Informacje

Na Juniwersytecie: Z marketingiem za pan brat!

Adam Zmyślony, fikcyjny bohater prezentacji dra Marka Rutkowskiego, wykładowcy z Nowego Sącza, uczył małych studentów zasad marketingu. Siódmy już wykład na Jasielskim Uniwersytecie Dziecięcym odbył się21 maja, jak zwykle w murach Podkarpackiej Szkoły Wyższej im. bł. ks. W. Findysza.

Fot. Urząd Miasta w Jaśle
Fot. © URZĄD MIASTA W JAŚLE

Moja prelekcja tak została skonstruowana, aby stworzyć bohatera, który popełnia różne błędy. Dzieci zainspirowane pytaniami odpowiadały i rozwiązywały problemy z jakimi boryka się Adam Zmyślony. W taki sposób uczyły się – mówi dr Marek Rutkowski, który dodaje, że prowadzenie w ciekawy sposób wykładu dla dzieci jest wielkim wyzwaniem i jeśli miałby porównać wykłady z dorosłymi studentami, a z tymi na Juniwersytecie, to o wiele większym wyzwaniem jest prowadzenie zajęć dla dzieci.

Trzeba zastosować zdecydowanie więcej zabiegów, zgromadzić więcej informacji, aby to co chcemy im przekazać w największym stopniu zostało przez nie dobrze odebrane i zrozumiane. Trzeba jednak podkreślić, że Wasi mali studenci są genialni, sporo wiedzą, chętnie się dzielą różnymi informacjami, dynamika dyskusji jest bardzo wysoka – podkreśla M. Rutkowski.

Podczas gdy dzieci uczestniczyły w wykładzie o marketingu, rodzice i ich opiekunowie mieli możliwość wysłuchania wykładu neurologopedy, surdologopedy, terapeuty Agnieszki Rydarowicz – Szpak, którego tematem były „Zaburzenia mowy a trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci”.

Jasielski Uniwersytet Dziecięcy to edukacyjny projekt polegający na zabawie dzieci w studiowanie, realizowany przez Miasto Jasło w ramach Programu „Postaw na rodzinę”. Partnerami projektu są: Powiat Jasielski, Podkarpacka Szkoła Wyższa im. bł. ks. Wł. Findysza, Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University w Nowym Sączu, Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle oraz Nowy Styl Group Sp. z o.o. Patronat nad projektem sprawuje Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

Bezpłatne zajęcia na Juniwersytecie odbywają się 1-2 razy w miesiącu w siedzibie Podkarpackiej Szkoły Wyższej im. bł. ks. Wł. Findysza w Jaśle. Projekt współfinansowany jest ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach programu „Postaw na rodzinę”.

Szczegółowe informacje o projekcie można znaleźć na stronie internetowej: www.juniwersytet.pl.

(UMJ)

Back to top button