Informacje

Granty na rzecz ratowania zabytków kultu religijnego w gminie Jasło

Gmina Jasło rozdzieliła kolejne środki przeznaczone na opiekę nad zabytkami. Dotacje celowe z tegorocznego budżetu samorządu trafią tym razem do parafii rzymskokatolickich w Szebniach oraz Osobnicy. Wsparcie finansowe pozwoli na zrealizowanie zaplanowanych przez nie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkowych obiektach kultu religijnego.

Jak poinformowała sekretarz gminy Jasło Małgorzata Dubiel, w terminie wynikającym z uchwały Rady Gminy Jasło w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków wpłynęły dwa wnioski o przyznanie dotacji celowej przy obiektach kultu religijnego w miejscowościach Szebnie oraz Osobnica.

Jednym z beneficjentów została Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem świętego Marcina w Szebniach.

W piśmie skierowanym do tutejszego Urzędu Gminy poinformowała o zmianie planów i rezygnacji z przyznanego początkiem bieżącego roku grantu w wysokości 30 tysięcy złotych na konserwację detalu kamiennego w strefie cokołu i kamiennej balustrady, a także konserwację balustrady i kamiennej posadzki przy kolumnadzie zabytkowej plebanii rzymskokatolickiej w tej miejscowości.

Nz. zabytkowy kościół w Szebniach koło Jasła | FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Natomiast szebnieńska parafia zamierza w tym roku przystąpić do odnowy trzech zabytkowych obrazów znajdujących się w kościele parafialnym – Pieta ze świętym Janem Ewangelistą i Aniołami, Matka Boża z Jezusem trzymającym w dłoni jabłko, Matka Boża z Dzieciątkiem Jezus na ciemnym tle. Malowidła te są wpisane do rejestru zabytków województwa podkarpackiego.

Całkowity koszt prac konserwatorskich opiewa na 23 400 złotych, w tym środki przekazane z budżetu gminy Jasło na 2021 rok w wysokości 10 000 złotych.

Samorząd zabezpieczył również pomoc finansową dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Osobnicy. Kwota 20 tysięcy złotych zostanie przeznaczona na prace zabezpieczające przy zabytkowym obiekcie kościoła parafialnego, polegające na wymianie niesprawnego kotła centralnego ogrzewania na kaskadę kotłów kondensacyjnych wraz z oprzyrządowaniem i zabezpieczeniem.

Z wniosku wynika, że całkowity koszt tego zadania wyniesie 55 tysięcy złotych, w tym środki własne parafii – 35 tysięcy złotych. – przekazała Małgorzata Dubiel. – Komisja Budżetu i Oświaty pozytywnie zaopiniowała ten wniosek. Uzasadnieniem i poparciem dla przyznania tej dotacji celowej jest też opinia konserwatora zabytków, która mówi, że utrzymanie właściwej i stałej temperatury w całym obiekcie jest szczególnie ważne, gdyż wszystkie elementy narażone są na procesy destrukcyjne. Gdy mamy do czynienia z dużą wilgotnością, wahaniami temperatur to negatywne skutki uwidaczniają się na powierzchni obiektów polichromowanych. Dlatego utrzymanie stałej temperatury dla tego zabytku jest niezbędne i wskazuje na pozytywne przeznaczenie tych środków. – uzasadniła.

W styczniu br. Rada Gminy Jasło podjęła uchwałę w sprawie przyznania dotacji celowej w wysokości 40 tysięcy złotych na prace konserwatorskie przy zabytkowym kościele pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego i św. Doroty w Trzcinicy. Zaplanowano tam prace polegające na wykonaniu impregnacji hydrofobowej i biochronnej gontowego pokrycia dachów, elewacji ścian kościoła oraz otaczającego ogrodzenia.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE