Kultura | rozrywka | edukacja

III Przegląd Pieśni Patriotycznej i Religijnej w Dębowcu

Dom Pomocy Społecznej w Foluszu wraz z Sanktuarium Matki Bożej z La Salette w Dębowcu organizuje spotkanie integracyjno-dziękczynne za beatyfikację Jana Pawła II, które odbędzie się w ramach III Przeglądu Pieśni Religijnej i Patriotycznej. Tegoroczna edycja pod tytułem „Niechaj zstąpi Duch Twój…” odbędzie się w dniach 19-20 maja 2011 roku w Sanktuarium Matki Bożej z La Salette.

Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu
Fot. terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

W Przeglądzie, jak co roku, wezmą udział mieszkańcy domów pomocy społecznej, domów samopomocy i uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej. Pomysł zorganizowania takiej formy prezentacji artystycznej dla osób niepełnosprawnych pojawił się w 2008 roku. Pierwotnie planowano tylko przegląd pieśni religijnej, jednak ówczesny dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Foluszu Rafał Gużkowski uzupełnił go o wątek patriotyczny, stwarzając większe możliwości uczestnikom konkursu.

Tegoroczna edycja nie będzie się różnić od poprzednich. Tematyka nawiązuje do beatyfikacji naszego papieża Jana Pawła II i pod takim kątem program Przeglądu jest przygotowywany – mów Karol Adamski, p.o. dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Foluszu.

Przegląd ma charakter wielowymiarowy, ale jego nadrzędnym celem jest integracja ze społecznością lokalną. W dalszej kolejności pojawia się wątek patriotyczny, ekumeniczny i wspomnieniowy.

(Starostwo Powiatowe w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE