Informacje

Światowy Dzień Bez Tytoniu (zapowiedź)

Światowy Dzień Bez Tytoniu obchodzony jest każdego roku 31 maja – to część programu „Europa wolna od dymu tytoniowego” przyjętego na Konferencji Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w Madrycie w 1988 roku.

Logo Państwowej Inspekcji Sanitarnej

W tym dniu WHO stara się zwrócić uwagę opinii publicznej na kwestię zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych skutków palenia tytoniu. Tematem przewodnim tegorocznego Światowego Dnia Bez Tytoniu jest: „Ramowa Konwencja Światowej Organizacji Zdrowia o Ograniczeniu Użycia Tytoniu”. Traktat podkreśla prawo wszystkich ludzi do najwyższego poziomu zdrowia i dostarcza nowe ramy prawne dla współpracy w zakresie kontroli używania tytoniu. Głównym przesłaniem tegorocznych obchodów Światowego Dnia Bez Tytoniu jest ochrona obecnych i przyszłych pokoleń przed zgubnymi następstwami używania wyrobów tytoniowych oraz ekspozycją na dym tytoniowy.

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Jaśle w ramach tegorocznych obchodów tego dnia organizuje we współpracy z Młodzieżowym Domem Kultury w Jaśle oraz przy wsparciu Urzędu Miasta Jasła przegląd przedszkolnych, dziecięcych prezentacji artystycznych pt. „Świat palacza widziany oczami dziecka” w ramach realizacji programu zdrowotnego „Czyste powietrze wokół nas”.

Celem akcji jest wzmocnienie działań edukacyjno – wychowawczych w zakresie profilaktyki uzależnień wobec dzieci oraz zwrócenie uwagi dorosłych na problem narażenia dzieci na bierne wdychanie dymu tytoniowego oraz jego wpływu na rozwój dziecka.

Impreza odbędzie się w sali widowiskowej Młodzieżowego Domu Kultury w Jaśle, ul. Jana Pawła II 8A, w dniu 31 maja, rozpoczęcie godzina 9:30.

(PSSE w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE