi społeczne w Mieście Jaśle” w zakresie wsparcia usługą asystencką

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle zaprasza do udziału w projekcie „Usługi społeczne w Mieście Jaśle” w zakresie wsparcia usługą asystencką.W sparcie będzie świadczone 7 dni w tygodniu, a pory będą dostosowane do potrzeb uczestnika. Dodatkowo zapewniony zostanie również transport indywidualny.

Zakres wsparcia obejmuje: asystowanie / towarzyszenie osobie z niepełnosprawnościami w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego niezbędnych do aktywnego funkcjonowania społecznego, zawodowego, edukacyjnego, tj. m.in.: w wyjściu w wybrane miejsca, w załatwianiu spraw urzędowych, w tym związanych z poszukiwaniem pracy; w korzystaniu z dóbr kultury i sportu (np. muzeum, kino, basen, siłownia); podczas praktyk religijnych; w spędzaniu czasu wolnego (np. spacer, gry towarzyskie); w wizytach lekarskich.

Ze wsparcia może skorzystać 20 osób legitymujących się orzeczeniem o lekkim, umiarkowanym, znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym, w wieku 18+, zamieszkałych w województwie podkarpackim na terenie miasta Jasła.

Usługa asystencka będzie świadczona 7 dni w tygodniu, a wymiar godzinowy oraz pory świadczenia będą dostosowane do potrzeb uczestnika projektu. Usługa może być świadczona do 40 km od miasta Jasła na terenie woj. podkarpackiego.

Dodatkowo uczestnicy projektu będą mieli także możliwość skorzystania z usługi transportu indywidualnego „door – to – door”.

Uczestnikami projektu w zakresie wsparcia usługą asystencką nie mogą być osoby, które korzystały lub korzystają z usług asystencji dla osób z niepełnosprawnością w ramach programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” lub w ramach innych programów/projektów realizowanych przez Beneficjenta (Miasto Jasło/MOPS w Jaśle).

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie zapraszamy do kontaktu osobistego z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jaśle, ul. Szkolna 25 lub telefonicznego tel. 13 44 37015 lub 13 446 4328 od poniedziałku do piątku w godzinach: pn. od 7:30 do 17:00, wt. – czw. od 7:30 do 15:30, pt. od 7:30 do 14:00

Więcej informacji o projekcie oraz formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami dostępne na stronie internetowej www.mopsjaslo.pl w Zakładce Projekty. Liczba miejsc ograniczona

(MOPS w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *