Informacje

Miasto doczekało się wyjątkowej publikacji. Ukazała się „Encyklopedia Jasła”

4 marca 2011 r. ukazało się drukiem, w nakładzie 200 egzemplarzy, pierwsze w dziejach miasta kompendium wiedzy o Jaśle p.t.  „Encyklopedia Jasła”. Tym samym Jasło dołączyło do grona 7 polskich miast, które posiadają tematyczną encyklopedię (w województwie podkarpackim jedynie Rzeszów posiada „Encyklopedię Rzeszowa”).

Encyklopedia Jasła

Redaktorem i wydawcą ponad 700-stronicowego dzieła (formatu A-4) , zawierającego 2277 haseł jest Zdzisław Świstak. Materiały do encyklopedii Jasła były zbierane przez Z. Świstaka przez kilka lat, wytężone prace nad ostatecznym przygotowaniem materiałów do druku trwały blisko rok. W opracowaniu części haseł uczestniczyli również inni Jaślanie, wśród nich wymienieni w Encyklopedii – obok Zdzisława Świstaka – jako zespół autorski: Ryszard Oleszkowicz, Zbigniew Dranka, Tomasz Fortuna, Stanisław Fryc, Wiesław Hap, Jacek Nawrocki, Małgorzata Piekarska, Ewa Pietraszek, Alfred Sepioł, Mirosław Szudy, Mariusz Świątek, Janina Świstak, Leszek Znamirowski. Pojedyncze hasła do Encyklopedii nadesłały także inne osoby.

Encyklopedia zawiera bardzo różnorodne tematycznie hasła – od biogramów osób związanych z Jasłem (ponad 1000 haseł), poprzez hasła tematyczne (dot. geografii, spraw społecznych, historii, ulic, zakładów pracy, działających w Jaśle związków i stowarzyszeń, szkół, itd.) aż po hasła z cyklu „ciekawostki” – większość do tej pory bliżej nieznanych. Wydawnictwo zawiera kilkaset fotografii: gross z nich w wykonaniu jasielskich fotografików zawodowych i fotografów amatorów (m.in.: Daniel Dębosz, Wiesław Hap, Marek Maczuga, Mieczysław Mikulski, Wilhelm Ney, Leszek Preisner, Krzysztof Surowiak, Zdzisław Świstak, Anna Świstak-Selwesiuk, Stanisław Witowski, Dominik Wróbel). W publikacji wykorzystano także zbiory fotograficzne Muzeum Regionalnego w Jaśle. W ostatecznym przygotowaniu Encyklopedii do druku uczestniczyli Jaślanie: Mirosław Szudy (projekt okładki), Ryszard Oleszkowicz (opracowanie i przygotowanie tekstu do druku).

Opracowaniem graficznym, składem i łamaniem tekstu zajmował się Krzysztof Nowak.

We wstępie czytamy m.in.: „…Mamy nadzieję, że dzieło to jako pierwsze w takiej formie ukazujące obraz Miasta, które w minionym XX wieku zostało „zburzone nienawiścią, wydźwignięte pracą”, zawierające wiedzę z różnych dziedzin życia, posłuży na długo mieszkańcom Jasła i wszystkim jego sympatykom. Niech więc Encyklopedia Jasła będzie powszechną i podręczną pomocą do zapoznawania się z bogatą historią oraz współczesnością Miasta, które u zbiegu trzech rzek Ropy, Wisłoki i Jasiołki ‘…usiadło z bruzdą siedmiowieczną na czole’”.

We wstępnej części dzieła (str. 7-22) umieszczono również – w przekładzie na języki angielski, niemiecki, rosyjski, słowacki i węgierski – zarys dziejów Jasła oraz informacje o Encyklopedii.

Z kolei w uwagach odredakcyjnych czytamy m.in.: „Encyklopedia Jasła została opracowana na wzór współczesnych wydawnictw encyklopedycznych. Podkreślić należy, że o ile duże wydawnictwa, trudniące się opracowywaniem tego rodzaju dzieł dysponują zwykle bardzo szerokim aparatem wydawniczym w postaci rozbudowanych redakcji tematycznych, językowych i edytorskich, o tyle w przypadku niniejszej publikacji zespół opracowujący i przygotowujący encyklopedię do druku składał się z Wydawcy oraz szczupłego, szczególnie w okresie bezpośredniego przygotowania dzieła do druku, grona wspomagającego. Biorąc pod uwagę ten fakt, jak również rozmiary dzieła – wynikające z dążenia do jak najszerszego zaprezentowania dorobku historycznego i współczesnego obrazu Jasła – niemożliwe było uniknięcie pewnych niedociągnięć. Dotyczyć to może zarówno detali merytorycznych, jak i jednolitości hasłowej dzieła. Zarówno Wydawca, redagujący, jak i autorzy wszystkich haseł pracowali przy Encyklopedii Jasła społecznie, a dzieło w zamierzeniu jest pozycją non-profit. W związku z tym nieduży jest nakład tej publikacji. Mimo wielomiesięcznych poszukiwań i starań, nie znalazła się instytucja, która podjęłaby się wydania Encyklopedii. Dlatego też trud ostatecznego opracowania, wydania i kolportażu wziął na siebie Wydawca, co wpłynęło bezpośrednio na nakład dzieła.

„Encyklopedia Jasła” wydana została na papierze kredowym, co zapewniło bardzo wysoką jakość ilustracji – szkoda, że jedynie czarno-białych. Posiada twardą, lakierowaną obwolutę, na wyklejkach umieszczono kopię dziewiętnastowiecznej mapy okolic Jasła ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej. Wszelkie uwagi, zapytania i ewentualne sprostowania można nadsyłać na adres: encyklopedia.jasla@gmail.com. Dzieło rozprowadzane jest bezpośrednio przez Wydawcę, w cenie obejmującej jedynie koszty wydruku (ok. 85 zł.).

(Redaktorzy „Encyklopedii Jasła”)

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Miasto doczekało się wyjątkowej publikacji. Ukazała się „Encyklopedia Jasła””

  1. Bo niestety naszym władzom na promocji miasta nie zależy. Można się o tym przekonać na każdym kroku, więc na co idą te ogromne pieniądze na promocje przeznaczone?

  2. te 200 egzemplarzy kosztowało Wydawcę kilkanaście tysięcy zł! A jak napisano w artykule nie znalazła się ŻADNA instytucja, która wspomogłaby wydanie!
    Więc pewnie, że WSTYD ale dla władz miasta. I powiatu.

  3. nakład 200 egzemplarzy to boki zrywać, dla rodziny autorów i na promocję pójdzie te 200 egzemplarzy. czasem się dziwię, że ciekawe publikacje dot. regionu są zawsze wydawane w tak małym nakładzie