Informacje

Jasło ma swojego reprezentanta w Komitecie Monitorującym RPO WP

Andrzej Czernecki, burmistrz miasta Jasła został członkiem Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Będzie reprezentował jeden z czterech obszarów województwa podkarpackiego – gminy wchodzące w skład powiatów: krośnieńskiego, jasielskiego, brzozowskiego, sanockiego, bieszczadzkiego i leskiego. Praca w Komitecie ma charakter społeczny.

Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar
Andrzej Czernecki, burmistrz Jasła. Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

Monitorowanie programu operacyjnego służy zapewnieniu realizacji celów określonych w programie oraz pełnej absorpcji alokowanych środków. Jest ono prowadzone przez Instytucję Zarządzającą i Komitet Monitorujący. Komitet Monitorujący czuwa nad efektywnością i jakością zarządzania i realizacji programu.

W skład Komitetu Monitorującego RPO WP wchodzi 27 osób, w tym przewodniczący oraz dwóch zastępców. W komitecie uczestniczy 12 przedstawicieli strony samorządowej, w tym 4 przedstawicieli gmin, 5 przedstawicieli strony rządowej oraz 10 partnerów społeczno-gospodarczych.

Każdy z przedstawicieli gmin reprezentuje jeden z czterech obszarów województwa podkarpackiego. Obszar I – gminy wchodzące w skład powiatów: tarnobrzeskiego, mieleckiego, stalowowolskiego, kolbuszowskiego i niżańskiego. Obszar II – gminy wchodzące w skład powiatów: rzeszowskiego, ropczycko sędziszowskiego, dębickiego, strzyżowskiego i łańcuckiego. Obszar III – gminy wchodzące w skład powiatów: krośnieńskiego, jasielskiego, brzozowskiego, sanockiego, bieszczadzkiego i leskiego oraz obszar IV – gminy wchodzące w skład powiatów: przemyskiego, jarosławskiego, lubaczowskiego, przeworskiego i leżajskiego.

Konieczność aktualizacji składu Komitetu Monitorującego RPO WP związana była z wyborami samorządowymi w 2010 roku.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Jasło ma swojego reprezentanta w Komitecie Monitorującym RPO WP”