dotacje

 • Dotacje na rozwój jasielskiego sportu rozdysponowane

  609 tys. złotych przeznaczy w 2024 roku samorząd Jasła na wsparcie klubów sportowych. W czwartek, 25 stycznia, ukazało się zarządzenie burmistrza, w którym podano przedsięwzięcia wybrane do dofinansowania w formie dotacji celowej z budżetu miasta. Środki zostaną przeznaczone m.in. na udział w rozgrywkach ligowych, turniejach, szkoleniach czy krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • 2,2 mln złotych na dotacje

  Miasto Jasło przyznało dotacje na zadnia z zakresu zdrowia publicznego, z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, a także sportu. W sumie wartość dotacji wyniosła ponad 2,2 mln zł.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Dotacja na remont zabytków

  Miasto Jasło ogłasza nabór wniosków o udzielnie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków. Dotacje przyznawane będą w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • 132 tysiące złotych dla młodzieżowych drużyn pożarniczych z powiatu jasielskiego

  Młodzieżowe drużyny pożarnicze działające przy jednostkach ochotniczych straży pożarnych na terenie powiatu jasielskiego będą doposażone w nowe umundurowanie i sprzęt szkoleniowy, dzięki któremu przyszli adepci sztuki pożarniczej będą mogli profesjonalnie przygotowywać się do udziału w akcjach ratowniczych. Wsparcie finansowe pochodzi z budżetu państwa.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • 620 tys. złotych na przedsięwzięcia o charakterze sportowym

  Władze Jasła dokonały podziału środków przeznaczonych na realizację zadań własnych samorządu w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu. W tym roku do klubów sportowych, fundacji i stowarzyszeń działających na terenie naszego miasta trafi 620 tys. złotych. Podobnie jak w poprzednich latach na liście dyscyplin, którym przyznano dofinansowanie, dominują piłka nożna, siatkówka oraz sporty walki.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Dotacje z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i terapii uzależnień

  Miasto Jasło w ramach ogłoszonego konkursu przyznało dotacje z zakresu pomocy społecznej na 2022 rok o wartości 458 500 zł. Dodatkowo rozstrzygnięte zostały również konkursy na dotacje z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – 167 tys. zł oraz świadczeń zdrowotnych z zakresu terapii uzależnień – 105 tys. zł. W sumie na zadania te przeznaczono ponad 730 tys. zł.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Granty na rzecz ratowania zabytków kultu religijnego w gminie Jasło

  Gmina Jasło rozdzieliła kolejne środki przeznaczone na opiekę nad zabytkami. Dotacje celowe z tegorocznego budżetu samorządu trafią tym razem do parafii rzymskokatolickich w Szebniach oraz Osobnicy. Wsparcie finansowe pozwoli na zrealizowanie zaplanowanych przez nie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkowych obiektach kultu religijnego.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Dwanaście zabytków w powiecie jasielskim z dofinansowaniem PWKZ

  365 tysięcy złotych trafi w tym roku do jednostek samorządu terytorialnego, parafii rzymskokatolickich oraz organizacji pozarządowych z obszaru powiatu jasielskiego na utrzymanie zabytkowych obiektów. Środki, będące w puli Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, pozwolą dotowanym podmiotom na rozpoczęcie nowych zadań lub kontynuowanie podjętych w latach wcześniejszych prac ratujących od zapomnienia pamiątki dziedzictwa kulturowego po naszych przodkach.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Wyniki otwartego konkursu na dotacje sportowe w 2020 roku

  Samorząd Jasła rozdysponował środki na realizację przedsięwzięć o charakterze sportowym. Z lokalnego budżetu zostaną sfinansowane łącznie dwadzieścia trzy zadania zgłoszone przez kluby oraz stowarzyszenia. W tym roku na szkolenie i udział w rozgrywkach ligowych, organizację zawodów sportowych czy podnoszenie poziomu sprawności fizycznej swoich mieszkańców miasto przeznaczy 600 tysięcy złotych.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Piłka nożna, siatkówka i sporty walki najpopularniejszymi dyscyplinami w mieście

  Znany jest już podział środków, które w tym roku zostaną przeznaczone z miejskiego budżetu na realizację przedsięwzięć o charakterze sportowym. Łączna pula dotacji wyniosła 643 800 złotych. Kwota ta została rozdysponowana do osiemnastu klubów. Oferty, które zostały wyłonione i otrzymają dofinansowanie, obejmują zarówno najpopularniejsze dyscypliny drużynowe, w tym piłkę nożną oraz piłkę siatkową kobiet i mężczyzn, jak również sporty indywidualne (judo, karate, kickboxing, narciarstwo alpejskie, narciarstwo biegowe, rolkarstwo, pływanie, czy kolarstwo).

  CZYTAJ WIĘCEJ »