Loża medialna

Zwolnienie Tadeusza Górczyka z TVP Rzeszów było niezgodne z prawem

Piotr Farfał, prezes zarządu TVP odwołał ze stanowiska szefa rzeszowskiego ośrodka Tadeusza Górczyka. Nie miał jednak wymaganej zgody Rady Powiatu Jasielskiego. Poprosił o nią i jej nie dostał.

20 stycznia nowym dyrektorem TVP Rzeszów mianowany został Tadeusz Górczyk z Jasła. 24 marca dostał wypowiedzenie. Górczyk jest jednak radnym powiatowym a zgodnie z ustawą o samorządzie terytorialnym rozwiązanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody rady, której jest członkiem.

25 marca TVP zwróciła się do Rady Powiatu Jasielskiego o wymaganą zgodę. Wypowiedzenie Górczykowi Farfał wręczył jednak dzień wcześniej. – Złożenie mi wypowiedzenia dokonane było z naruszeniem prawa i nawet ewentualna późniejsza zgoda rady nie zmieniałaby tego faktu – komentuje Górczyk.

Co było powodem wypowiedzenia?

– Narażenie Oddziału TVP Rzeszów na nieuzasadnione koszty związane z wynajęciem samochodu wraz z kierowcą z firmy zewnętrznej do celów służbowych i prywatnych, zamiast skorzystania z floty samochodów TVP – czytamy w uzasadnieniu wniosku do RPJ.

Co na to Górczyk? – Nie będę tego komentował, złożyłem w tej sprawie prywatny akt oskarżenia z Kodeksu Karnego – odpowiada.

Radni powiatu jasielskiego jednogłośnie odrzucili wniosek TVP. O takie stanowisko apelował wcześniej obecny na sesji senator PiS Stanisław Zając, postrzegany w Jaśle jako otwarty przeciwnik Górczyka. Podkreślał, że bez względu na opcje polityczną, radni powinni jednoczyć się w walce o poszanowanie praw i godności każdego radnego.

Ewa Wawro | Nowiny24.pl

SŁOWA KLUCZOWE