Kultura | rozrywka | edukacja

Ostatnie chwile na wzięcie udziału w konkursie plastycznym „Skąd się wzieli anieli”

W sobotę (31 bm.) upływa termin przyjmowania prac na III Przegląd Twórczości Plastycznej Dzieci, zorganizowany przez Jasielski Dom Kultury. W bieżącym roku temat konkursu brzmi: „Skąd się wzieli anieli”.

Przedstawiające wyobrażenia aniołów prace uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów, do których skierowany jest konkurs, oceni komisja, biorąc pod uwagę estetykę i staranność wykonania, inwencję twórczą, ogólny wyraz artystyczny oraz samodzielność wykonania.

Laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie. Rozdanie nagród odbędzie się 16 listopada na wernisażu pokonkursowej wystawy, którą można będzie oglądać w galerii JDK do 30 listopada. W grudniu natomiast najciekawsze prace zostaną wyeksponowane w holu JDK.

Nagrodzone prace zostaną własnością Jasielskiego Domu Kultury, pozostałe można będzie odebrać po zakończeniu wystawy.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.jdkjaslo.pl. Udziela ich także Ewa Kusiak, tel. (013) 443-51-54.

(JDK)

SŁOWA KLUCZOWE