Informacje

Powołano składy osobowe komisji stałych Rady Miejskiej Jasła

Radni miejscy mogą wreszcie rozpocząć merytoryczną pracę nad projektami uchwał. Podczas dzisiejszej „nadzwyczajnej” sesji powołano składy osobowe czterech stałych komisji Rady Miejskiej Jasła VI kadencji i określono zakres ich działalności.

Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar
Obrady Rady Miejskiej Jasła VI kadencji.
Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

W Komisji Komunikacji i Bezpieczeństwa Publicznego będą zasiadali: Wacław Dusza, Zdzisław Dziedzic, Józef Kędrek, Andrzej Dybaś, Leszek Znamirowski, Maria Filip-Niwelt, Andrzej Trzop; w Komisji Rozwoju, Gospodarki Komunalnej i Inwestycji: Zdzisław Dziedzic, Krystyna Sikora, Elżbieta Bernal, Krzysztof Czeluśniak, Maria Jagielska, Henryk Rak, Janusz Przetacznik; w Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Kultury: Leszek Zduński, Adam Koszelnik, Alicja Nowosielska, Krzysztof Czeluśniak, Maria Szańca, Urszula Czyżowicz, Andrzej Trzop; w Komisji: Samorządu i Ochrony Środowiska: Stanisław Zając, Krystyna Sikora, Józef Kędrek, Roman Kościow, Maria Filip-Niwelt, Maria Jagielska, Janusz Przetacznik.

Wcześniej, podczas II sesji Rady Miejskiej w dniu 9 grudnia, powołano składy dwóch innych Komisji: Rewizyjnej (Andrzej Dybaś, Adam Koszelnik, Alicja Nowosielska, Tadeusz Stachaczyński, Maria Szańca, Stanisław Zając, Leszek Znamirowski) oraz Finansowo-Budżetowej (Elżbieta Bernal, Urszula Czyżowicz, Wacław Dusza, Roman Kościow, Henryk Rak, Tadeusz Stachaczyński, Leszek Zduński).

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

Zobacz również:
Uchwała RMJ w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej Jasła i ustalenia przedmiotu ich działania (plik w formacie .pdf)

SŁOWA KLUCZOWE