Informacje

Prawie milion złotych za rozbudowę ulicy Kasprowicza

Fragment ulicy Kasprowicza | FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego udało się wybrać wykonawcę, który będzie odpowiedzialny za rozbudowę ulicy Kasprowicza w Jaśle. Wartość kontraktu opiewa na kwotę blisko miliona złotych. Realizacja prac jest niezbędna dla zapewnienia płynności ruchu na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 28.

Chęć poprowadzenia inwestycji w imieniu zarządcy drogi wyraziły dwie firmy. Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poprzedzone było szczegółową analizą dostarczonych do Starostwa Powiatowego w Jaśle dokumentów. Wyboru oferty dokonano w oparciu o kryterium cenowe oraz kryteria jakościowe. Najkorzystniejsze warunki realizacji umowy przedłożyło miejscowe Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych sp. z o.o.

Na przetargu została wybita cena opiewająca na kwotę nieco ponad 988 tysięcy złotych.

Może inwestycja nie jest tak wielka, bo to tylko 140 metrów, ale kwotowo to prawie milion złotych bez kilkunastu tysięcy złotych. Więc jeżeli chodzi o wartości to ta inwestycja jest bardzo kosztowna. Przede wszystkim ze względu na szereg przekładek występujących w tamtym terenie. – podkreśla Adam Pawluś, starosta jasielski.

Rozbudowa ulicy Kasprowicza w ciągu drogi powiatowej nr 1850R Jasło – Łajsce – Zręcin to jedno z istotniejszych przedsięwzięć komunikacyjnych na terenie miasta Jasła. Prace realizowane będą na odcinku około 140 metrów, a ściślej doprecyzowując pomiędzy skrzyżowaniem z drogą krajową nr 28, a rondem imienia Adama Lazarowicza.

Zakres robót ujętych w dokumentacji projektowej obejmuje w szczególności:

  • budowę poszerzeń jezdni o szerokości pasa ruchu 3,50 m obramowanej krawężnikiem,
  • przebudowę skrzyżowania z drogą krajową nr 28 w zakresie budowy dodatkowego pasa ruchu do skrętu w prawo o szerokości 3,50 m,
  • przebudowę chodnika wzdłuż krawężnika o szerokości 2,15 m,
  • wykonaniu zjazdów indywidualnych,
  • wykonanie kanalizacji sanitarnej i oświetlenia ulicznego,
  • przebudowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 28.

Firma na realizację przedsięwzięcia będzie mieć trzy miesiące od momentu podpisania umowy z inwestorem.

Utworzenie dodatkowego pasa ruchu do skrętu w kierunku Krosna pod wiaduktami kolejowymi wraz z synchronizacją istniejącej w tym miejscu sygnalizacji świetlnej podyktowane jest potrzebą upłynnienia ruchu ze względu na planowany natłok pojazdów po udostępnieniu kierowcom nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992.

W ocenie starosty, niezbędne dla rozładowania zatorów drogowych jest również podjęcie dalszych działań mających na celu wydłużenie pasów kanalizujących ruch na ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego po stronie dojazdowej od mostu na rzece Jasiołce i trasy średnicowej o roboczej nazwie KG2.

Mam nadzieję, że uda nam się również opracować poszerzenie tej drogi 28, czyli ulicy Piłsudskiego, od strony wschodniej. Tak, żeby selekcja ruchu była na dłuższym odcinku. – liczy Adam Pawluś. – Gdy zostanie uruchomiony odcinek drogi wojewódzkiej 992 od ronda przy ulicy Wojska Polskiego do ronda przy ulicy Floriańskiej to nasili się wtedy ruch pojazdów. Zwłaszcza tych, które jadą od granicy czy w kierunku granicy. To skrzyżowanie stanie się chyba takim najbardziej obciążonym w naszym mieście. Stąd całość tych wszystkich działań, żeby spróbować ten ruch w jakiś sposób skanalizować i rozładować. – dodaje samorządowiec.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE