Informacje

Nowy mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla ŚDS w Jaśle

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Na wyposażenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Jaśle trafił mikrobus dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. Wartość nowego pojazdu wynosi blisko ćwierć miliona złotych. Jego zakup umożliwi lepszy komfort przemieszczania się podopiecznych placówki.

Jest to fabrycznie nowy samochód typu bus marki Ford Transit Custom, dziewięcioosobowy, posiadający specjalistyczną zabudowę pasażerską przystosowaną do bezpiecznego przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej osoby z niepełnosprawnością ruchową, poruszającą się na wózku inwalidzkim.

Dostawę na rzecz miasta Jasła zrealizowano w ramach zadania publicznego pod nazwą „Zakup samochodu dla ŚDS w Jaśle do przewozu osób niepełnosprawnych”, które powierzono firmie Frank-Cars sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie – autoryzowanemu dealerowi Forda. Na zakup pojazdu przeznaczono 224 900 złotych, z czego 135 tys. złotych to dotacja ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnić między regionami III” w obszarze D – likwidacja barier transportowych, pozyskana za pośrednictwem samorządu powiatowego. Pozostałą kwotę stanowi wkład własny miasta.

Dotychczas Środowiskowy Dom Samopomocy korzystał z usług zewnętrznej firmy transportowej. Przekazany na wyposażenie placówki czerwony „mikrobus” będzie na co dzień służył jej wszystkim podopiecznym, którzy ze względu na ograniczenia wynikające ze stanu zdrowia lub z przyczyn osobistych nie są w stanie samodzielnie dotrzeć na zajęcia, które odbywają się w budynku zlokalizowanym przy ulicy Szkolnej 25.

Posiadanie własnego środka transportu pozwoli też na poszerzenie oferty ośrodka, w tym stałego dostępu podopiecznych do niezbędnych świadczeń zdrowotnych oraz pomocy w załatwianiu spraw urzędowych, udziału w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych, zajęciach sportowych, integracji ze środowiskiem lokalnym, itp.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Jaśle został utworzony z dniem 1 grudnia 2017 roku jako jednostka organizacyjna pomocy społecznej miasta Jasła. Jest to ośrodek wsparcia dziennego, przeznaczony dla osób z zaburzeniami psychicznymi tj. przewlekle psychicznie chorych (typ A), upośledzonych umysłowo (typ B) i wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych (typ C), które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu zwiększenia zaradności i samodzielności życiowej.

Obecnie z usług ŚDS korzystają 34 osoby, zamieszkałe na terenie miasta Jasła.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *