Informacje

132 tysiące złotych dla młodzieżowych drużyn pożarniczych z powiatu jasielskiego

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Młodzieżowe drużyny pożarnicze działające przy jednostkach ochotniczych straży pożarnych na terenie powiatu jasielskiego będą doposażone w nowe umundurowanie i sprzęt szkoleniowy, dzięki któremu przyszli adepci sztuki pożarniczej będą mogli profesjonalnie przygotowywać się do udziału w akcjach ratowniczych. Wsparcie finansowe pochodzi z budżetu państwa.

Wręczenie promes dla młodzieżowych drużyn pożarniczych miało miejsce podczas uroczystej zbiórki w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle z udziałem przedstawicieli wyróżnionych jednostek ochotniczych straży pożarnych oraz zaproszonych gości reprezentujących władze państwowe i samorządowe, Państwową Straż Pożarną oraz Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Na 97 jednostek ochotniczych straży pożarnych funkcjonujących w powiecie jasielskim, przy 32 działają młodzieżowe drużyny pożarnicze. Wszystkim zostało przyznane dofinansowanie z budżetu państwa na realizację zadania publicznego pod nazwą „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo – gaśniczych”.

Środki te będą mogły zostać wykorzystane na zakup wyposażenia do przeprowadzania zawodów sportowo – pożarniczych dla młodzieżowych drużyn pożarniczych, umundurowania i wyposażenia osobistego dla członków młodzieżowych drużyn pożarniczych oraz sprzętu teleinformatycznego wykorzystywanego w procesie szkolenia członków młodzieżowych drużyn pożarniczych.

Pula przeznaczona dla powiatu jasielskiego wynosi 132 tysiące złotych.

Składam serdeczne podziękowania za pomoc w zdobyciu środków jakie trafiły do młodzieżowych drużyn pożarniczych. Jestem pewny, że będą one bardzo dobrze wydane i są inwestycją w przyszłość. Jestem przekonany, że wielu członków młodzieżowych drużyn pożarniczych zastąpi swoich starszych kolegów w swoich jednostkach OSP, a może nawet zostanie strażakami zawodowymi czego serdecznie życzę. – powiedział bryg. Piotr Śmietana, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle.

Promesy odebrali prezesi, naczelnicy, opiekunowie oraz członkowie młodzieżowych drużyn pożarniczych z: Jasła – Niegłowic (miasto Jasło), Błażkowej, Brzysk, Kłodawy, Lipnicy Dolnej (gmina Brzyska), Dobryni, Duląbki, Łazów Dębowieckich, Cieklina, Zarzecza, Folusza (gmina Dębowiec), Bierówki, Warzyc, Osobnicy, Niepli (gmina Jasło), Myscowej (gmina Krempna), Mytarzy, Mytarki, Brzezowej, Łysej Góry, Toków, Nowego Żmigrodu, Siedlisk Żmigrodzkich, Nienaszowa (gmina Nowy Żmigród), Skołyszyna, Przysiek, Harklowej, Jabłonicy, Pustej Woli, Lipnicy Górnej (gmina Skołyszyn), Roztok i Tarnowca (gmina Tarnowiec).

Myślę, że te środki zostaną wykorzystane na dalszy rozwój młodzieżowych drużyn pożarniczych, które działają na terenie powiatu, naszego województwa, jak i na terenie całego kraju. Młodzież jest przyszłością nie tylko społeczeństw, a szczególnie przyszłością ochotniczej straży pożarnej, jak i całego ratownictwa pożarniczego na terenie całego kraju. Chciałbym tu jeszcze podkreślić, że również Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej przekazuje co roku w ramach środków ubezpieczeniowych środki na rzecz młodzieżowych drużyn pożarniczych. – mówił st. bryg. Andrzej Marczenia, zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie.

Stanisław Święch, członek Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, a zarazem prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Jaśle podziękował władzom naszego państwa za środki, które przez te ostatnie lata płyną dużym strumieniem do jednostek ochotniczych straży pożarnych.

To nie tylko dzisiejsza uroczystość wręczania promes dla młodzieżowych drużyn pożarniczych. Wiele środków wpłynęło poprzez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, firmy ubezpieczeniowe, fundacje, jak również inne. Również od trzech lat Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wspiera nasze jednostki ochotniczych straży pożarnych. Za to wszystko bardzo serdecznie dziękujemy. Oczywiście, dziękujemy przewodniczącemu Parlamentarnego Zespołu Strażaków druhowi Zbigniewowi Chmielowcowi, który stara się o te środki i – jak już powiedziałem – te pieniążki przychodzą strumieniami. Niektóre jednostki nie wiedzą już co kupować, bo tyle tych środków jest, ale jest to naprawdę dobry wydatek. Inwestycja w młodzieżowe drużyny pożarnicze to nasze przyszłe bezpieczeństwo. My starsi przechodzimy na emeryturę i nie musimy uczestniczyć w działaniach, ustępując miejsca druhom młodzieżowych drużyn pożarniczych, którzy od najmłodszych lat przygotowują się do tego, aby kiedyś nas zastąpić. – powiedział.

Podczas dzisiejszej zbiórki w jasielskiej jednostce straży pożarnej miało miejsce wręczenie medali Za zasługi dla pożarnictwa powiatu jasielskiego, nadane przez Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Jaśle w dowód uznania za wsparcie działalności statutowej Związku, jak również poszczególnych jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu jasielskiego.

Wyróżnienia otrzymali: poseł do Parlamentu Europejskiego dr Bogdan Rzońca, senator Rzeczypospolitej Polskiej Alicja Zając, szef Gabinetu Politycznego Wiceprezesa Rady Ministrów Jacka Sasina Piotr Rycerski oraz starosta jasielski Adam Pawluś.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE