Informacje

Zarząd Związku Miast Polskich zagości w Jaśle!

W dniu 19 lutego 2010 r. (piątek) w Jaśle odbędzie się posiedzenie Zarządu Związku Miasta Polskich, w których wezmą udział prezydenci i burmistrzowie miast członkowskich związku z całej Polski.

Związek Miast Polskich to ogólnopolska organizacja samorządowa, która reprezentuje interesy dużych i małych miast, wspiera samorządność lokalną i decentralizację, dąży do lepszego rozwoju miast polskich. Zadania te realizuje poprzez lobbing legislacyjny, wsparcie eksperckie, wymianę doświadczeń, promocję miast, współpracę zagraniczną oraz działalność informacyjną i wydawniczą.

Związek Miast Polskich istnieje od 1917 roku i już w okresie międzywojennym mógł poszczycić się wieloma osiągnięciami. Po II wojnie światowej działalność ZMP została uniemożliwiona. Zaraz po pierwszych po wojnie wolnych wyborach lokalnych (27 maja 1990 r.) pojawiła się inicjatywa odtworzenia Związku. W ciągu kilku miesięcy rady blisko 60 miast podjęły uchwały o przystąpieniu do Związku i w styczniu 1991 roku odbył się w Poznaniu – statutowej siedzibie Związku – jego Kongres Restytucyjny. Obecnie do Związku należy 307 miast. Mieszka w nich prawie 75% miejskiej ludności kraju.

Podczas posiedzenia Zarządu ZMP w Jaśle, nastąpi zaopiniowanie projektów ustaw i rozporządzeń dotyczących bieżących problemów społecznych i gospodarczych Polski. Poruszone zostaną m. in. tematy: dostosowania organizacji wyborów do potrzeb osób niepełnosprawnych, szkolnictwo wyższe, ochronie praw lokatorów, przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, kierunków reformy systemu budownictwa społecznego w Polsce oraz założeń zmian w gospodarce odpadami komunalnymi.

Jednym z punktów posiedzenia będzie również przyjęcie uchwał ws. Przyznania medali honorowych ZMP oraz ws. Przyznania wyróżnień dla burmistrzów „pięciokadencyjnych” oraz przyznania „Róż Franciszki Cegielskiej”.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE