Informacje

Dwanaście zabytków w powiecie jasielskim z dofinansowaniem PWKZ

365 tysięcy złotych trafi w tym roku do jednostek samorządu terytorialnego, parafii rzymskokatolickich oraz organizacji pozarządowych z obszaru powiatu jasielskiego na utrzymanie zabytkowych obiektów. Środki, będące w puli Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, pozwolą dotowanym podmiotom na rozpoczęcie nowych zadań lub kontynuowanie podjętych w latach wcześniejszych prac ratujących od zapomnienia pamiątki dziedzictwa kulturowego po naszych przodkach.

Nz. Jasło – dawna kaplica gimnazjalna, obecnie kościół parafialny pw. św. Stanisława BM. Zakres przewidzianych prac konserwatorskich w bieżącym roku to: renowacja stropu i malowanie oraz wymiana okien od strony ulicy Mickiewicza i w prezbiterium, a także konserwacja witraży.
| Fot. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Tegoroczny nabór wniosków o finansowe wsparcie działań przy obiektach zabytkowych w naszym województwie cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Do Podkarpackiego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z siedzibą w Przemyślu wpłynęła rekordowa ilość wniosków. W skali całego regionu beneficjenci ubiegali się o przyznanie dotacji na realizację 418 zadań. Komisja dokonująca podziału dostępnych środków podjęła decyzję o przyznaniu 161 dotacji na prace remontowo – konserwatorskie przy obiektach architektury na kwotę 6 232 000 zł oraz 108 dotacji na prace konserwatorskie przy obiektach ruchomych na kwotę 3 160 000 zł.

Przedmiotowa pomoc finansowa trafi również do beneficjentów z obszaru powiatu jasielskiego. Na liście podmiotów ubiegających się o dotacje na ocalenie od zapomnienia zabytków znajdują się: jednostki samorządu terytorialnego, parafie rzymskokatolickie oraz organizacje pozarządowe.

Wśród projektów wskazanych do dofinansowania znalazły się następujące obiekty nieruchome i ruchome: kaplica rodu Lisowieckich na cmentarzu komunalnym przy ulicy Zielonej w Jaśle, dawny kościół gimnazjalny przy ulicy Czackiego w Jaśle, ruiny zamku „Golesz” w Krajowicach, akwedukt na Wilczym Potoku w Nowym Żmigrodzie, drewniany kościół w Trzcinicy, drewniany kościół w Załężu, kościół parafialny w Dębowcu, dawny kościół parafialny w Osieku Jasielskim, cerkiew prawosławna w Pielgrzymce, kościół parafialny w Sławęcinie, dawna plebania w Szebniach, dawna cerkiew greckokatolicka w Świątkowej Małej.

Łączna wysokość grantów udzielonych dla właścicieli obiektów zabytkowych z naszego powiatu wyniesie 365 tysięcy złotych.

Pełne zestawienie dotacji PWKZ w roku 2021:

Miejsce/obiekt: Jasło, kaplica grobowa Lisowieckich na starym cmentarzu przy ulicy Zielonej
Wnioskodawca: Miasto Jasło
Zakres prac: Pełny zakres prac konserwatorsko-restauratorskich
Kwota kosztorysowa: 118 290,00 zł
Wnioskowana kwota dotacji: 53 230,50 (45%),
Kwota przyznana: 35 000

Miejsce/obiekt: Jasło, kościół gimnazjalny, ob. parafialny przy ulicy Czackiego
Wnioskodawca: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława BM
Zakres prac: Remont tynków na żelbetowym stropie i ścianach, wymiana stolarki okiennej wraz z konserwacją witraży
Kwota kosztorysowa: 154 827,75 zł,
Wnioskowana kwota dotacji: 45 000 złotych (29,06%),
Kwota przyznana: 30 000

Miejsce/obiekt: Krajowice, ruiny zamku „Golesz”
Wnioskodawca: Stowarzyszenie Miłośników Kołaczyc
Zakres prac: Kontynuacja prac remontowo-konserwatorskich baszty (od strony północnej) oraz rekonstrukcja i zabezpieczenie korony murów
Kwota kosztorysowa: 80 889,56 zł,
Wnioskowana kwota dotacji: 80 000 złotych (98,90%),
Kwota przyznana: 30 000

Miejsce/obiekt: Nowy Żmigród, akwedukt na Wilczym Potoku
Wnioskodawca: Gmina Chrześcijańska im. Leona Karcińskiego w Nowym Żmigrodzie
Zakres prac: III etap prac konserwatorsko-remontowych (konserwacja ścian we wnętrzu, instalacji żeliwnej oraz stropu; rekonstrukcja stalowych drzwi wejściowych)
Kwota kosztorysowa: 41 486,62 zł,
Wnioskowana kwota dotacji: 30 000 złotych (72,21%),
Kwota przyznana: 20 000

Miejsce/obiekt: Trzcinica, drewniany kościół
Wnioskodawca: Parafia Rzymskokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego i św. Doroty w Trzcinicy
Zakres prac: Impregnacja gontowego pokrycia dachów i elewacji kościoła z przylegającą wieżą oraz ogrodzenia
Kwota kosztorysowa: 205 865,25 zł,
Wnioskowana kwota dotacji: 50 000 złotych (24,29%),
Kwota przyznana: 40 000

