Na drogach

Wakacyjne ograniczenia w ruchu ciężarówek

Od piątku, 19 czerwca do końca wakacji, a więc do 30 sierpnia 2009 roku obowiązywać będą weekendowe ograniczenia w ruchu drogowym dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton.

Zakaz wynika z Rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie okresowych ograniczeń zakazu ruchu niektórych pojazdów po drogach (Dz. U. z 2007, Nr 147, poz. 1040). Dotyczy pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton z wyłączeniem autobusów i niektórych pojazdów wymienionych rozporządzeniu.

W okresie od 19 czerwca do 30 sierpnia 2009 r. pojazdy takie nie mogą korzystać z dróg:

– w piątki od godziny 18 do godziny 22
– w soboty od godziny 8 do godziny 14
– w niedziele między godziną 8 a 22

Za naruszenie tego zakazu przewoźnik zostanie ukarany karą pieniężną w drodze decyzji administracyjnej w kwocie 1000 zł. Natomiast kierowca samochodu za złamanie zakazu zostanie ukarany mandatem karnym w wysokości od 200 do 500 zł.

(KWP w Rzeszowie)

SŁOWA KLUCZOWE