Kultura | rozrywka | edukacja

Konkursy recytatorskie w Lublinie i Jarosławiu: uczennica z Wróblowej laureatką

Uczennica Gimnazjum we Wróblowej Małgorzata Kwiatkowska, należąca do Koła Recytatorskiego Jasielskiego Domu Kultury znalazła się w wąskim gronie laureatów XI Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego im. Józefa Czechowicza w Lublinie i wygrała wojewódzki konkurs ”Sacrum w sztuce i literaturze”, organizowany przez Prywatne Gimnazjum Sióstr Prezentek w Jarosławiu.

Małgorzata Kwiatkowska

W finale konkursu im. Czechowicza wzięło udział ponad trzydzieścioro gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. Wszyscy deklamowali wiersz Józefa Czechowicza i Czesława Miłosza (w związku z tym, że rok 2011 został ogłoszony przez Sejm RP Rokiem Czesława Miłosza, dla uczczenia 100 rocznicy urodzin noblisty). Dziesięcioro najlepszych, wśród których była Małgorzata Kwiatkowska, jury zakwalifikowało do „Koncertu laureatów”, który odbył się 15 marca br. w Muzeum Lubelskim „Zamek”. Organizatorami konkursu byli: Młodzieżowy Dom Kultury „Pod Akacją” w Lublinie, Muzeum Literackie im. Józefa Czechowicza i Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział Lubelski.

Małgorzata Kwiatkowska wygrała też konkurs recytatorski o zasięgu wojewódzkim „Sacrum w sztuce i literaturze”, w którym spotkało się 30 recytatorów, zwycięzców eliminacji powiatowych. W tym konkursie drugie miejsce zajęła jej szkolna koleżanka Aleksandra Szot. Obie przygotował polonista Tomasz Źrebiec.

Małgorzata Kwiatkowska jest uczennicą III klasy gimnazjum w Zespole Szkół we Wróblowej (pow. jasielski). Na zajęcia teatralne, prowadzone przez Helenę Gołębiowską w JDK uczęszcza od dwóch lat.

(JDK)

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Konkursy recytatorskie w Lublinie i Jarosławiu: uczennica z Wróblowej laureatką”