Na drogach

Droga z Osieka Jasielskiego do Zawadki Osieckiej już po kapitalnym remoncie

| Droga przez Zawadkę Osiecką po remoncie, FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Dzisiaj w Zawadce Osieckiej miało miejsce spotkanie, podczas którego przekazano do użytkowania inwestycje drogowe zrealizowane na terenie gminy Osiek Jasielski.

Po kapitalnym remoncie otwarto drogę powiatową prowadzącą od mostu w Markuszce do Zawadki Osieckiej. Wójt gminy Osiek Jasielski, w rozmowie ze mną, jest przekonany co do zasadności inwestycji. – Droga była w fatalnym stanie. Nawet w ubiegłym roku miała tutaj miejsce bardzo poważna sytuacja. Samochód z mieszkańcami naszej gminy uderzył w drzewo przydrożne, którego dzisiaj na szczęście już nie ma, bo przy okazji przebudowy tej drogi zostało wyeliminowane. Pewnie by do tego nie doszło, gdyby ta droga była już zrealizowana. Osoby biorące udział w tym wypadku dosyć mocno ucierpiały, doszło nawet do złamań kręgosłupa. Wyszli z tego po długiej rehabilitacji. Tak, jak już mówiłem, droga była zniszczona, pobocza były porośnięte chaszczami, ale przede wszystkim była wąska przez co trudno było się na niej rozminąć. Słowa podziękowania należą się panu staroście, bo tak naprawdę to był jego pomysł. Zwrócił się do nas z pytaniem czy ją robimy. Nasza odpowiedź była jednoznaczna: oczywiście, że robimy. Rozmawialiśmy na temat tego na ile gmina będzie mogła dołożyć do tej inwestycji. My chętnie chcemy partycypować w tego typu zadaniach. Gmina wykonała projekty na drogę i chodniki, dołożyliśmy też kwotę 250 tysięcy złotych. Tutaj było duże dofinansowanie ze środków rządowych. Trzeba sobie jasno powiedzieć, że dzięki temu, że udało się uzyskać duże dofinansowanie, ta inwestycja została zrealizowana za co jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję w imieniu wszystkich mieszkańców naszej gminy. – powiedział Andrzej Stachurski.

To niespełna kilometrowy odcinek, ale jakże ważny z puntu widzenia rozwoju komunikacyjnego tej części naszego powiatu. Dzięki temu, że poszerzono jezdnię i ułożono nową warstwę asfaltu, kierowcy będą mieli teraz większy komfort przejazdu tą trasą, zaś mieszkańcy pobliskich gospodarstw domowych nie będą już narzekali na hałas wydobywający się spod kół pojazdów najeżdżających na podziurawioną nawierzchnię.

Istotnym aspektem towarzyszącym robotom budowlanym było odseparowanie ruchu kołowego od pieszego. Dzięki temu na całej długości przebudowywanej drogi powstał ciąg pieszo – rowerowy.

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Zdecydowanie poprawi to bezpieczeństwo naszych mieszkańców. Ale nie tylko Zawadki Osieckiej, bo uczęszczają też tędy mieszkańcy Pielgrzymki czy mieszkańcy gminy Dębowiec, którzy skracają sobie tędy dojazd do drogi wojewódzkiej, którą dojeżdżają do pracy chociażby do Domu Pomocy Społecznej w Foluszu. Bardzo się cieszymy z tej inwestycji. – objaśnia Andrzej Stachurski. – Radni gminy Osiek Jasielski podjęli dobrą decyzję dźwigając rękę za tym, abyśmy mogli zrealizować najpierw projekt na wykonanie tej drogi. Do tego mamy jeszcze 500 metrów chodnika przy drodze powiatowej w Osieku Jasielskim. Bardzo dziękuję całemu Zarządowi Powiatu na czele ze starostą Adamem Pawlusiem, ponieważ ta inwestycja na pewno przyniesie wymierne korzyści. Tych inwestycji na terenie gminy Osiek Jasielski jest dużo więcej, których nie było wcześniej okazji oddawać uroczyście do użytkowania. To przede wszystkim chodniki w kilku miejscowościach: Pielgrzymka, Mrukowa, Samoklęski, Załęże. To wszystko poprawi bezpieczeństwo naszych dzieci i nas samych. – dodaje.

Całość prac pochłonęła ponad 2,4 mln złotych. Powiat jasielski otrzymał na ten cel dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1,3 mln złotych. Dotacja z gminy Osiek Jasielski wyniosła 250 tysięcy złotych. Pozostałe środki to wkład własny. Zadanie zrealizowało w imieniu inwestora Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych sp. z o.o. z siedzibą w Jaśle.

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Adam Pawluś powiedział: – Bez rządowych środków nie byłoby tych inwestycji. Samorządowy fundusz drogowy zainicjował przed laty Bogdan Rzońca, który był przewodniczącym Komisji Infrastruktury w polskim Sejmie. Obecnie ten fundusz nazywa się Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. Chciałbym z tego miejsca podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że otrzymaliśmy te środki.

Odczytał również list, który na okoliczność dzisiejszego wydarzenia skierowała do niego Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart. Napisała w nim m.in.: „Duża ilość inwestycji drogowych prowadzonych na terenie naszego województwa niewątpliwie cieszy nas wszystkich, a dla innych staje się wzorem godnym do naśladowania. Poprawa dostępności transportowej województwa podkarpackiego oraz zwiększenie jego spójności komunikacyjnej zwiększa potencjał i możliwości rozwoju Podkarpacia. Jednak rozwój infrastruktury województwa to nie tylko główne drogi oraz wiodące połączenia między większymi ośrodkami. To także lokalne połączenia ułatwiające podróżowanie mieszkańcom. Droga powiatowa Dobrynia – Zawadka Osiecka – Załęże, którą dziś uroczyście otwieramy, ma strategiczne znaczenie właśnie dla mieszkańców Zawadki. Inwestycja jest niezwykle istotna zarówno ze względu na wzrost komfortu podróżowania, jak i tworzenie nowoczesnych bezpiecznych ciągów komunikacyjnych. Dlatego inwestycja ta została dofinansowana środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Nie ma lepszej wizytówki, lepszego świadectwa dobrze funkcjonującego samorządu niż świetnie opracowane i zrealizowane inwestycje. Cieszę się, że dzisiaj do listy Waszych udanych przedsięwzięć dołączyło kolejne. Zakończone zadania świadczą o dbałości władz samorządowych nad jakością życia mieszkańców, zwiększają bezpieczeństwo na drogach, komfort jazdy oraz przyczyniają się do rozwoju gospodarczego powiatu. Dlatego cieszę się, że oddawane są do użytku kolejne inwestycje drogowe, które są zgodne z potrzebami mieszkańców.”

| Nz. symboliczne przecięcie wstęgi (od lewej): starosta Adam Pawluś, wójt gminy Andrzej Stachurski, senator Alicja Zając, prezes PRDM Jasło Adam Matuszewski, przewodniczący Rady Gminy Piotr Wojdacz, FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

W symbolicznym przekazaniu do użytkowania zadania inwestycyjnego, które łączy ze sobą trzy miejscowości: Załęże, Zawadkę Osiecką i Osiek Jasielski, wzięła również udział senator Rzeczypospolitej Polskiej Alicja Zając.

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar
| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar
| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar
| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE