Informacje

Jasło będzie realizować projekty za 14,5 miliona złotych

Dwa projekty złożone przez Miasto Jasło: „Rewitalizacja otwartych przestrzeni rekreacyjnych Miasta Jasła” oraz „Rekultywacja terenów zdegradowanych przy ul. Kwiatowej w Jaśle” otrzymały dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Łączna wartość projektów wynosi 14,5 miliona złotych. Realizacja projektów to lata 2011-2012.

Andrzej Czernecki, burmistrz Jasła

Myślę, że miasto czekało właśnie na tego rodzaju projekty, a ich realizacja w znaczący sposób wpłynie na poprawę standardów spędzania wolnego czasu zarówno przez dzieci, młodzież jak i dorosłych – mówi Andrzej Czernecki, burmistrz Jasła, który jednocześnie zaznacza, że dzięki decyzji Zarządu Województwa, na czele z marszałkiem Mirosławem Karapytą i Sławomirem Mikliczem, zwiększone zostały środki na działania w ramach rekultywacji: – Tym samym nasz projekt rekultywacji terenów zdegradowanych na ul. Kwiatowej znalazł się na liście podstawowej i uzyskał dofinansowanie – wyjaśnia Czernecki.

Warto przypomnieć, że radni Rady Miejskiej Jasła na nadzwyczajnej sesji, która odbyła się 22 lutego podjęli decyzje dzięki którym możliwe było dalsze ubieganie się o środki na realizację tych projektów, a w konsekwencji uzyskanie dofinansowania.

W ramach projektu „Rewitalizacja otwartych przestrzeni rekreacyjnych Miasta Jasła”, który realizowany będzie w partnerstwie z Województwem Podkarpackim i Jasielską Spółdzielnią mieszkaniową Miasto Jasło przeprowadzi:

– rewitalizację Ogródka Jordanowskiego (powstanie m.in. siłownia na otwartym powietrzu, skatepark, ścieżka zdrowia, zamontowane zostaną nowe urządzenia zabawowe i rekreacyjne, a także mała scenka),
– budowę parku linowego (osiedle Gądki), który zamontowany będzie na naturalnym drzewostanie, (wydzielone zostaną cztery trasy o różnym stopniu trudności),
– budowę toru dla BMX (osiedle Gądki). Tor rowerowy będzie obiektem służącym do równoczesnego wyścigu czterech zawodników. Na trasie toru przewiduje się wybudowanie różnego rodzaju przeszkód,
– w ramach zagospodarowania terenu pod budowę parku linowego i toru BMX planuje się wykonanie ścieżek spacerowych z kostki brukowej, wiat grillowych, montaż ławek parkowych i piknikowych, a także wykonanie ogrodzenia,
– budowę otwartych i ogólnodostępnych placów zabaw na osiedlach Kopernika (ul. Metzgera), Ulaszowice (ul. Na Kotlinę) i Mickiewicza (ul. Słowackiego).

Ogródek Jordanowski

Ogródek Jordanowski

W ramach tego projektu Jasielska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jaśle, partner projektu, wybuduje plac zabaw na Osiedlu Gamrat. – Bardzo chcielibyśmy wybudować ten plac zabaw jeszcze przed wakacjami – mówi Janusz Przetacznik, prezes Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle. Nowy plac zabaw na osiedlu Gamrat podzielony będzie na cztery strefy. Każda strefa charakteryzować się będzie swoim kolorem, odpowiednio żółtym, zielonym, czerwonym i niebieskim i przeznaczona będzie do konkretnej grupy wiekowej dzieci.

Województwo Podkarpackie poprzez Medyczną Szkołę Policealną (partner projektu) przeprowadzi rewitalizację Zespołu Pałacowo-Parkowego Sroczyńskich w Gorajowicach –Jaśle, który jest siedzibą szkoły. – W ramach projektu przeprowadzona będzie konserwacja balkonów, loggi, schodów zewnętrznych, konserwacja kamienia romańskiego – tłumaczy Alicja Dachowska, dyrektor Medycznej Szkoły Policealnej. Nowe oblicze zyska również park wokół budynku szkoły: przewiduje się zamontowanie oświetlenia parkowego, budowę alejek, miejsc widokowych, zamontowanie ławeczek, budowę boiska wielofunkcyjnego. Planowane są również nowe nasadzenia drzew, powstaną klomby kwiatowe. Budynek szkoły zyska też atrakcyjną iluminację. W ramach projektu rozbudowany zostanie również monitoring Zespołu Pałacowo-Parkowego.

Pałacyk w Gorajowicach

Pałacyk w Gorajowicach

Całkowity koszt projektu rewitalizacji wynosi nieco ponad 8,5 mln złotych, z czego dofinansowanie z EFRR to prawie 7 mln 300 tys. Projekt ten przygotowany przez Miasto Jasło został bardzo wysoko oceniony przez komisję konkursową i otrzymał aż 95 punktów na 100 możliwych, zajmując tym samym czwarte miejsce na liście podstawowej.

Na realizację projektu „Rekultywacja terenów zdegradowanych przy ul. Kwiatowej w Jaśle”, o wartości 6 mln złotych, Miasto Jasło otrzymało dofinansowanie z EFRR w wysokości 4 mln 822 tys. złotych.

Projekt dotyczy rekultywacji terenu poprzemysłowego, położonego w centralnej części Jasła, powstałego jako wyrobisko pocegielniane. Teren ma zróżnicowany układ powierzchni, a po jego środku znajduje się stały zbiornik wodny. Teren zostanie przekształcony w atrakcyjny teren rekreacyjny, oferujący mieszkańcom Jasła i całego powiatu jasielskiego szeroką gamę możliwości spędzania czasu w kontakcie z przyrodą.

Wyrobisko pożwirowe przy ulicy Kwiatowej

Wyrobisko pożwirowe przy ulicy Kwiatowej

Projekt przewiduję m.in. budowę: zadaszonego baru grillowego z tarasem nadwieszonym nad skarpą, wiaty na sprzęt pływający (rowery wodne, kajaki), pomostów pływających i przystani dla sprzętu rekreacyjnego, placu zabaw dla dzieci, ścieżkę zdrowia, placów do grillowania, miejsc do gry w szachy/warcaby, boiska wielofunkcyjnego, placu do siatkówki plażowej, budynku sanitarnego. Ponadto projekt przewiduje wykonanie niezbędnej infrastruktury techniczno-drogowej oraz obszerny zakres organizacji szaty roślinnej na całym terenie.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Jasło będzie realizować projekty za 14,5 miliona złotych”

  1. A budowa parku linowego miała być przy Osiedlu Gamrat a nie na Gądkach