Informacje

W jasielskim magistracie będzie urzędował nowy sekretarz miasta

Paweł Rzońca, dotychczasowy kierownik Wydziału Administracyjnego Urzędu Miasta w Jaśle, został powołany w czwartek na stanowisko Sekretarza Miasta Jasła. Zastąpił Józefa Bajorka, który decyzją burmistrza Andrzeja Czerneckiego pozostanie w jasielskim magistracie na innym stanowisku pracy.

Paweł Rzońca. Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

Fot. © archiwum terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Zgodnie z rozporządzeniem burmistrza miasta Andrzeja Czerneckiego z dnia 16 marca 2011 roku w sprawie zmian w regulaminie organizacyjnym Urzędu Miasta w Jaśle do zadań nowego sekretarza będzie należało kierowanie Pionem Organizacji i Nadzoru, w skład którego wchodzą: Kancelaria Burmistrza Miasta, Biuro Rady Miasta, Wydział Spraw Obywatelskich, Urząd Stanu Cywilnego oraz Wydział Organizacji i Kadr.

Paweł Rzońca, związany z jasielskim magistratem od blisko czternastu lat, przeszedł wszystkie szczeble drabiny urzędniczej: rozpoczynał swoją pracę jako referent. Od kilku lat kieruje pracami Wydziału Administracyjnego.

Józef Bajorek, który pełnił funkcję sekretarza miasta od grudnia 2008 roku w czasie kadencji poprzedniego burmistrza Marii Kurowskiej, został za porozumieniem stron pracownikiem Wydziału Gospodarki Mieniem.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

Back to top button