Informacje

Pieniądze dla przedsiębiorczych w zasięgu ręki

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ” zaprasza wszystkich zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na bezpłatne szkolenie „Działania wdrażane przez LGD „LIWOCZ” – „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” i „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.

Szkolenie związane jest z naborem wniosków w ramach działań „Różnicowanie w kierunku działalność nierolniczej” oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, który będzie trwał od 09.05.2011 r. do 06.06.2011 r.

W ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalność nierolniczej” rolnik, jego małżonek lub domownik, może otrzymać pomoc finansową do 100 tys. zł. Natomiast w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, prowadzące (podejmujące) działalność jako mikroprzedsiębiorca zatrudniający poniżej 10 osób, mogą otrzymać pomoc finansową do 300 tys. zł.

W tym naborze Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ” ustaliła pulę środków do rozdysponowania w wysokości 500 tys. zł. w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalność nierolniczej” oraz 500 tys. zł. w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.

Szkolenie skierowane jest do mieszkańców Gmin: Brzostek, Brzyska, Jodłowa, Pilzno,Skołyszyn. Ponadto w szkoleniu mogą uczestniczyć przedsiębiorcy, którzy na terenie wskazanych gmin prowadzą działalność gospodarczą.

Szkolenia odbędą się:
11.04.2011 r. godz. 16:00 – 20:00 – Dom Kultury w Pilźnie
12.04.2011 r. godz. 16:00 – 20:00 – Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie
13.04.2011 r. godz. 16:00 – 20:00 – Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku
14.04.2011 r. godz. 16:00 – 20:00 – Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Jodłowej
15.04.2011 r. godz. 16:00 – 20:00 – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzyskach

Informacji związanych ze szkoleniem oraz naborem wniosków udzielają pracownicy biura LGD „LIWOCZ” osobiście w biurze od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00 (siedziba biura LGD „LIWOCZ” – Brzyska 11A), telefonicznie: 13 44 103 38 lub pocztą elektroniczną: lgdliwocz@wp.pl.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na szkolenia oraz do składania wniosków!

Logotypy

(LGD „Liwocz”)

SŁOWA KLUCZOWE