Informacje

Remont kuchni w DPS-sie

Rusza remont kuchni w Domu Pomocy Społecznej w Foluszu. Na okres blisko jednego roku obecne pomieszczenie zostaje wyłączone z użytku, stąd pojawiła się konieczność skorzystania z usług cateringowych.

Sesja Rady Powiatu w Jaśle
Fot. © Katarzyna Pacwa

Rada Powiatu w Jaśle podczas IX sesji, która odbyła się 31 maja br. podjęła jednogłośnie uchwałę, wyrażając zgodę na zaciągniecie zobowiązań na pokrycie kosztów wyżywienia mieszkańców DPS na kwotę 525 tysięcy zł. – Ani dyrektor placówki ani Zarząd Powiatu w Jaśle nie ma uprawnień, by zaciągnąć zobowiązania na przyszły rok. Dlatego wymagana jest zgoda Rady na ich zaciągnięcie – wyjaśnia Tadeusz Górczyk, Etatowy Członek Zarządu Powiatu.

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Komisję Finansowo-Budżetową. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

(Starostwo Powiatowe)

SŁOWA KLUCZOWE