Informacje

Kampania Edukacyjna: Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne

W Jaśle, pod patronatem Burmistrza Miasta Jasła Marii Kurowskiej, ruszyła nowa kampania edukacyjna „Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne”.

Kampania została zainicjowana przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA). Jej celem jest ograniczenie liczby osób pijących alkohol w sposób ryzykowny i szkodliwy oraz przekazanie wiedzy na temat zdrowotnych i społecznych szkód, jakie mogą wiązać się ze spożyciem alkoholu.

Z badań przeprowadzonych przez PARPA wynika, że populacja osób pijących ryzykownie i szkodliwie, kształtuje się w Polsce na poziomie ok. 13% i jest tym samym ponad cztery razy większa, niż populacja osób uzależnionych od alkoholu (szacowana na ok. 3%). Badania ostatnich dziesięcioleci pokazują udokumentowaną empirycznie zależność między poziomem konsumpcji alkoholu, a wieloma problemami zdrowia i porządku publicznego. Należy pamiętać, że alkohol zawarty w piwie, winie i wódce jest taki sam, tylko w różnych stężeniach. Szklanka piwa 250 ml o mocy 5% zawiera tyle samo alkoholu etylowego, co lampka 100 ml wina o mocy 12% i tyle samo, co kieliszek 30 ml wódki o mocy 40%.

„Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne” to przekaz, zachęcający do ograniczania ilości i zmiany wzoru picia na mniej destrukcyjny; przekaz, na który powinien zwrócić uwagę każdy: „Żeby nie przekroczyć granicy, zza której powrót nie będzie już możliwy”.

Kampania potrwa do końca roku i będzie miała charakter edukacyjny. Medialny przekaz skierowany do dorosłych konsumentów napojów alkoholowych ma zachęcać do bardziej świadomego i ostrożnego ich spożywania (UWAŻAJ jak pijesz!), natomiast celem działań profilaktycznych wśród młodzieży jest propagowanie abstynencji i trzeźwości – ZACZEKAJ, nie pij!

Honorowy patronat nad kampanią objęło Biuro Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w Polsce.

(UMJ)

Back to top button