Miejsce/obiekt: Załęże, drewniany kościół
Wnioskodawca: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Załężu
Zakres prac: Kontynuacja prac budowlano-konserwatorskich: (remont konstrukcji dachu aneksu nawy z wymianą poszycia, remont konstrukcji dachu nad salką katechetyczną z wykonaniem deskowania i wymianą oblachowania, modernizacja instalacji odgromowej, wymiana odeskowania elewacji, wykonanie rynsztoków, wykonanie fundamentów i wymiana belek podwalinowych pod przybudówką, wymiana stolarki okiennej, uzupełnienie deskowania dzwonnicy)
Kwota kosztorysowa: 314 222,72 zł,
Wnioskowana kwota dotacji: 100 000 złotych (31,82%),
Kwota przyznana: 40 000

Miejsce/obiekt: Dębowiec, kościół
Wnioskodawca: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Bartłomieja w Dębowcu
Zakres prac: Konserwacja techniczna i estetyczna polichromii stropu i facety
Kwota kosztorysowa: 140 958,00 zł,
Wnioskowana kwota dotacji: 70 000 zł (49,66%),
Kwota przyznana: 40 000

Miejsce/obiekt: Osiek Jasielski, dawny kościół parafialny
Wnioskodawca: Parafia Rzymskokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego w Osieku Jasielskim
Zakres prac: Konserwacja ołtarza głównego (III etap)
Kwota kosztorysowa: 24 064,00 zł,
Wnioskowana kwota dotacji: 24 064,00 zł (100%),
Kwota przyznana: 15 000

Miejsce/obiekt: Pielgrzymka, cerkiew prawosławna
Wnioskodawca: Parafia Prawosławna pw. św. Michała Archanioła w Pielgrzymce
Zakres prac: Konserwacja ołtarza głównego (III etap)
Kwota kosztorysowa: 64 260,00 zł,
Wnioskowana kwota dotacji: 40 000 zł (62,28%),
Kwota przyznana: 40 000

Miejsce/obiekt: Sławęcin, kościół parafialny
Wnioskodawca: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Katarzyny w Sławęcinie
Zakres prac: Pełna konserwacja i restauracja struktur stolarsko-snycerskich wraz z obrazami
Kwota kosztorysowa: 235 999,32 zł,
Wnioskowana kwota dotacji: 117 999,66 (50%),
Kwota przyznana: 30 000

Miejsce/obiekt: Szebnie, plebania
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marcina Biskupa w Szebniach
Zakres prac: Prace konserwatorskie i restauratorskie przy trzech obrazach sztalugowych
Kwota kosztorysowa: 23 400,00 zł,
Wnioskowana kwota dotacji: 11 000 zł (47%),
Kwota przyznana: 10 000

Miejsce/obiekt: Świątkowa Mała, dawna cerkiew greckokatolicka
Wnioskodawca: Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Niepokalanej w Desznicy
Zakres prac: Pełny zakres prac konserwatorsko-restauratorskich (chorągwie procesyjne, nastawa ołtarzowa tzw. rama ołtarzyka wraz z ikoną z predelli, obraz „Ukrzyżowanie”)
Kwota kosztorysowa: 142 981,10 zł,
Wnioskowana kwota dotacji: 65 000 zł (45,46%),
Kwota przyznana: 35 000

Projekty bez przyznanej dotacji:

Miejsce/obiekt: Bieździadka, kapliczka w parku podworskim
Wnioskodawca: Gmina Kołaczyce
Zakres prac: Pełna konserwacja i restauracja
Kwota kosztorysowa: 56 972,84,
Wnioskowana kwota dotacji: 25 674,53 zł (45,06%)

Miejsce/obiekt: Nowy Żmigród, kaplica cmentarna
Wnioskodawca: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Piotra i Pawła w Nowym Żmigrodzie
Zakres prac: Prace konserwatorskie przy obrazie Matki Bożej Różańcowej
Kwota kosztorysowa: 24 428,54,
Wnioskowana kwota dotacji: 24 428,54 (100%)

Miejsce/obiekt: Nowy Żmigród, mur kamienny przy ulicy Basztowej
Wnioskodawca: Maria i Krzysztof Wyczołek
Zakres prac: II etap – prace w obrębie korony muru, zabezpieczenie z izolacją, wykonanie pełnej konserwacji estetycznej
Kwota kosztorysowa: 43 341,45 zł,
Wnioskowana kwota dotacji: 30 000 złotych (69,22%)

Miejsce/obiekt: Harklowa, kościół parafialny
Wnioskodawca: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Doroty w Harklowej
Zakres prac: Remont schodów głównych
Kwota kosztorysowa: 79 429,07 zł,
Wnioskowana kwota dotacji: 20 000 złotych (25%)

Miejsce/obiekt: Jasło, brama wejściowa starego cmentarza przy ulicy Zielonej
Wnioskodawca: Miasto Jasło
Zakres prac: Pełny zakres prac konserwatorsko-restauratorskich
Kwota kosztorysowa: 80 526,00 zł,
Wnioskowana kwota dotacji: 36 236,64 (45%)

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE