InformacjeSport | rekreacja | turystyka

Wyniki otwartego konkursu na dotacje sportowe w 2020 roku

Samorząd Jasła rozdysponował środki na realizację przedsięwzięć o charakterze sportowym. Z lokalnego budżetu zostaną sfinansowane łącznie dwadzieścia trzy zadania zgłoszone przez kluby oraz stowarzyszenia. W tym roku na szkolenie i udział w rozgrywkach ligowych, organizację zawodów sportowych czy podnoszenie poziomu sprawności fizycznej swoich mieszkańców miasto przeznaczy 600 tysięcy złotych.

Burmistrz Ryszard Pabian ogłosił dzisiaj wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie miasta Jasła w 2020 roku. Łączna pula środków jakie w bieżącym roku zostaną przeznaczone przez lokalny samorząd na ten cel wyniesie 600 tysięcy złotych. Rozpiętość wysokości udzielonych grantów wynosi od 0,5 tysiąca do 156 tysięcy złotych. Kluby i stowarzyszenia, które starały się o przyznanie dotacji z kasy miasta, spożytkują przekazane środki na szkolenie dzieci, młodzieży i seniorów, uczestnictwo w rozgrywkach ligowych różnych szczebli, zakup sprzętu sportowego, organizację imprez sportowych czy podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców w różnym wieku.

W tegorocznej edycji konkursu wyłoniono łącznie dwadzieścia trzy zadania publiczne, które zostały zgłoszone przez czternaście klubów, jedną fundację, dwa stowarzyszenia oraz jeden związek sportowy. Lista wyłonionych projektów pokazuje jak liczny przekrój dyscyplin będzie propagowany wśród mieszkańców naszego miasta. Są to: piłka nożna, piłka siatkowa, piłka siatkowa, sporty walki (judo, karate kyokushin, kickboxing, iaido i kobudo), pływanie, tenis stołowy, narciarstwo biegowe, rolkarstwo, narciarstwo alpejskie, a także kolarstwo górskie.

Największym beneficjentem został Miejski Klub Sportowy „MOSiR”, którego seniorzy prowadzą obecnie rozgrywki w drugiej lidze piłki siatkowej mężczyzn. Na ten cel z budżetu miasta zostanie przeznaczone 156 tysięcy złotych.

Jasielski Klub Sportowy „Czarni”, który w bieżącym roku obchodzi jubileusz 110-lecia istnienia, na realizację dwóch odrębnych zadań dotyczących szkolenia i udziału w rozgrywkach ligowych grup młodzieżowych oraz szkolenia i udziału w rozgrywkach ligowych seniorów otrzyma odpowiednio: 77 tysięcy złotych i 68 tysięcy złotych.

Wśród podmiotów objętych dofinansowaniem w 2020 roku są ponadto:

 • Uczniowski Klub Sportowy „MOSiR” – szkolenie sportowe w zakresie piłki siatkowej dziewcząt i kobiet (60 tys. złotych)
 • Uczniowski Klub Sportowy „MOSiR” – szkolenie sportowe w zakresie nauki, doskonalenia i popularyzacji judo (21,5 tys. złotych)
 • Osiedlowy Klub Sportowy „Sobniów” – szkolenie i udział w rozgrywkach piłki nożnej pięciu drużyn młodzieżowych i zespołu seniorów (35 tys. złotych)
 • Jasielski Klub Kyokushin Karate – szkolenie i współzawodnictwo w karate (33,5 tys. złotych)
 • Jasielskie Stowarzyszenie Sportowe – podwyższenie sprawności fizycznej dzieci poprzez szkolenie w Akademii Piłkarskiej Jasło (35 tys. złotych)
 • Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka” – szkolenie sportowe z piłki nożnej, udział w rozgrywkach Ligi Podkarpackiej i turniejach (32 tys. złotych)
 • Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Sportów Walki – Judo Jasło” – szkolenie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym (30 tys. złotych)
 • Klub Sportowy „Speed” – szkolenie dzieci i młodzieży w pływaniu (9 tys. złotych)
 • Klub Sportowy „Speed” – rozwój narciarstwa biegowego i rolkarstwa (7,5 tys. złotych)
 • Międzyosiedlowy Klub Sportowy „Jasiołka – Hankówka – Brzyszczki” – szkolenie i współzawodnictwo w piłce nożnej (12 tys. złotych)
 • Uczniowski Klub Sportowy „Spin” – szkolenie dzieci i młodzieży w grze w tenisa stołowego oraz udział w IV lidze krośnieńskiej (6 tys. złotych)
 • Szkolny Związek Sportowy Powiatu i Miasta Jasła – organizacja szkolnych i miejskich zawodów sportowych (4 tys. złotych)
 • Jasielski Klub Sportów Walki – rozwój dziecięcego kickboxingu wśród mieszkańców miasta (3 tys. złotych)
 • Jasielskie Stowarzyszenie Cyklistów – szkolenie sportowe i udział w zawodach zawodników JSC (2,5 tys. złotych)
 • Global Soccer Academy – całoroczne szkolenie i udział w rozgrywkach Podkarpackiej I Ligi Piłki Nożnej (2 tys. złotych)
 • Uczniowski Klub Sportowy „Biały Orzeł” – podnoszenie poziomu sprawności fizycznej poprzez naukę IAIDO oraz KOBUDO (1 tys. złotych)
 • Uczniowski Klub Sportowy „Biały Orzeł” – podnoszenie poziomu sprawności fizycznej poprzez naukę SHORIN RYU OKINAWA KARATE (1 tys. złotych)
 • Międzyszkolny Klub Sportowy „Gamracik” – organizacja międzyszkolnego turnieju piłki nożnej (1,8 tys. złotych)
 • Fundacja im. Stanisława Barabasza – rozwój narciarstwa alpejskiego w Jaśle (1,2 tys. złotych)
  Stowarzyszenie „Turnieje Sportowe” – organizacja turniejów piłkarskich (0,5 tys. złotych).

Wyboru zgłoszonych przez kluby sportowe projektów przeznaczonych do dofinansowania dokonała komisja powołana przez burmistrza miasta w składzie: Elwira Musiałowicz-Czech – pierwszy zastępca burmistrza (przewodnicząca komisji), Henryk Rak – przewodniczący Rady Miejskiej, Andrzej Dybaś – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, Paweł Rzońca – sekretarz miasta, Patrycja Bimkiewicz – kierownik Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki w Urzędzie Miasta.

Przyznanie grantu z budżetu miasta Jasła było uwarunkowane następującymi kryteriami: znaczenie wnioskowanego projektu dla realizacji celu publicznego, kalkulacja kosztów realizacji zadania w zestawieniu z zakresem rzeczowym, możliwość realizacji zadania przez klub sportowy, dotychczasowe wykorzystanie przez wnioskodawcę otrzymanych dotacji oraz osiągnięte wyniki sportowe w ubiegłym roku.

W zarządzeniu sygnowanym przez burmistrza Ryszarda Pabiana nie podano liczby wniosków rozpatrzonych negatywnie z powodu błędów formalnych czy też niskiej oceny merytorycznej.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Wyniki otwartego konkursu na dotacje sportowe w 2020 roku”