Kultura | rozrywka | edukacja

Poznają walory Ostoi Magurskiej (zapowiedź)

W sobotę 30 kwietnia br. na terenie Magurskiego Parku Narodowego odbędzie się wycieczka przyrodnicza, podczas której miedzy innymi będzie można zapoznać się bliżej z programem Natura 2000.

Fot. nadesłana przez MDK

Przewodnikami wycieczki będą: Katarzyna Gładysz, pracownik merytoryczny Magurskiego Parku Narodowego, Dominik Wróbel – dr nauk biologicznych, przyrodnik specjalista w zakresie ochrony środowiska, pracownik Powiatowego Ośrodka Edukacji Nauczycieli w Jaśle oraz Sławomir Czyżowicz, ornitolog-amator, który przybliży uczestnikom świat ptaków.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcą poznać tajniki Magurskiego Parku Narodowego. Wycieczki tego rodzaju są jednym z elementów projektu „Bliżej natury – identyfikacja i merytoryczne przygotowanie lokalnych animatorów przyrodniczych”, który skierowany jest do osób zamieszkujących obszary Natura 2000 lub ich bezpośrednie sąsiedztwo. Ma na celu podniesienie wiedzy na temat bogactwa przyrodniczego tych terenów oraz zaangażowanie społeczeństwa w działania na rzecz ochrony przyrody. Głównym celem naszej wyprawy będzie Ostoja Magurska oraz siedliska płazów. – mówi Katarzyna Dedo, animator przyrody i wolontariusz z ramienia Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.

Wyjazd (spod budynku Młodzieżowego Domu Kultury w Jaśle) przewidziany jest na godz.9.00, powrót o godz. 14.00. Wszyscy chętni mogą zgłaszać się telefonicznie (13 446 59 25) do dnia 28 kwietnia br. włącznie, do godziny 15.00.

Organizatorem wycieczki jest Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle,a współorganizatorami: Magurski Park Narodowy, Powiatowy Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Jaśle.

Sponsorem wyprawy (autobus) jest Firma AP-Media /www.ap-media.pl/.

Wycieczka jest całkowicie bezpłatna – liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy!

Program wycieczki do Magurskiego Parku Narodowego – sobota, 30.04.2011
1. Spotkanie na Przełęczy Hałbowskiej – Co to jest Natura 2000?
2. Przejście ścieżką dydaktyczną Hałbów – Siedliska leśne i gatunki zwierząt Ostoi Magurskiej.
3. Dolina Nieznajowej – Siedliska łąkowe i nadrzeczne Ostoi Magurskiej; ochrona płazów.
4. Cmentarz z I wojny światowej w Grabiu – Ochrona krajobrazu, zachowanie korytarzy migracyjnych dla zwierząt, zabudowa i zagospodarowanie terenu w sieci Natura 2000.

(MDK w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE