Informacje

„Słonecznego uśmiechu” – przedszkole przy ulicy Słowackiego ma swoje imię

| Nz. siedziba Przedszkola Miejskiego nr 2 przy ulicy Słowackiego w Jaśle; FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Przedszkole Miejskie nr 2 w Jaśle od dzisiaj będzie nosiło imię „Słonecznego Uśmiechu”. Z wnioskiem do samorządu lokalnego o nadanie takiej nazwy wystąpili wspólnie nauczyciele i rodzice wychowanków tej placówki oświatowej. Radni miejscy podeszli do tego tematu z życzliwością i jednomyślnie zagłosowali za przyjęciem uchwały.

Tematem nadania imienia Przedszkolu Miejskiemu nr 2 w Jaśle zajęto się podczas dzisiejszego posiedzenia Rady Miejskiej Jasła. Projekt uchwały odczytał burmistrz miasta Ryszard Pabian. Następnie głos zabrała dyrektor placówki oświatowej Małgorzata Górniak, przekazując do publicznej wiadomości, że to wspólna inicjatywa Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz wszystkich wychowanków tego przedszkola.

Złożyliśmy ten wniosek o nadanie imienia naszemu przedszkolu, ponieważ w przyszłym roku 2024 organizujemy pierwszy jubileusz naszego przedszkola. Do tej pory nigdy nie obchodziliśmy tego jubileuszu. Będzie to już 65 rok istnienia naszego przedszkola i chcielibyśmy bardzo połączyć tą imprezę właśnie z nadaniem imienia. – przekazała.

We wniosku zaproponowano, aby publiczne przedszkole, którego siedziba mieści się przy ulicy Juliusza Słowackiego 7, nosiła miano „Słonecznego Uśmiechu”. Nawiązuje ona do używanego znaku promocyjnego (loga) placówki oraz motta jakim kadra pedagogiczna kieruje się na co dzień w swojej misji oświatowej realizowanej na rzecz młodego pokolenia jaślan.

Od 2007 roku, kiedy objęłam stanowisko dyrektora, naszym logo zostało uśmiechnięte słoneczko z noskiem w kształcie cyferki 2. Poza tym mottem naszego przedszkola są słowa, które brzmią: „Kiedy dziecko uśmiech na twarzy ma to znak, że uczęszcza do Przedszkola Miejskiego nr 2”. Tego się trzymamy. Wszelkie działania opiekuńcze, wychowawcze, dydaktyczne jakie podejmujemy to podejmujemy w tym kierunku, aby nasze dzieci były radosne, uśmiechnięte, aby tej wiedzy zasięgnęły od nas jak najwięcej. Bo kto się uśmiecha ten łatwo nawiązuje kontakty, łatwiej mu jest w życiu, szybciej uczy się, bo to jest takie spontaniczne. – uzasadnia Małgorzata Górniak, równocześnie przytaczając słowa angielskiego pisarza i pioniera nowożytnego dziennikarstwa Josepha Addisona: „Czym słońce jest dla kwiatów, tym uśmiech dla ludzkości”.

Ze strony radnych od razu popłynęły szczere gratulacje za podjęcie przedsięwzięcia. – Jako wieloletni pedagog, będący już na emeryturze, chciałem złożyć serdeczne gratulacje za to przedsięwzięcie. Bardzo ważne i bardzo istotne, bo imię nadane przedszkolu – tak jak każdej placówce, nie tylko oświatowej – jest czymś bardzo ważnym i istotnym. Myślę, że tutaj należą się gratulacje pani dyrektor za inicjatywę, za piękny jubileusz, który będziecie państwo niedługo obchodzić. Życzę, żeby to wszystko przebiegało zawsze z uśmiechem. Jeszcze raz serdecznie gratuluję nie tylko pani dyrektor, ale i rodzicom. Myślę, że na tym wszystkim korzystają wychowankowie, bo o to chodzi, aby te nabory były corocznie takie jak do tej pory, a może jak się zmieści więcej dzieci jeszcze większe. – powiedział Kazimierz Mikrut.

Do życzeń dołączył również Bogdan Ziemba. – Ja, jako wieloletni wychowanek przedszkola, chciałbym serdecznie podziękować za tą inicjatywę i wybór takiego imienia, które nie budzi żadnych kontrowersji i jest naprawdę radosne. – wypowiedział się radny.

Uchwała została poparta jednogłośnie przez wszystkich radnych biorących udział w posiedzeniu i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Jest to trzecie publiczne przedszkole prowadzone przez miasto Jasło ze swoim imieniem. Przedszkole Miejskie nr 6 przy ulicy Kopernika nosi imię Pluszowego Misia. Natomiast patronem Przedszkola Miejskiego nr 3 mieszczącego się przy ulicy Floriańskiej jest Święty Jan Paweł II.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *