Informacje

„Gamrat” firmą odpowiedzialną społecznie. Także za osoby skazane na więzienie

Zakład Karny w Jaśle będzie współpracował z Zakładami Tworzyw Sztucznych Gamrat S.A. w zakresie readaptacji społecznej osób odbywających karę pozbawienia wolności poprzez organizację cyklu specjalistycznych szkoleń, po ukończeniu których skazani otrzymają niezbędne certyfikaty potwierdzające nabyte przez nich umiejętności praktyczne niezbędne do szybkiego powrotu na rynek pracy.

Podpisanie porozumienia. Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Umowę o współpracy sygnowali dzisiaj: prezes zarządu Zakładów Tworzyw Sztucznych Gamrat S.A. Andrzej Czajka oraz dyrektor Zakładu Karnego w Jaśle ppłk. Władysław Lechowski.

Porozumienie dotyczy organizowania kursów dla osób pozbawionych wolności. Ma to na celu podniesienie readaptacji społecznej skazanych, którzy powracając po odbytej karze, mają łatwy dostęp na rynek pracy. Porozumienie obejmuje cztery cykle w roku, raz na kwartał, dla 5-8 skazanych. Część teoretyczną będziemy odbywać w Gamracie, praktyczną w Zakładzie Karnym w Jaśle. – podkreśla ppłk. Władysław Lechowski.

„Gamrat” przeprowadzi cykl szkoleń nieodpłatnie. – My ze swej strony zaproponowaliśmy w ramach programu „Bądź ECO” współpracę w celu oczyszczenia lasów z nieczystości po osobach, które tutaj przebywają. – mówi dyrektor.

Podpisanie porozumienia. Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Andrzej Czajka podkreślił, że kierowana przez niego spółka jest firmą odpowiedzialną społecznie, kładącą znaczny nacisk na rozwój oraz kształcenie regionu. Do tej pory swoją ofertę edukacyjną kierował głównie do ludzi młodych. Tym razem spółka zrobiła krok dalej, stwarzając możliwości praktycznego kształcenia zawodu przez osoby skazane.

Przecież to ludzie, których troszkę los niepotrzebnie dotknął i trzeba im stworzyć szansę powrotu do normalności, włączenie się w normalny tryb życia. Myślę, że firma Gamrat może stać się w tym momencie takim zakładem, który skutecznie ten cel zrealizuje. – mówi z dumą prezes „Gamrat-u”.

Cykl szkoleń będzie oparty o uruchomioną na początku marca w „Gamracie” Akademię Projektowania i Montażu. W trakcie specjalistycznych zajęć skazani zostaną zapoznani z praktycznymi zasadami montażu wykładzin obiektowych oraz folii technicznych FolGam i DachGam, produkowanych przez jasielski zakład. Poznają też ogólne zagadnienia teoretyczne związane z produktami oferowanymi przez firmę.

Dysponujemy odpowiednią kadrą, urządzeniami i narzędziami oraz materiałami do tego, aby te kursy przeprowadzać. To nie jest trudna rzecz. Generalnie urządzenia są bardzo proste. Materiał też jest bardzo wdzięczny, bo nie jest skomplikowany. Trzeba poznać tylko jego właściwości oraz nabyć pewne umiejętności techniczne, żeby w pewnych miejscach, gdzie dochodzi do zmiany bryły wiedzieć, gdzie przyciąć, gdzie przykleić. Nie są to skomplikowane rzeczy. Myślę, że każdy kto będzie miał troszkę dobrej woli i chęci to jest w stanie takie rzemiosło opanować. – powiedział Andrzej Czajka.

Zakład Karny w Jaśle jest jednostką typu półotwartego, w którym karę pozbawienia wolności odbywają mężczyźni skazani po raz pierwszy oraz młodociani. O tym, kto weźmie udział w projekcie, będzie decydował dyrektor.

Projekt jest adresowany do wszystkich skazanych. Przede wszystkim dla tych, którzy nie mają jeszcze żadnego przeszkolenia w zakresie kursowym czy też nie mają jeszcze zawodu, bo nie ukończyli szkół. Po tym będą mieli większą możliwość znalezienia pracy w zawodzie. – powiedział ppłk. Władysław Lechowski.

Podpisanie porozumienia. Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Andrzej Czajka: – Być może ktoś czuje potrzebę lub widzi się w takim zawodzie. Myślę, że należałoby decyzję oddać w ręce skazanych.

Jak zapewnia prezes Zakładów Tworzyw Sztucznych osoby, które ukończą szkolenie z wynikiem pozytywnym, po opuszczeniu murów aresztu mogą liczyć na pomoc „Gamrat-u” w poszukiwaniu pracy.

Możemy służyć pomocą w skazywaniu firm, które są naszym autoryzowanym montażystą. Takich firm jest wiele: kilkaset w kraju. W przypadku, gdy ktoś do nas się zwróci z takim zapytaniem, przygotujemy taką informację z terenu zamieszkania danej osoby, gdzie i z kim może nawiązać kontakt mając certyfikat i czy przypadkiem dana firma montująca nie potrzebuje w danej chwili fachowca, bądź zarejestrować się tam w bazie danych. – powiedział.

Pierwsze zajęcia z osobami przebywającymi w Zakładzie Karnym odbędą się po pierwszym majowym weekendzie. – Umówiliśmy się na kursy, które będą trwały od trzech do pięciu dni, raz na kwartał. Uczestnikami tych kursów będzie od pięciu do ośmiu osób, gdyż tyle mamy stanowisk, które możemy udostępnić do nauki zawodu. – dodaje Czajka.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

Back to top button