Informacje

Sukcesy uczniów z Trzcinicy

Laureaci tegorocznych olimpiad przedmiotowych (fot. arch.)
Laureaci tegorocznych olimpiad przedmiotowych (fot. arch.)

Już od wielu lat uczniowie Zespołu Szkół im. prof. T. Marchlewskiego w Trzcinicy osiągają sukcesy w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, która stanowi swoisty sprawdzian poziomu edukacji zawodowej młodzieży. W tym roku było podobnie.

W zmaganiach konkursowych (etap okręgowy) w ZSR w Kijanach (województwo lubelskie ) wzięło udział trzech reprezentantów szkoły i każdy z nich uzyskał tytuł finalisty.

Mariusz Gajecki z klasy III Technikum Ogrodniczego wywalczył I miejsce, a jego kolega Daniel Szura z klasy IV – II miejsce w „pionie ogrodniczym”. Z kolei w pionie „żywienie człowieka i gospodarstwo domowe” najlepsza ze wszystkich uczestników okazała się Dagmara Bęben z klasy IV Technikum Żywienia, która zdobyła pierwsze miejsce. Ponadto Zespół Szkół w Trzcinicy uzyskał puchar za najlepsze wyniki 33 edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, eliminacji okręgowych. Finaliści są już zwolnieni przez Centralną Komisję Egzaminacyjną z części teoretycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz uzyskują indeksy na wszystkie Uniwersytety Przyrodnicze i Akademie Rolnicze w Polsce.

Dodajmy jeszcze, że wyniki te są efektem olbrzymiej pracy i zaangażowania młodzieży oraz ich opiekunów: G. Patelskiej. M. Kowalskiej, W. Kielar, M. Węgrzyn, L. Masteja, M. Bary oraz D. Pelca. Nauczyciele ci mają już 11 laureatów na szczeblu centralnym, a w tym roku realną szansę na kolejnych trzech. To dzięki ich pracy i zaangażowaniu uczniowie mogą uczestniczyć we współzawodnictwie z zakresu szeroko pojętej wiedzy rolniczej – teoretycznej i praktycznej, wzbogacać swoje przygotowanie zawodowe, a jednocześnie dzięki pogłębieniu wiedzy i umiejętności przyczyniać się do stałego unowocześniania i rozwoju polskiego rolnictwa.

(Starostwo Powiatowe)

Back to top button