Kultura | rozrywka | edukacja

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle laureatem dwóch ogólnopolskich nagród

27 kwietnia  2011 r. w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego z okazji Światowego Dnia Książki odbyła się konferencja poświęcona promocji czytelnictwa w Polsce. W trakcie konferencji uroczyście wręczono dyplomy laureatom konkursów organizowanych przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich: Mistrz Promocji Czytelnictwa 2010 i Tydzień Bibliotek 2010.

DYPLOMY
Dyplomy dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle zdobyła I miejsce w ogólnopolskim konkursie na najlepiej przeprowadzony Tydzień Bibliotek 2010 oraz wyróżnienie specjalne w konkursie Mistrz Promocji Czytelnictwa 2010. Jury konkursów bardzo wysoko oceniło poziom imprez służących promocji książki i czytelnictwa, zrealizowanych w 2010 roku przez Bibliotekę, jej kreatywność w pozyskiwaniu użytkowników i ich edukacji kulturalnej. Nagrody, dyrektor Małgorzacie Piekarskiej, wręczyła Elżbieta Stefańczyk, prezes Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

MBP w Jaśle realizuje szereg różnorodnych działań kulturalno-edukacyjnych mających na celu popularyzację czytelnictwa i upowszechnianie wiedzy m.in. zajęcia animacyjno-czytelnicze, zajęcia edukacyjne, spotkania autorskie, promocje książek, spotkania dyskusyjnych klubów książki, warsztaty internetowe, plastyczne, literackie, ekologiczne  adresowane do różnych odbiorców i  grup wiekowych. Co roku dodawane są nowe formy pracy z użytkownikiem. W 2010 r. dwa razy odbyły się gry uliczne: Balladyna i Tropami Muminków. Po raz pierwszy w Jaśle rozpoczęto akcję „Uwolnij książkę”, a w bibliotece na stałe zagościła półka bookcrossingowa. MBP w Jaśle była partnerem dla Nieformalnej Grupy Młodzieży ANI-MUSZ, która realizowała projekt Lacrosse w ramach programu Młodzież w działaniu.

Realizowane były dwa projekty dofinansowane przez MKiDN: „Twórcy, Słowa, Obrazy” oraz „V Festiwal Poezji i Prozy”, w ramach których zorganizowano m.in. spotkania autorskie, koncert piosenki poetyckiej, prezentowane były najciekawsze filmowe adaptacje współczesnej literatury polskiej, warsztaty czerpania papieru.  Przy MBP działają: Klub Powiększania Wyobraźni, zrzeszający lokalnych twórców i miłośników literatury, a także Klub Poetów i Twórców Ludowych Ziemi Jasielskiej „Michalina”.

W spotkaniu z okazji Światowego Dnia Książki udział wzięli m.in. przedstawiciele Porozumienia Bibliotekarzy, Księgarzy i Wydawców: Rafał Skąpski – prezes PTWK, Tadeusz Górny – wiceprezes PTWK, Grzegorz Gauden – dyrektor Instytutu Książki, Elżbieta Stefańczyk – przewodnicząca SBP oraz zaproszeni goście: Beata Stasińska – przedstawicielka Ruchu Obywateli Kultury, Marcin Beme – realizator akcji „Ania z Zielonego Wzgórza w autobusach”, Sławomir Krempe – inicjator akcji „Czytam, bo lubię to”.

Omówiono akcje promujące czytelnictwo: „Ania z Zielonego Wzgórza w autobusach”, „Czytam, bo lubię to”,  „Polećmy książki premierowi”oraz „Pakt dla Kultury”. Dyrektor Instytutu Książki, Grzegorz Gauden przedstawił rządowe działania na rzecz bibliotek publicznych m.in.  Program Rozwoju Bibliotek „Biblioteka +”. Beata Stasińska, dziękując bibliotekarzom za ich pracę i wkład w rozwój kultury czytelniczej, zwróciła uwagę na fakt, że w Polsce – kraju o bardzo niskim zaufaniu społecznym – największym zaufaniem, co wykazały przeprowadzone badania, cieszy się właśnie biblioteka.

(MBP w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle laureatem dwóch ogólnopolskich nagród”

  1. No i oczywiście biblioteka doceniana jest przez „miłościwie nam panujących”, byłych i obecnych, co przekłada się na udogodnienia lokalowe i dotacje pieniężne…